Verkadefabriek

Verkadefabriek- met veel complimenten - geopend
Tegen zessen dinsdagmiddag 28 september 2004 heeft wethouder Roderick van de Mortel officieel ‘..de transformatie van de Verkadefabriek compleet genoemd en de fabriek als cultureel centrum van de stad voor geopend verklaard’.
Daaraan voorafgaand had drs. Martin Berendsen, directeur Kunst van het Ministerie van OC&W, die de staatssecretaris Medy van der Laan verving, gesproken.
Rechts Martin Berendsen, directeur Kunst van het Ministerie van OC&W en links wethouder Roderick van de Mortel die de gelegenheid te baat nam Den Bosch te promoten en via Berendsen [een kanjer] bij het Rijk aandrong om de subsidies voor de kanjers [St.Jan en vestingwerken] niet te laten schieten. -foto © gerard monté, 26 september 2004.
Berendsen, die wel wat gewend is en bovendien voormalig bestuurslid is van het Productiehuis Brabant, vindt dat de Verkadefabriek, vergeleken bij andere Nederlandse steden en zelfs bij Engeland, zijn weerga niet kent. Den Bosch weerspiegelt zich aan andere steden op gebied van cultureel erfgoed en op gebied van de kunst, aldus Berendsen die ook nog zei, dat ‘.. hier het beste van twee werelden wordt gecombineerd’.
De zaal met genodigden voor de officiële opening. -foto © gerard monté, 26 september 2004.
*
Openingsact met Willem Schouten [r] en Daniël Duivenbode [l] van het Productiehuis Brabant. -foto's © gerard monté, 28 september 2004.
Foto's hierboven: De openingsact met Willem Schouten en de kleine Daniël Duivenbode, die de show stal . In de openingsact uitte Daniël telkens tussendoor -in zijn officiële tekst- zijn liefde voor een meisje uit de klas. Dat was voor hem veel belangrijker dan al die gasten. Maar uiteindelijk liet hij zich door Willem stimuleren het lint door te knippen Dat laatste deed hij met verve al moest ie af en toe springen om erbij te kunnen komen.
-------------------
Toespraak wethouder Roderick van de Mortel. Van de Mortel noemde deze opening een fantastisch moment: voor de provincie, de regio, onze stad, de hele omgeving en alle bezoekers. Zijn toespraak was niet van enig eigen belang gespeend. Van Mortel, die eerst de wethouders Ruud Rotier en Elly de Jonge, in wiens tijd het initiatief tot de verbouwing als kunstencentrum was genomen, prees, keek ook al vast vooruit naar zijn opvolgers die –zo zinspeelde de wethouder- in de toekomst de nieuwe Bibliotheek, de gerenoveerde Muzerije en het Museum voor Hedendaagse Kunst zullen gaan openen.
Burgemeester Rombouts onderhield zich na afloop met Martin Berendsen van OC&W. -foto © gerard monté, 28 september 2004.

