Koninklijke onderscheidingen ‘s-Hertogenbosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-04-2014 | Gewijzigd op: 26-04-2014
Op Koningsdag 2014 zijn 22 personen geridderd. De versierselen zijn vanmorgen -vrijdag 25 april 2014- in het Bestuurscentrum opgespeld door burgemeester Ton Rombouts. In totaal ontvingen 8 vrouwen en 14 mannen een lintje. Daarvan zijn er vijf afkomstig uit Rosmalen, vier uit Engelen, twaalf uit ’s-Hertogenbosch en – op verzoek - één uit Sint-Michielsgestel. Eén persoon heeft te kennen gegeven geen bekendheid te willen geven aan de ontvangst van de onderscheiding.

In totaal zijn drie inwoners benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De overige negentien zijn Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
- Piet Korsten
(64 jaar)
Decorandus is sinds 1972 actief op het gebied van onderwijs, cultuur en welzijn. Sinds 1990 is hij mede-initiatiefnemer en organisator voor de Lithse kunstroute. Tussen 1980 en 1985 gaf hij volleyballes en heeft hij volleybaltoernooien georganiseerd. Tussen 1979 en 1983 gaf hij Nederlandse les aan buitenlandse gezinnen. Ook was hij in de periode 1972 tot 1976 dirigent van het Lithse kerkkoor. Hij is tevens gedecoreerd vanwege het excelleren als leerkracht en schooldirecteur van basisschool De Meander in Lith.
21 van de 22 gedecoreerden met een lintje als ridder of als lid in de Orde van Oranje Nassau.

foto © henk van esch, 25 april 2014.

