Literaire wandeling door Den Bosch van A.F.Th.van der Heijden

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-10-2018 | Gewijzigd op: 31-10-2018Bij Boekhandel Heinen werd dinsdagmiddag 30 oktober 2018 het bondig boekje 's-Hertogenbosch en A.F.Th. van der Heijden met veel  [oude] foto’s, en informatieve teksten gepresenteerd. Bij die ceremonie gaf Cor Swanenberg een even chronologisch als geografische verhandeling over de totstandkoming van de  dikke wandelingengids die een nogal stevige kaft heeft. Daarom is het toch meer een leesboekje dan een stadsgids voor onderweg..

Swanenberg heeft dankzij zijn vrouw Nelleke de Laat al een innige band met de schrijver opgebouwd. Diens boek ‘De gebroken Pagaai’ werd indertijd door Nelleke geïllustreerd. De relaties met Den Bosch  -en met name Jeroen Bosch- voelt Adrie, zoals de voornaam van A.F.Th. van der Heijden luidt, sterker dan die met [Son en] Breugel waar zijn opa Adrianus [een klompenmaker] naar toe verhuisde.  Breugel dus, het dorp van Pieter Bruegel, kwam pas later in beeld.


'De grote kunstenaar Jeroen Bosch en
de grote schrijver A.F. Th. van der Heijden',
aldus in één zin door Cees Slegers bij
de presentatie van de literaire wandeling genoemd.
 

foto © paul kriele,  30 oktober 2018.
.......................................................................................De socioloog Cees Slegers  hield een uitvoerig, merendeels historisch, relaas maar dan verrijkt [zoals we van Cees gewend zijn] - met tal van nepnieuws-achtige feiten die op de lachspieren van de toehoorders werkten. Overigens teksten die rijkelijk in het boekje voorkomen.Het leek volgens Slegers alsof  's-Hertogenbosch even het middelpunt van de wereld was. Om dat aan te tonen trok de zowel literair begaafde als vocabulair gevatte Slegers een hele rits op de historie en op de geografie  gebaseerde feiten uit de kast. 

Tussen de beschrijving van de wandelroute zijn toepasselijke citaten uit Adri’s boeken geplaatst. Zo heeft de schrijver ook gezorgd voor foto’s uit het familie-album en daarbij tevens informatieve onderschriften aan het redactieteam afgeleverd.
De lezer maakt met Albert Egberts de stadswandeling.


   
 vlnr. Cor en Nelleke Swanenberg-de Laat en
dan A.F.Th.van der Heijden en diens vrouw
Mirjam Rotenstreich bij Boekhandel Heinen.

 
De genodigden bij de boekpresentatie van
''s-Hertogenbosch en A.F.TH van der Heijden.
'

foto's ©paul kriele,  30 orktober 2018.

Cor Swanenberg  en Cees Slegers hadden bij hun werk veel steun en aanvulling ondervonden van Cors zoon Jos en Riny Boeijen [eind-] redacteur. En naast deze auteurs ook van Jac Biemans van Erfgoed [fotografie]  en van Henk Janssen.

Janssen is voorzitter van de stichting Brabants. Hij had al eerder een vergelijkbare editie, maar dan van Geldrop, uitgegeven.
Adri van der Heijden dacht dat voor Den Bosch zo’n tocht niet mogelijk zou zijn.. Maar toen hij de plannen van Cor en Cees voor Den Bosch zag, werd hij meteen enthousiast. Swanenberg:'Cees en ik hadden  in de zomer van2017 Adri’s werk herlezen en daaruit toepasselijke citaten vastgelegd. Toen wij onze plannen aan Adri voorlegden werd hij meteen enthousiast.  

  ........
-Boven: Boekomslag van de literaire
wandeling ook als audiotour te downloaden:
Literaire wandeling. 

-Links: Cor Swanenberg overhandigt
Mirjam Rotenstreich een boeket.

-Links boven: De sprekers 
Cees Slegers en Cor Swanenberg [l.]
.

foto's © paul kriele, 30 oktober 2018.
......................................................................................... 

De literaire wandeling is ingedeeld in een zuidelijk en een noordelijke stadsdeel van de binnenstad. Die twee bevatten nog herkenbare, opvallende, elementen, zoals monumenten, historische relikten, belangrijke –soms- verdwenen  gebouwen en veel, dus veel Bossche namen. Dat alles uit de tijd van Adri’s moeder Catharina Graft. Op nagenoeg op elke bladzijde komt een citaat voor uit het werk van A.F.Th.van der Heijden. Ze  hebben meestal betrekking op het hoofdverhaal. 

De loftuitingen aan de beroemde ‘beste‘ auteur, werd door de voorgaande sprekers in superlatieven op een voetstuk geplaatst. Cees Slegers vergeleek in één adem Van der Heijden met een andere beroemdheid, de kunstenaar Jeroen Bosch, ook een Bosschenaar.  'Adri heeft ons begeesterd om dit te realiseren. Hij heeft ons prachtige citaten en familiefoto's ter beschikking gesteld.'

Na de bijdragen van de twee hoofdredacteurs, die ter oriëntatie de wandeling zelf gemaakt hebben, kwam de cremonie op de etage van de enige echte Bossche boekhandel met een ‘dankwoord’ van Adri van der Heijden, tot een eind.
Van der Heijden: ‘Dit was voor mij een van de mooiste projecten. Ik kan er niet zonder trots over spreken. Kijk ook maar eens op http://afthwandelboek.nl '

Van der Heijden sloot zijn bijdrage af met een aankondiging van twee boeken. Dat was  extra historisch onderbouwd omdat volgens Swanenberg, de auteur dit jaar een 40-jarige carrière achter de rug heeft. Op 18 november 1978 verscheen van Van der Heijden zijn debuut ‘Een gondel in de Herengracht’. Reden voor hem om spoedig zijn nieuwste roman te doen verschijnen.
Ook werd Van der Heijden door Slegers uitgedaagd. Dat gebeurde na het moment waarop bleek dat niet alles in zijn wandeling kon worden opgenomen. Van der Heijden:  'Misschien heb ik nog te weinig over Den Bosch geschreven'. En daaraan toevoegend: 'Hier gloort een veelbelovende literair licht aan de horizon'. Daarmee duidde hij op het in aantocht zijde ‘Het Narrenschip’ als aanvulling op de vandaag verschenen  literaire Bossche wandeling.

Bossche moeder
Dat deze middag met Den Bosch doorspekt was kwam  doordat Van der Heijdens moeder Catharina van der Graft [in vdHeijdens boeken als Serckt opgevoerd, een echte Bossche is. Zij werd  in de Pijp [Lange Tolbrugstraat]  geboren en heeft  later in de Diepstraat heeft gewoond.  Zij is een kind uit een buiten echtelijke relatie. Het huwelijk van  haar ouders is pas op 19 mei 1928, ruim een jaar na Catharina’s geboorte [*6 februari 1927] wettelijk erkend. 

Catharina Johanna, Isabella Graft trouwde zelf op 18 maart 1950 met  Petrus van der Heijden [*Son en  Breugel, 24-9-1925]. Adri is geboren op 15 oktober 1951, de dag waarop diens grootvader Johannes van der Heijden in Geldrop overleed.Terug naar boven