De wethouder van Cultuur hoopt dat de Verkadefabriek een vliegwielfunctie gaat vervullen voor dit gebied dat toch ernstig aan een opknapbeurt toe was. Hij prees directeur Jan van de Putten en alle medewerkenden en dankte ook de bewoners uit de buurt. Realisatie van de Verkadefabriek, waar inspirerend werd samengewerkt, gaf de wethouder als voorbeeld voor een cultureel ondernemerschap dat ie ook graag terug wil zien bij anderen die actief zijn op kunstgebied, aldus de wethouder, die trots was op alle mensen die aan de totstandkoming hebben meegewerkt.
Links:Mieke Nijkamp heeft de laatste 12 jaar de programmering van Filmtheater Jeroen verzorgd. Enerzijds was ze erg treurig dat het voor haar zo was afgelopen. Anderzijds toonde ze zich ook blij met de nieuwe 'volwaardige' accommodaties. Rechts na afloop werd directeur Jan van de Putten door Boschtion geïnterviewd.-foto © gerard monté, 28 september 2004.
Andere koekjes bakken
Martin Berendsen vroeg zich in zijn toespraak af: waar komt het allemaal vandaan?
Terugkijkend op het verleden: Verkade wilde andere koekjes maken
in Den Bosch zijn ze nu beter af met kunst in dit gebouw dan met andere rare koekjes.
Deze plek biedt meerwaarde. Het is een plaats waar je totaaltheater naar je hand kunt zetten en zelf -als podiumkunstenaar - de baas is, aldus Berendsen.
Filmhuis
Mieke Nijkamp heeft de laatste twaalf jaar de programmering van het filmhuis gedaan. Het was voor haar wel een teleurstelling dat ze niet meeging naar de Boschdijkstraat.. , maar ze is ondanks dat blij dat het zo is gelopen.
Mieke vindt dat er in de stad iets volwaardigs voor in de plaats is gekomen!
Kanjerprojecten in gevaar
Van de Mortel maakte gebruik om over de hoofden van het nagenoeg voltallige Bossche College, de gedeputeerde van de provincie, en zijn collega in Tilburg bij het Rijk nog eens te pleiten voor voortzetting van de subsidiëring van de kanjerprojecten [vestingwerken en St.Jan]. In die geest, noemde de wethouder Berendsen ook een kanjer, tenminste als hij de rijkssubsidies voor de Bossche en nog tal van projecten in het land, weet veilig te stellen…
Afscheid Picos
Op zondag 26 september 2004 gaf theatergroep Picos een afscheidsvoorstelling in de nabijheid van de Verkadefabriek. De acts speelden zich af rond het voormalige transformatorhuisje van Verkade. De bezoekers die van de voorstelling van de Bank van Lening en nog wat plaatsen onderweg kwamen opweeg, naar de nieuwe Verkadefabriek, passeerden het transformatorhuisje Dat gebeurde bij de afscheidsvoorstelling 'De Verhuizing van Picos’.
Nabij het transformatorhuisje bij het nieuwe Kunstcentrum, hield Theatergroep Picos zondag 26 september 2004 een afscheidsvoorstelling 'de Verhuizing'. -foto © gerard monté, 26 september 2004.
*
Rechts publiek in de Picoszaal bij het laatste deel van de afscheidsvoorstelling neemt er plaats.Links een van de twee oefenzalen.-foto © gerard monté, 26 september 2004.
*
Links de koffiehoek voor de medewerkers van Picos. -foto © gerard monté, 26 september 2004.
Verkadefabriek: Impressies september 2004
Directeur Jan van de Putten en diens communicatiemedewerker Marc van Doornewaard. -foto's © gerard monté, 28 september 2004.
Jan van de Putten verscheen bij de opening wel in pakjes met krijtjesmotief maar droeg zo waar - nog - geen stropdas, aldus constateerde Martin Berendsen, directeur Kunst van OC&W in zijn openingsspeech. Berendsen had er stiekem op gehoopt dat Jan niet al te officieel zou verschijnen. Zo waar gebeurde!
De hal met garderobe, kassa's en rechts de entree. -foto © gerard monté, 26 september 2004.
*
Rechts het café.Links de koekdoos van Verkade dient nu om er enquêteformulieren in op te slaan. -foto's © gerard monté, 26 september 2004.
*
Links de leeshoek van het café en rechts de bar. -foto's © gerard monté, 26 september 2004.
*
Links de toiletgroep met hal behangen met foto's gebakken op tegeltjes. Rechts de kleine theaterzaal. -foto © gerard monté, 28 september 2004.
*
Links de lichtinstallatie van de grote zaal.Rechts de tribunes in de grote zaal. -foto's © gerard monté, 28 september 2004.
*
Links: filmzaal 2 met embleem van Verkade en rechts filmzaal 3 met koekjesmotief. -foto's © gerard monté, 28 september 2004.
*
Links: Techniektafel van de zaal in het Productiehuis Brabant Rechts: Fragment uit de rode filmzaal 1 met het bekende koekjesmotief. van Verkade.-foto's © gerard monté, 28 september /10 oktober 2004.
Situatie juli 2004.
Links: De hoofdingang gesitueerd aan de Boschdijkstraat waarin deze voormalige hal de Verkadekoekjes werden geproduceerd. Die gaat dienst doen als café. Rechts: Voorzijde met fietsenstalling -foto's © gerard monté, 23 juli 2004.
*
Rechts de achterzijde van het complex met parkeerplaats, gezien vanaf de Veemarktweg. Dit 'glazen' gebouw wordt het theaterdeel met filmzalen. Links: de publieksfoyer. -foto's © gerard monté, 24 juli 2004.
Verkadelogo inzicht
De nieuwbouw van het kunstencentrum aan de Boschdijkstraat is nagenoeg klaar. Deze zomer volgt de opening. Inmiddels besloten burgemeester en wethouders [9 maart 2004] de Verkadevilla in de Boschdijkstraat aan de Stichting Verkadefabriek te verhuren. Daardoor kan onderdak worden geboden aan de bij het Kunstencentrum betrokken stichtingen, zoals Bosse Nova die nu nog elders zijn ondergebracht.
In de kleurrijke patronen van de gevel van het nieuwe kunstencentrum aan de Boschdijkstraat zijn in rood de letters VERKADE herkenbaar en in geel daaronder FABRIEK. Aan de zijkant is die kleurstelling precies andersom. FABRIEK staat echter wel op zijn kop. -foto © gerard monté, 26 februari 2004.
De belettering is bedacht door van Yolanda ter Huntelaar en Roosje Klap.

