75 jaar Antiquariaat Brabant.

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-07-1999 | Gewijzigd op: 29-11-2008
Het -allereerste- ‘Zuid-Nederlandsch Antiquariaat’ bestaat volgend jaar 75 jaar. Het is voortgekomen uit een initiatief van Marius Heinen, eigenaar van boekhandel Adr. Heinen en mijnheer Van de Wouw, de bibliotheekhouder in de Krullardstraat, later Biblo. Eind jaren dertig, mogelijk 1938, werd het gesplitst in Antiquariaat Brabant van de heer Heinen en het Zuid-Nederlandsch Antiquariaat van Van de Wouw. Het eerste zocht onderdak boven boekhandel Heinen in de Kerkstraat en het ZN-Antiquariaat nam domicilie boven de volksbibliotheek Biblo.
Over de achtergrond van de splitsing blijft Ans Pagée-Selis terughoudend. Hier wordt een intrige gesuggereerd tussen de lankmoedige Marius Heinen en Van de Wouw.

Ans [†] en Pim in de zaak op Lange Putstraat 14. 
foto © paul kriele, 19 juni 2006
foto © jan-clemens lampe, 2004.

Ad Heinen vertelt [april 2007] tercorrectie van een eerdere -foutieve -analyse, dat op advies van de huisarts van zijn vader deze Marinus stopte met de boekwinkel, waar het hem vanwege hartklachten verboden werd nog langer te komen en daarom het antiquariaat startte.
Toen Ad Heinen de zaak van zijn vader overnam is het antiquariaat in 1960 verhuisd naar de Lange Putstraat 16. Dat pand staat bekend als ‘De Klosbeugel’. Het Zuid-Nederlandsch Antiquariaat werd voortgezet door de weduwe van Van de Wouw, later door mevrouw Weck.

Bij het overlijden van Marius Heinen sr. [1963] heeft Ans van Pagée-Selis Antiquariaat Brabant overgenomen en twee jaar later voortgezet in het ernaast gelegen pand Lange Putstraat 14.Zij was inmiddels beëdigd taxateur.

Bij de opheffing van het Zuid-Nederlandsch Antiquariaat en de bibliotheek [1965] door mevrouw Weck is dat antiquariaat aan het bestaande, op Lange Putstraat 14, toegevoegd.

Jubileumexpositie ‘de dodendans’
In maart 2000 wordt in de RAI - tijdens de internationale antiquarenbeurs- een tentoonstelling gehouden rond ’de dodendans’. De dood is een actueel thema uit de middel eeuwen. In uiteenlopende verschijningsvormen via de religie, de kunst, en later ook de literatuur is getracht de aandacht op de dood te vestigen. Herdenkt de doden, ofwel Memento Mori, ook bekend als de Romeinse cijfers MM= 2000.
Aanleiding voor de expositie in de RAI is het 65-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Antiquariaten [NVvA] en het 75-jarig bestaan van Antiquariaat Brabant [eigenaar Pim Pagée die bestuurslid is van het NvA].
Op de expositie ‘De dood in druk’ zijn ook de privécollectie van prof. dr.Hogerzeil en de collectie Reichelt van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam aanwezig.
Onder dezelfde titel verschijnt een catalogus die de prenten, boeken en documenten over de dodendans beschrijft. Op een speciaal uitgebrachte kaart staan allerlei vindplaatsen van de dodendans die op, fresco’s en als beeldengroep in de middel eeuwen in kerken en op kerkhoven voorkwam, en vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst steeds meer in geschriften verscheen.
Organisatoren van de expositie zijn de NVvA, de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en prof. dr. Hogerzeil. De tentoonstelling verplaatst zich later naar de Universiteitsbibliotheek. 

Pim van Pagée [lid van de NvvA] weet zich met compagnon Leo Kerssemakers bij hun initiatief verzekerd van medewerking van prof. Piet Visser en prof dr. H. Hogerzeil en de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
In de landen rond de Alpen is de dodendans nog het meest aanwezig.Terug naar boven