Buurtpleinen in de maak

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-12-2013 | Gewijzigd op: 12-12-2013
De gemeente werkt aan de inrichting van diverse buurtpleinen in de stad. Stratenmakers en hoveniers zijn momenteel bezig op de locaties Lucas van Leydenstraat en Elzenstraat in de Graafsewijk Noord en de Hudsonlaan [West II] stenen paden en eventueel speeltoestellen en/of straatmeubilair te plaatsen.
Akeleistraat [De Vliert], Lingestraat [Rivierenbuurt], Palmboomstraat [Bartjes Zuid], Guido Gezellelaan [Zuid II], Hofstad komen nog aan de beurt. De Pelssingel [Muntel] is klaar.

Aannemer Nooijen Terrein Inrichting [Oss] doet de Elzenstraat en in de Hudsonstraat is Van Rosmalen BV uit Rosmalen bezig.
-Boven: De Akeleistraat op de Vliert [Duliwijk] dat heringericht wordt en
-Rechts de Elzenstraat en Lucas van Leydenstraat [Graafsewijk], waar momenteel het project 'Buurtpleinen' aan de gang is
.

foto's © paul kriele, 11 december 2013.

De gemeente heeft voor deze, met de buurten doorgesproken, opknapbeurt € 2,5 miljoen uitgetrokken. Maar dat geld is overgehouden dankzij een goedkopere en eenvoudiger herinrichting van de Parade.
Doel van de opknapbeurt is de wijk aantrekkelijker en veiliger te maken toen bleek dat deze wijken op die punten niet echt gunstig scoorden.