Steun de BIEB: Wordt vriend !

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-04-2015 | Gewijzigd op: 03-04-2015
Bibliotheek 's-Hertogenbosch is een crowdfundactie gestart om vrienden te werven, waardoor het de Bieb mogelijk wordt gemaakt sociale projecten op te zetten.  Voor € 15 per jaar ben je 'Vriend van de BIEB'.

Die projecten zijn: 'BIEB aan huis', dat is afgestemd op lezers, die niet zelfstandig naar de Bieb kunnen komen. 
'Boek start; is een actie die op spelenderwijze het voorlezen voor kinderen die nog niet toe zijn aan de basisschool, wil bevorderen.
Het laatste project heet 'Taalachterstand'. Dat beoogt is met het Bossche Taalnetwerk met eenvoudiges methodes steun te geven aan mensen met een taalachterstand.
Buiten deze specifieke projecten zijn er ook marketingacties die zich onder meer richten op ouders, van wie  hun kinderen  gratis lid zijn, maar aan wie om een bijdrage wordt gevraagd. Dan zijn er ook nog oud-leden die weer eens benaderd gaan worden om hen te prikkelen de bieb te ondersteunen, aldus de toelichting van Carolijn van Cappeleveen, marketing deskundige bij de bibliotheek. Zie de site hierover: Bibliotheek