Bieb en Muzerije met elkaar verbonden

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-03-2019 | Gewijzigd op: 11-03-2019
Na de fusie van Openbare Bibliotheek, Muzerije en bureau Babel wordt de technische stap gezet: het doorbreken van de tussenmuur zodat er een fysieke verbinding ontstaat tussen Bibliotheek op Hinthamerstraat 72 en de Muzerije op nummer 74.Voor die doorbraak is aan de raad € 130.000 gevraagd. Er mpoetne voor de doorbraak drie murne oevrwonmnenwordne en eenhelling gemaakt omdat e reen niveauverhsicl is tussne het pand nr 7072 en 74.

Voor een meer duurzame verbinding wordt met Babel onderzocht. Babel werkt momenteel een bedrijfsplan uit. Dat vormt straks de basis voor een programma van eisen voor de verbouwing van beide panden. Die studie kost € 420.000. 
In totaal gaat de het behoud van de twee panden [inkl. de studie] minimaal  €10,2 miljoen kosten.  Het kan altijd door stijgende bouwkosten hoger uitvallen. Het jaar 2022 staat gepland voor de aanpassing en verbouwing van beide panden.

>>>Zie ook eerste bericht over aanpak en kosten van samengaan
Hinthamerstraat 72 [Bibliotheek] en Hinthamerstraat  74 [De Muzerije]
dd.  19 april 2018
 
Hinthamerstraat 72 en 74:
De Muzerije met vooraan de Bibliotheek
waar in de tussenmuur een doorbraak komt.
De bibliotheekzaal 

foto © paul kriele, 13 april 2017en 27 maart 2018 [l.]