PoŽzie: Alle dichtregels op rij

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2008 | Gewijzigd op: 24-03-2013
Op deze pagina, maar ook elders staan incidenteel nieuwe initiatieven van gedichtregels op de gevels.
Op huis in Cavaleriestraat dd 22-1-2012 .

Oprichter van de Stichting Poëzie op straat Jan Bruens.
foto © gerard monté, 11 juli 2002.
Kunstenaar André Megens die de dichtregels op de gevels 'calligrafeert' .
foto © paul kriele 25 juni 2008.

Stichting Poëzie op straat

Het doorlopende project gevelgedichten is een initiatief van de Stichting Poëzie op straat.
Jan Bruens  in 1998 de initiatiefnemer  is tevens voorzitter van de stichting.
Grafisch Ontwerper André Megens zorgt niet alleen voor de typografische vormgeving van de gedichten, maar penseelt die ook zelf op de gevels.

Gevelgedicht op Hinthamerstraat 163: De Fijnproever
Ontwerper André Megens is vanaf dinsdag 24 juni 2008 begonnen met het aanbrengen van een gevelgedicht. Dat komt op de zijgevel van het pand waar cafetaria De Fijnproever is gevestigd. Het gaat om het hoekpand Mgr. Prinsenstraat en Hinthamerstraat 163. Gedurende de dagen dat de steiger er staat is het terras van het cafetaria naar de overkant, op het Jeroen Boschplein verplaatst.

De voorbereidingen zijn steeds veel ingrijpender  dan het uiteindleijk schilderen van de tekst, omdat het secuur werk omvat.  foto's © paul kriele, 25 juni 2008.

Het gedicht op De Fijnproever, dat  van een onbekende auteur uit de 14e-eeuw, is begint met Ghequetst.
Het werd aangetroffen in een boek van Victor E. van Vriesland 'Eros op den Parnassus' met verzamelde gedichten. Uitgeverij Contact, 1945

gehQuetst
ben ic van binnen
Doorwont mijn hert so seer,
Van uwer ganscher minnen
GeQuetst so lanc so meer
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ik en can gfherusten dach noch nachte;
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ghi sijt alleen nin mijn ghedachte

Nieuw gedicht op plek State of Art
In de eerste week van september 2007 heeft André Megens op de zijmuur van het modepand State of Art in de Kerkstraat opnieuw een gedicht aangebracht. Het pand werd afgelopen zomer 2007 geheel opgeknapt en daarmee verdween van Willem Hussem het gedicht: 
Op het ongeschreven blad
van de ochtendlucht
schrijft een vogel
poëzie.
   
André Megens, die na een renovatie van het hoekpand opnieuw aan de slag moest.
foto's © paul kriele, 25 juni 2008.
Het hoekpand Kerkstraat/Korte Putstraat], waarin de modezaak State of Art is gevestigd.
 

1e Gevelgedicht Kafka teruggekeerd 
De dichtregels van Kafka, die op de gevel van Boekhandel Adr. Heinen stonden, zijn maandag 8 juli 2007 teruggekeerd. In opdracht van de ‘Stichting Poëzie op straat’ was de regel ’Een boek: een bijl voor de bevroren zee in ons’ door André Megens in 1998 aangebracht. Dat was tevens de start van een reeks gevelgedichten op binnenstadsgevels. Toen het pand vorig jaar geheel werd opgeknapt verdween de tekst.

De dichtregel van Kafka op het pand van Boekhandel Heinen, door André Megens opnieuw aangebracht.

 foto© gerard monté, 12 juli 2007.

 

Gevelgedicht in Windmolenbergstraat aangebracht
Op een gevel van een van de panden in het complex Reinier van Arkel, gelegen tussen de Bethaniëstraat en de Windmolenbergstraat, is met een gedicht gesierd. Het gaat om een pand aan de zijde Windmolenbergstraat.
foto's © gerard monté, 3 september 2005.
 
Kunstenaar André Megens heeft tot donderdagmiddag 1 september 2005 -vijf dagen- gewerkt aan het aanbrengen van een nieuw gedicht op een Bossche gevel.

Jan Bruens, voorzitter van de Stichting Poëzie op Straat schreef ons de tekst van het gedicht:

In gevaar

Heen en weer geslingerd,
zonder rust of duur;
Was ik maar een wingerd,
Had ik maar een muur.

