Gevelgedicht op Hinthamerstr. 163 De Fijnproever

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2008 | Gewijzigd op: 04-08-2008

Gevelgedicht op Hinthamerstraat 163: De Fijnproever
Ontwerper André Megens is vanaf dinsdag 24 juni 2008 begonnen met het aanbrengen van een gevelgedicht. Dat komt op de zijgevel van het pand waar cafetaria De Fijnproever is gevestigd. Het gaat om het hoekpand Mgr. Prinsenstraat en Hinthamerstraat 163. Gedurende de dagen dat de steiger er staat is het terras van het cafetaria naar de overkant, op het Jeroen Boschplein verplaatst.

De voorbereidingen zijn steeds veel ingrijpender  dan het uiteindleijk schilderen van de tekst, omdat het secuur werk omvat.
Rechts het resultaat.

foto's © paul kriele, 25 juni en 3 augustus 2008.
 

Het gedicht op De Fijnproever, dat  van een onbekende auteur uit de 14e-eeuw, is begint met Ghequetst.
Het werd aangetroffen in een boek van Victor E. van Vriesland 'Eros op den Parnassus' met verzamelde gedichten. Uitgeverij Contact, 1945

gehQuetst
ben ic van binnen
Doorwont mijn hert so seer,
Van uwer ganscher minnen
GeQuetst so lanc so meer
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ik en can gfherusten dach noch nachte;
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ghi sijt alleen nin mijn ghedachte