Kunstencentrum: Opknappen kantoorvilla--- [november 2003]

De gemeente heeft de voormalige kantoorvilla van de Verkadefabrieken op de hoek Boschdijkstraat aangekocht. De Bouwgroep BDW die ook het kunstencentrum realiseert, zal de villa renoveren ten behoeve van gebruik door een aan het kunstencentrum gelieerde instelling. Met deze transactie en verhuur koppelt de gemeente de toekomst van de villa aan het kunstencentrum.
Links de situatie voorafgaand aan de bouw in 2002. Rechts, meer recent, de voormalige 'villa'/kantoorgebouw met de grote theaterzaal [l]. -foto' s © gerard monté, 2002 [l] en 5 juli 2003 [r].
BDW Bouwgroep v.o.f. kreeg voor 224.000 euro de verbouwing van de villa gegund. Het is dezelfde aannemer die de bouw van het kunstencentrum realiseert.

Hoogste punt Kunstencentrum - [Nieuwsbrief Bastion Oranje, 27 oktober 2003]
Wethouder voor Cultuur Roderick van de Mortel legde samen met Jan van de Putten van Theater Bis maandag 27 oktober 2003 even na twee uur op het dak van het Kunstencentrum aan de Boschdijkstraat een plaquette. De bouwkraan had hen naar het hoogste punt vervoerd. Daar werd die plaquette met ‘Ter herinnering aan het bereiken van het hoogste punt 27 oktober 2003’ voor het nageslacht onder het mastiek weggemoffeld. Daarna vierden de bouwers, betrokken medewerkers uit het Bossche theater - en de filmwereld en enkele ambtenaren van Culturele Zaken in een zaal van de Willem II het zgn. pannenbier. Projectleider van Arcadis Cees Buschman hield er een korte toespraak.
In september 2003, zo verwacht Jan van de Putten in een toelichting, moet het kunstencentrum klaar zijn.
Het project van architect Hubert Jan Henket gebeurt iov Arcadis Bouw en Vastgoed en wordt uitgevoerd door BDW Bouwgroep ’s-Hertogenbosch. Het bevat film- en theaterzalen, oefenruimten en een theatercafé.