Adriaan Roland Holst

Adriaan Roland Holst is veelvuldig voor zijn werk beloond. Zo ontving hij in 1955 de P. C. Hooftprijs en in 1959 kreeg ARH als eerste Nederlander voor zijn hele oeuvre de 'Prijs der Nederlandse Letteren'. Met die erkenning verwierf hij de eretitel 'prins der Nederlandse Letteren'.

Nieuwe dichtregels Clarastraat

André Megens beschildert van 6 t/m 11 september 2004 week 37] de zijgevel van pand Clarastraat 10, het woonhuis van het echtpaar Valk. Na een korte onderbeking was op 12 september 2004 was de tekst, op de donker rode muur, aangebracht.  

Eerst komt er een ’meters’ brede vogel tegen de wand en daaroverheen schildert kunstenaar Megens de dichtregels ‘Vogel’ van Chr. J. van Geel [1917-1974].
Van Geel verwerkte vaak –op symbolische wijze - planten en dieren in zijn poëzie.
De stilte is een brug op vleugels
Niet dat een vogel vliegt verbaast,
maar dat hij het geruisloos doet. 


   
In de toch al stille straat spreekt de tekst erg aan. 
foto's © gerard monté, 12 september 2004
 
Links en rechts een blik op de muur, zoals een vogel de nieuwe aangebrachte tekst ziet....   
Signatuur van de dichter.
 
De pandjes Clarastraat vanaf nummer 8 blauw en 10 [rood huis] waarop de tekst is aangebracht.
-foto' s © gerard monté, 5 juni 2004.
 

Capucijnenpoort -5 juni 2006
   
De Capucijnenpoort 8 daar bracht André Megens het gedicht van Paul van Ostaijen aan:'Marc groet 's morgens de dingen'.

foto' s © gerard monté, 5 juni 2004.
 
 

Pand Choorstraat/Clarastraat/[Vondelingenhuis] - 16 mei 2005
Het hoekpand Choorstraat/Clarastraat had in de 16e eeuw de functie van Vondelingenhuis. Het huis zou in 1570 zijn gebouwd. Tot halverwege de 17e eeuw heeft het als opvang voor ouderloze kinderen gediend. 
De huidige bewoonster kocht het in 1983 met haar man aan .en lieten het restaureren naar ontwerp van architect Herman Teering.
In de jaren veertig werd het de sigarenfabriek van de firma G. W.van den Brink & Zoon.

Bijgaand bord, dat zich bevindt in het Vondelingenhuis, is na restauratie op zijn plek teruggekeerd [ zijde Clarastraat].

foto's © gerard monté, 15 mei 2005.

Tekst op bord:
Hetgene dat ik gaff ten dienste van Godt.
Wierth mijn int eyndt het beste loth.
Maer dat ick hiell tot mijn profijt.
Dat wiert ick int eynde qvyth.
Betekenis: Wat je aan god geeft, krijg je weer terug als je dood gaat,
maar wat je wil behouden, raak je dan juist kwijt.

Dichtregels o.a. in Klein Lombarde  
In Klein Lombardje omsloten door Achter het Stadhuis en Wolvenhork is een plaatsje bedacht voor enkele dichtregels.
André Megens is de locatie al aan het bewerken. Het gedicht is van Roland Joris
.

foto' s © gerard monté, 20 en 26 mei 2003.

 

Nieuw gedicht naast Zoete Lief
In de laatste week van juli 2003 brengt kunstenaar André Megens weer eens een gedicht aan. Dit keer wordt het visafslachtershuisje op de Vismarkt met een stukje poëzie verrijkt.
Het betaalhuisje is tegenwoordig als ‘Beauty Planning’ in gebruik voor andere gevels.
Dankzij faciliteiten [vlonder] die Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen verzorgt, kan Megens –in dit geval - het gedicht ‘Een man dacht’ van Toon Tellegen aanbrengen.
Tegelijkertijd wordt het bord met de eerste versregels van ‘Dat gaat naar Den Bosch toe..’ vervangen door een gelijksoortig randschrift dat onder de vensters van Restaurant Christoffel komt te staan.

Het gedicht ' Een man dacht' van Toon Tellegen.
foto' s © gerard monté, 25 juli 2003.
De nieuwe situatie rond Zoete Lieve Gerritje met de eerste versregels op de achtergrond.