-Willem Bakker (87 jaar)
Decorandus is sinds 1960 vrijwillig actief op het gebied van muziek, welzijn en onderwijs. Hij is sinds 1986 docent houtbewerking-houtsnijwerk bij de hobbyruimte Wijk Werk Winkel West. Daarnaast heeft hij een aantal jaren wijkgenoten vervoerd naar de Protestantse Kerk en is hij secretaris van de Jeugddrumband Prinses Marijke geweest.
-Jannigje van Empel-Blom (80 jaar)
Decoranda is sinds 1997 actief geweest op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Sinds 1997 was zij vrijwilligster bij verzorgingstehuis De Taling. Zij deed boodschappen voor en bezocht verschillende bewoners die eenzaam zijn. Daarnaast assisteerde zij bij activiteiten en in het restaurant. Van 2009 tot 2013 is zij ook nog lid geweest van de cliëntenraad van verzorgingstehuis De Taling.
-Jan van Boxtel (69 jaar)
Decorandus is reeds 19 jaar vrijwillig actief op het gebied van werkgelegenheid, kunst en cultuur, de politiek, het onderwijs en vluchtelingenwerk. Decorandus was actief bij de Ondernemingsvereniging Rosmalen en bij de Stichting Beeldende Kunst en bij de Stichting KEI (Kreatieve en Educatieve Instelling). Ook bekleedde van Boxtel bestuursfuncties bij De Muzerije, bij de VVD, bij de Stichting Steunfonds Rodenborch College en bij de Beleggingsstudieclub SIBEL ’s-Hertogenbosch en bij de Vereniging Oud-directeuren Rabobanken Noordoost Brabant.
Sinds 2008 is hij vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk ’s-Hertogenbosch en sinds is hij 2008 taaldocent voor vluchtelingen. In de periode van 1999 t/m 2013 heeft hij het boek van Heinsius (Sylva Ducis) vertaald uit het Latijn.
-John Cornelissen (57 jaar)
Decorandus is sinds 1972 deels actief op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, welzijn en public relations. Decorandus was bestuurslid van het Comité Avondvierdaagse Engelen, vrijwilliger bij het dorpsblad De Tweeterp en bij het Jeugd en Jongerenwerk De Schuilplaats en bij De Terpers en het jeugdvakantiewerk.
-Corrie Fijnaut (76 jaar)
Decoranda is sinds 1982 deels actief op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn. Fijnaut was vrijwilligster bij de Wereldwinkel, Amnesty Internationalen de schrijfgroep. Decoranda en de schoolbibliotheek van de Openbare Scholengemeenschap Erasmus Lyceum.
-Hedwig van Grinsven (58 jaar)
Decoranda is sinds 1989 actief op het gebied van muziek en cultuur. Decoranda is sinds 2009 vrijwilligster bij het Grafisch Atelier, bestuurslid/secretaris van Vocaal Ensemble Markant. Tevens was zij pianiste en later bestuurslid/secretaris van Vocaal Ensemble Markant en secretaris van het Regionaal Symfonie Orkest Oss.
-Jenneke van Helvoort-van Amerongen (87 jaar)
Decoranda is sinds 1972 deels actief op het gebied van kerk en zorg en welzijn onder meer als vrijwilliger voor Stichting Hulp aan Medechristenen en als wijkwerkster voor de Protestantse Gemeente en ouderenbezoekster in de Clockenweerde.
-Karel van den Heuvel (63 jaar)
Decorandus is sinds 1972 vrijwillig actief op het gebied van het kerkelijk leven. Van den Heuvel was dirigent en coördinator van diverse koren oa. koor van het Groot Zieken Gasthuis en van het Jongerenkoor Boschveld en van het dameskoor St. Lucaskerk, de Sacramentskerk en het Mannenkoor St. Lambertus in Rosmalen. Daarnaast nog vrijwilliger bij het Straatpastoraat en Ordercommissaris bij de Sint-Janskathedraal.
-Cornelia Zoetekouw-Lambermont (73 jaar)
Decoranda is sinds 1960 deels actief op het gebied van kerk, zorg en welzijn en sport, onder meer als vrijwilliger bij de Sint-Jan, als bestuurslid van het Katholiek Vrouwengilde en als vrijwilliger bij de Activiteiten Commissie computerlessen aan ouderen en als vrijwilliger watersportvereniging Neptunus.
-Wil van de Langenberg (68 jaar)
Decorandus is sinds 1983 - al dan niet bestuurlijk - actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, scouting, sport en welzijn. Dat bestrijkt de Stichting Myriam in Malawi,
bestuurlid van de Stichting Zeeverkenners Sint Joris, vrijwilliger bij de Vincentius Vereniging, penningmeester van de Recreatieve Sportvereniging Engelen-Bokhoven en vrijwilliger bij de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en bestuurslid van de Stichting Scouting Columbus en vrijwilliger bij de Stichting Thuiszorgcentrale IVT.
-Frans Maas (70 jaar)
Decorandus is sinds 1992 deels actief op het gebied van cultuur. Decorandus is sinds 2003 Schipper gids op de Binnendieze en vanaf 1992 -2014 voorzitter van de Stichting Oetelkonzert.
Annemarie Kamoschinski-Portegies Zwart (64 jaar)
Decoranda is sinds 1988 deels actief op het gebied van historie, muziek en zorg en welzijn. Zij was mede-initiatiefneemster en lid van de werkgroep restauratie Barak 1B in Vught, en vrijwilligster aldaar, en voorzitter van de Raad van Beheer Stichting Centrum voor Seksuele Gezondheid Zuid- en Oost Nederland en oprichtster/ voorzitter van het Smartlappenkoor Rond en Blond. Eveneens en bestuurslid van de Carnavalsgemeenschap Tusseneusenlippe.
-Ed Schavemaker (65 jaar)
Decorandus is sinds 1993 vrijwillig actief op het gebied van sport en cultuur, met o.a. de functies bestuurslid en voorzitter van watersportvereniging De Waterpoort en voorzitter van de Raad van Bestuur van de bibliotheek Vught.
-Max Thümann (66 jaar)
Decorandus is sinds 1976 actief op het gebied van sport waarbij hij in1976 de Taekwondo school in Rosmalen heeft opgericht en sinds die tijd coach en trainer is.
-Jan van de Ven (85 jaar)
Decorandus is sinds 1963 deels bestuurlijk actief op het gebied van kerk en muziek. Van de Ven is/was voorzitter en dirigent van het Gemengd Kerkkoor Sint Lambertus Engelen, lid van de onderhoudsgroep voor de kerk en pastorie, vrijwilliger van het dorpsblad De Tweeterp, lid van het Engelens Vocaal Ensemble en lid van het Gemengd Kerkkoor Sint Lambertus Engelen.
-Ria Cleijne-Zaunbrecher (75 jaar)
Decoranda is sinds 1993 deels actief op het gebied van sport, zorg en welzijn. Ria Cleijne is/was commissielid van 'Lief en Leed' van de Petanquevereniging JanBoel'81, voorzitter van de Zonnebloemafdeling ’s-Hertogenbosch en was werkzaam als verpleegkundige fysiek beperkten begeleidt tijdens de regionale Zonnebloemvakanties.
-Hans Rinkel (64 jaar), woonachtig in Sint-Michielsgestel
Decorandus is vanaf de oprichting in 1973 betrokken bij het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch onder meer als deelnemer aan het Platform voor Religie en Levensbeschouwing, en als mede-organisator van de diensten van de Oecumenische Vespercommissie en van de kerkdiensten op Pinkstermorgen, tijdens Jazz in Duketown. Tevens was Hans Rinkel lid van het Kerst Event op de Parade en van de werkgroep palliatief-spirituele zorg. Ook bekleedt Hans Rinkel functies bij de Stichting van Mens tot Mens, is actief bij het Justitiepastoraat in het Huis van Bewaring [tevens bij Exodus –nazorg-groep] en binnen de missionaire werkgroep [ontstaan Inloopschip] en is hij mede-oprichter Buddygroep patiënten met HIV en Aids.
Daarnaast ondersteunt hij het RK straatpastoraat, het Pastoraal Uitzendbureau, het Fietsenproject, het Groenproject en het Straatveegproject, het Pastoraal Buurtwerk in de wijk Boschveld en was hij actief betrokken bij de oprichting van het Studentenpastoraat in Den Bosch.