Nieuwbouw Kunstencentrum [situatie juli 2003]

Vlnr : Inkijk in de grote theaterzaal [l] daarachter liggen de kleinere speel-en oefenzalen [m] en de bioscoop [r.- foto's © paul kriele, 7 mei 2003 [l] en r] en gerard monté 25 juli 2003 [m].
Kunstencentrum krijgt contouren [ situatie op 7 mei 2003]
Aan de Boschdijkstraat/hoek Veemarktweg zijn bouwvakkers druk doende met de nieuwbouw voor het kunstencentrum. De eerste werkzaamheden startten afgelopen voorjaar [februari 2003]. Officieel werd dat op 17 februari 2003 met een vuuroffer door het gezelschap van Wim Doedel gevierd.
De oude productiehal van de Verkade koekjesfabriek blijft in tact. Die is bestemd als grand café, ingang en kleien theaterzaal.
Het nieuwe kunstencentrum gaat benut worden door Theater Bis, Filmhuis Jeroen, Theatergezelschap De Wetten van Kepler, Productiehuis Brabant en de amateur-theaterschool Picos.
Linker foto: inkijk op het bouwterrein gezien vanaf het pompstation Veemarktweg. De hal is het toekomstige Theatercafé. Daarachter [foto links]- met sheddaken- de oefenruimten voor Picos, Productiehuis Brabant en Wetten van Kepler. Rechter foto: deze prent sluit aan bij de linkerfoto en toont de kantoorvilla op de hoek Boschdijkstraat/Veemarktweg met daarachter de oude productiehal.-foto's © paul kriele, 7 mei 2003.
Naast de publieksruimten komen er ook repetitie- en kantoren en een grandcafé [voormalige productiehal] centraal gelegen in het complex. Achter die voormalige productiehal zijn de [toneel-] repetitiezalen voor De Wetten van Kepler, Picos en Productiehuis Brabant gesitueerd.
Links naast de kantoorvilla [linkerfoto hierboven] is de grote, nieuwe, theaterzaal gepland
De opening van dit kunstencentrum, dat circa 13 miljoen gaat kosten, wordt najaar 2004 verwacht.
Nieuw bouwplan Verkadefabriek - [Nieuwsbrief Bastion Oranje, 12 september 2001]
Het bouwplan van architect Hubert-Jan Henket voor het nieuwe kunstencentrum in de voormalige Verkadefabriek schuift iets op naar de Veemarktweg. De meest recente fabriekshal aan de Boschdijkstraat wordt gesloopt omdat ze noch een architectonische noch economische waarde heeft.
Eind maart 2002 volgt het definitieve plan voor dit centrum dat gebruikt gaat worden door Productiehuis Brabant, Theater Bis, Filmhuis Jeroen, Picos en de Wetten van Kepler. De kosten bedragen circa 15 miljoen euro.

<< Minder informatie


Laatste 8 artikelen binnen de categorie Verkadefabriek:

Verkadefabriek: voor startende interviewers / debaters gratis cursus

Verkadefabriek: voor startende interviewers / debaters gratis cursus

Gepubliceerd op: 05-01-2022 | Gewijzigd op: 05-01-2022
De Verkadefabriek start in het kader van haar talentontwikkkelingsbeleid in februari 2022 een reeks masterclasses 'debatleider/ debater'. De gratis cursus richt zich op jongeren tussen 18-28 jaar, ongeacht opleiding of achtergrond, die zich [verder] willen ontwikkelen tot interviewer / debater. 
Lees meer
Jan van der Putten ontvangt Culturele stadspenning

Jan van der Putten ontvangt Culturele stadspenning

Gepubliceerd op: 25-06-2021 | Gewijzigd op: 25-06-2021
Vrijdagmiddag 25 juni 2021 heeft wethouder Mike van der Geld aan Jan van der Putten, vertrekkend directeur van de Verkadefabriek de Culturele penning van de stad uitgereikt. Directeur Jan van der Putten [*Drunen, 25-2-1959] stopt na 40 jaar bij de Verkadefabriek.
Lees meer
Jeffrey Meulman benoemd tot directeur Verkadefabriek