Gedicht op Hof van Zevenbergen 

Begin juni 2003 heeft André Megens een gedicht aangebracht op een pand langszij het Hof van Zevenbergen. Het woonhuis van oud-wethouder Hans Dona is verrijkt met een stukje poëzie van Jan Arends.
Er zullen witte dieren door het veld gaan lopen
en dat zal alles zijn
Jan Arends

Het Hof van Zevenbergen en de dichtregels van Jan Arends.  foto' s © gerard monté, 12 juni 2003 .
 

Kuipertjeswal/ Vughterstraat: Megens aan het werk
André Megens was vanmorgen 7 mei 2003 druk bezig op de zijmuur van het pand Vughterstraat de dichtregels van Lucebert te schilderen. De felle zon, die weerkaatste op de wit gekalkte muur, zat hem wat tegen, maar verder was het goed toeven boven het verkeer en het straatrumoer. 


Het gedicht van Lucebert dat  André Megens begin  mei 2003 op de gevel van het zakenpand van Rots-Vast [Vughterstraat/Kuipertjeswal] aanbracht.

foto' s © gerard monté, 29 april  en 9 mei 2003 en © paul
kriele, 7 mei 2003.

Van Lucebert is het titelloze gedicht gekozen dat bekend staat als: ’ik draai een kleine revolutie af’. Met revolutie bedoelend: een nieuw geluid, een vernieuwing in de poëzie…

Over de naam Lucebert, het pseudoniem voor L. J. Swaanswijk [1924-1994], zei de dichter zelf eens: de naam is een pleonasme van Luce licht en Bert, dat ook licht betekent. Vergelijk het met het Engelse bright.

ik draai een kleine revolutie af
ik draai een kleine mooie revolutie af
ik ben niet langer van land
ik ben weer water
ik draag schuimenden koppen op mijn hoofd
ik draag schietende schimmen in mijn hoofd 
op mijn rug rust een zeemeermin
op mijn rug rust de wind
de wind en de zeemeermin zingen
de schuimende koppen ruisen 
de schietende schimmen vallen 

ik draai een kleine mooie ritselende revolutie af 
en ik val en ik ruis en ik zing
Lucebert

Nieuwe regels Keulse Kar
Donderdag 25 juli 2002 is door grafisch ontwerper André Megens het tiende gevelgedicht aangebracht op café De Keulse Kar in de Hinthamerstraat, zijde Sint Janskerkhof. 
De voorzijde van de Keulse Kar
foto © gerard monté 9 september 2002
 

Eigenaar Hennie Pardoel, manager van De Keulse Kar, is met dit treffend gedicht in zijn nopjes. Pardoel houdt gezien zijn uiteenlopende activiteiten die hij in zijn etablissement onderneemt, best wel van wat humor en zelfspot.   

 
Het gedicht van Bernlef op de achterzijde van de Keulse Kar.

foto © gerard monté,  2 augustus 2002.
 
Het gedicht is van J.Bernlef [*1937], pseudoniem van H.J.Marsman. Deze schrijver en dichter ontving de Reina Prinsen Geerligsprijs [1959],de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre [1984], de AKO-Literatuurprijs [1987] en de P.C. Hooftprijs [1994] voor zijn poëzie. .  

Liefdesgedicht
Een door jou bereide jachtschotel
smaakt mij beter
dan deze in dit restaurant.
Gesteld dat beide schotels even voortreffelijk waren ...

Gevelgedicht Guardianenhof
Vrijdag 30 augustus 2002/12.00 uur wordt het gedicht van Daaldreef onthuld op de zijgevel van Guardianenhof. Dit gedicht past in de reeks die op zijn beurt een initiatief is van de stichting ' Poëzie op straat' .
Voor het aanbrengen boven het water [door André Megens] geven Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen [de vloer] en Schildersbedrijf Van der Plas [een steiger] enige ondersteuning. Van den Bouwhuijsen is de bouwer en Van der Plas de schilder van Guardianenhof.
Daaldreef is het pseudoniem voor de in Alphen [N.B.] geboren dichter A.A.Jacobs

De tekst van het door André Megens aangebrachte gedicht van Daaldreef.

-foto © gerard monté, 28augustus 2002

De geestelijke vader van de stichting ' Poëzie op straat Jan Bruens [l], de dichter Daaldreef [m] en André Megens [r].

-foto © Marijke Bokslag, 29 augustus 2002.

