Elke basisschool een schoolbieb

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-07-2010 | Gewijzigd op: 19-07-2010
De bibliotheek opent de komende vier jaar in alle Bossche basisscholen een schoolBiEB. Hier kunnen kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar gratis boeken lenen en mee naar huis nemen. Ook leerkrachten kunnen gebruik maken van de schoolBiEB ter ondersteuning van hun lessen. Op woensdagochtend 14 juli 2010 werd in de stadsbibliotheek in de Hinthamerstraat door 4 partijen het convenant rond het concept schoolBiEB officieel bekrachtigd.

Zij zijn het er over eens dat de scholen op dit moment beschikken over een collectie boeken die meer up to date, gevarieerder en aantrekkelijker samengesteld moet worden én dat het wenselijk is dat die collectie door professionele experts opgebouwd, onderhouden en verder ontwikkeld wordt. De schoolbieb gaat daarin voorzien. 

  Het convenant werd ondertekend door Hans Derks van de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch [links vooraan] als initiatiefnemer en de drie overkoepelende besturen van de basisscholen; Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs
’s-Hertogenbosch, Schoolbestuur Signum ’s-Hertogenbosch en Stichting De Leijestroom Vught.