Ridder in De Orde van Oranje-Nassau

-Gerard van Empel (64 jaar)
Decorandus is sinds 1989 tot heden director Rabo International Advisory Services, waarbij het bieden van toegang tot financiële diensten voor mensen in ontwikkelingslanden door hem vorm en inhoud is gegeven. In 2005 werden het investeren in banken concreet gemaakt door zgn. partnerbanken aan te laten sluiten bij de Rabobank, waardoor bestaande en nieuwe netwerken vervlochten konden worden.

-Arie van Olst
(74 jaar)
Decorandus is sinds 1978 vrijwillig actief op het gebied van welzijn, werknemersbelangen, het kerkelijk leven en de zorg. Daarbij bekleedde/ bekleedt hij diverse functies bij het Rode Kruis, bij de Vereniging Technisch Hoger Personeel PTT, de Sectie Postactieve Leden KPN, de Stichting Bossche Synagoge Bernardus Hartogensus, de Kapel Jeroen Bosch Ziekenhuis, de Rotaryclub Groningen/’s-Hertogenbosch, de Ledenraad Rabobank ’s-Hertogenbosch, de Raad van Advies van "Aaftink-Rodenburg", als lid van de Raad van Toezicht van "Adcare" en van de Raad van Toezicht van het Martiniziekenhuis [Groningen]. 

-Gert Verhoeven
(67 jaar)
Decorandus is sinds 1972 deels actief op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en welzijn. Gert Verhoeven is/was bestuurslid van VvE appartementencomplex Bordeslaan, Stichting Culturele Salon, lid Raad van Toezicht en voorzitter van de BV Koekjesfabriek, landencoördinator van de PUM voor diverse Afrikaanse landen en Oost-Indonesië, penningmeester Stichting Nova Zembla, penningmeester Theater Bis en Theaterwerkplaats Bisproducties, basketbalvereniging Octopus Vught [onder meer als trainer/coach] en penningmeester van de Stichting Peuterspeelzalen ’s-Hertogenbosch.


Terug naar boven