Jeffrey Meulman benoemd tot directeur Verkadefabriek

Gepubliceerd op: 31-03-2021 | Gewijzigd op: 31-03-2021
Jeffrey Meulman, die aangesteld is tot directeur van de Verkadefabriek, pakt per 1 juni 2021 zijn functie op.
Lees meer
'Wij': theaterstuk over zo maar een Bossche wijk

'Wij': theaterstuk over zo maar een Bossche wijk

Gepubliceerd op: 24-06-2019 | Gewijzigd op: 24-06-2019
Woensdag 26 juni 2019 gaat in de Verkadefabriek het theaterstuk 'Wij' van Vincent van den Elshout in première.
Lees meer
Eind juni: Voorstelling over Bossche volkswijk in Verkadefabriek

Eind juni: Voorstelling over Bossche volkswijk in Verkadefabriek

Gepubliceerd op: 27-05-2019 | Gewijzigd op: 27-05-2019
'Wij, een ode aan de Boscjhe volkswijk', zo heet de voorstelling die het Paleis voor Volksvlijt in de Verkadefabriek eind juni begin juli 2019 brengt.
Lees meer
Verkadefabriek gaat jonge koekenbakkers werven

Verkadefabriek gaat jonge koekenbakkers werven

Gepubliceerd op: 21-05-2019 | Gewijzigd op: 22-05-2019
De Verkadefabriek, een cultuurtempel dat als gebouw is voortgekomen uit de koekjesfabriek van Verkade in de Boschdijkstraat, gaat via een wedstrijd jonge koekenbakkers werven. Kandidaten tot 12 jaar kunnen zich aanmelden wanneer ze vinden dat ze goed koekjes kunnen bakken.
Lees meer
Verkadefabriek 24 uur ‘in de lucht’ bij 15-jarig bestaan

Verkadefabriek 24 uur ‘in de lucht’ bij 15-jarig bestaan

Gepubliceerd op: 01-05-2019 | Gewijzigd op: 01-05-2019
In het weekeind van zaterdag 28 op zondag 29 september 2019 viert de Verkadefabriek haar 15-jarig bestaan. Dan zijn er 24 uur achtereen optredens, theater [huisgezelschappen], films, dans en gesprekken in alle zalen en ver daar buiten, zoals de directie aankondigt. Een feest dat herinnert aan de 24 uurs dansmarathon van 2014.
Lees meer
HAS met Verkadefabriek:  City food & filmfestival

HAS met Verkadefabriek: City food & filmfestival

Gepubliceerd op: 24-04-2018 | Gewijzigd op: 24-04-2018
De Verkadefabriek en HAS Hogeschool organiseren van 9 t/m 13 mei 2018 in en om de Verkadefabriek een Food- & Filmfestival met onder meer proeverijen, lezingen en talkshows.
Lees meer

Oudere artikelen binnen de categorie Verkadefabriek:

Pagina: 1 2

06-11-2017 | NBL Masters in Koudijscafe
26-08-2017 | Wibi Soerjabi en Philharmonie Zuidnederland in Willem Tweeconcertzaal
13-08-2017 | Laatste zomeravond -buiten - in Verkadefabriek theater, dans & muziek
25-06-2017 | Amerika: Kind heeft al een wapen ter bescherming / Expo Verkadefabriek
07-06-2017 | Nieuw model Verkadefabriek: in coöperatie
08-12-2015 | 2015-2016: Levende aftelklok in Verkadefabriek
22-07-2015 | Spakenburgse Diva’s heropenen café-restaurant Verkadefabriek
17-04-2015 | Nieuw literair luisterfestival in Verkadefabriek
25-08-2014 | Nederlandse cabaretdagen vanuit Verkadefabriek
07-07-2014 | Programma & boek rond 10 jaar Verkadefabriek