 

André Megens nam de vrijheid om naar eigen interpretatie de tekst op de muur aan te brengen. Het blijkt dat de lay-out zoals Daaldreef hem gaf, anders is dan de tekst zoals die nu op de muur staat. Nu: met wonder'-lijke en een verspringing in de regels bij tegen en bij teugen/zon.

Pleisterplaats
Laat ons in deze zeer
zuivere marmeren stad
de torens tellen, onze
lippen warmen tegen
muren en tegels: laat ons wonderlijke woorden 
spellen tussen twee teugen zon.
Daaldreef


Dichtregels op gevel  hoek Hinthamerstraat /St.Jacobsstraat:

Zowel in het Volderstraatje als in het St.Jacobstraatje zijn nieuwe dichtregels geschilderd. De Bossche kunstenaar André Megens bezig met het aanbrengen van de teksten.
De locatie in de St.Jacobsstraat. foto's © gerard monté, 10 juli 2001.

'De invloed van matige wind op kleren' [10 juli 2001] op het pand hoek Hinthamerstraat/St.Jacobsstraat. Het gedicht is van K. Schipper

Oude Dieze hoek Voldersstraatje
'Droom van een bewogen foto nagestaard door pauwenogen', door André Megens geschilderd op de hoek Voldersstraatje/Verwersstraat.

foto © gerard monté, 10 juli 2001

Het gedicht 'Droom van een bewogen foto nagestaard door pauwenogen' is van Harry Mesterom en de titel luidt: 'Wind'. De tekst in het Voldersstraatje werd aangebracht de Bossche kunstenaar André Megens, zo meldt de Stichting Poëzie op straat.

Uitgevoerde gevelgedichten  vanaf 1998
Vormgeving en uitvoering: André Megens, grafisch ontwerper

01. zijgevel van boekhandel Adr.Heinen, Krullartstraat/Kerkstraat:  
tekst van Franz Kafka: Een boek …
02. zijgevel modezaak, Kerkstraat/Korte Putstraat:
gedicht van Willem Hussem: Op het onbeschreven blad …
03. gevel restaurant De Veste, Molenstraat:  
gedicht van Jan Emmens: De slaap is als een brug …
04. zijgevel van woning Postelstraat/Uilenburgstraatje:  
gedicht van Chr.J.van Geel: Welbekend vogeltje
05. gevel Oude Dieze 19:  
gedicht van Armand Van Assche: De hand van vader
06. gevel van woning St.-Janskerkhof 7: gedicht van M.Vasalis: Vlinder
07. gevel van woning Volderstraatje/Verwersstraat:  
gedicht van Harry Mesterom: Wind
08. zijgevel St.-Jacobstraat/Hinthamerstraat:  
gedicht van K.Schippers: De invloed van matige wind op kleren
09. zijgevel van restaurant Tante Pietje, Korte Putstraat 14-16:  
gedicht van Hans Vlek: Als ik sterf …
10. zijgevel café De Keulse Kar, Hinthamerstraat/St.Janskerkhof:
gedicht van Bernlef: Liefdesgedicht
11. Guardianenhof, Snellestraat 51:
gedicht van Daaldreef: Pleisterplaats
12. zijgevel 'Rots-Vast', Vughterstraat 150:
gedicht van Lucebert: ik draai een kleine revolutie af …
13. zijgevel woonhuis Hof van Zevenbergen 7:
gedicht van Jan Arends: Er zullen witte dieren ...
14. hoek Vismarkt/Korenbrugstraat:  
a. gedicht van Toon Tellegen: Een man dacht  
b. randschrift Dat gaat naar Den Bosch toe ...
15. Stadskantoor, tweezijdig gegraveerd op glasplaat over de Binnendieze:  
gedicht van Willem Hussem: je zou de rust moeten hebben …
16. gevel Klein Lombardje 8:  
gedicht van Roland Jooris: Minimal
18. gevel Capucijnenpoort 8: |
gedicht van Paul van Ostaijen: Marc groet 's morgens de dingen
19. zijgevel Clarastraat 10:  
gedicht van van Chr.J.van Geel: Vogel
20. Pand Reinier van Arkel Windmolenbergstraat
gedicht van Adriaan Roland Holst: In gevaar
-------------------------------------------------------------
Meer over poëzie op straat zie www.poezieopstraat.nl 
Terug naar boven