Onderscheidingen Koninginnedag 2003

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-04-2003
Dinsdagmorgen 29 april 2003 worden de jaarlijkse koninklijke onderscheidingen toegekend. Dit jaar zitten er niet echt opvallende namen tussen de 23 kandidaten, met uitzondering van een enkele persoon.
Bijzonder is dat dit keer minstens drie allochtonen Bosschenaren zich tot de categorie ‘koninklijk geëerd ’ mogen gaan scharen Niet Rombouts maar loco-burgemeester Rien van Grunsven zal de ereteken uitreiken. Burgemeester Rombouts is met vakantie.
De volgende dag zijn alle eerder onderscheiden inwoners van Den Bosch en Rosmalen in het stadhuis uitgenodigd voor een kleine reünie. Tot degene die een koninklijke onderscheiding ontvingen behoren dit jaar 23 Bossche, Rosmalense en een Vughtse inwoner.
-Min of meer door Rombouts beloofd is het lintje voor Jan Vis die vanaf 1966 [Brabantse] muziek vastlegt en organisator is van muziekevenementen. In dat jaar werd hij binnengehaald in de Bossche gemeenteraad voor de Jongerengroep. Maar politiek is niet echt zijn stokpaardje. Voor Bossche en Rosmalense evenementen zette hij zich in: Evenementencommissie en het Bambergers 55+carnaval.
Sociaal beweegt hij zich op het terrein van de kankerbestrijding door- mede- jaarlijks een golftoernooi tbv het Josephine Nefkensinstituut te organiseren.

-Frans Hummelman [*1924] begon zijn carrière bij Malmberg waar hij auteur was van de jeugdbladen Okki & Taptoe. Meer recent kreeg hij bekendheid als redacteur van de Zelfk[r]ant, later Straatkrant. Hummelman die ook werkt onder het pseudoniem F. Leonard, schreef enkele boeken waaronder ‘Doden hebben geen verdriet [augustus 2002].
-Hoessein Aârab [*1946], bekend voor zijn inzet voor Marokkaanse ouderen en jongeren en het bevorderen van de dialoog tussen autochtone en allochtone Bosschenaren, is voorzitter van de Brabants Islamitische Raad en van de Marokkaanse Ouderen Vereniging. Hij was de eerste beroepskracht van het Meldpunt tegen Discriminatie. Sedert 1996 is hij voorzitter van het Marokkaans Platform en vanaf 1982 van het Internationale Comité.
Aârab, die docent was van het Centrum Kerk en Werk, kondigde door de bedreigende sfeer tegen moslims augustus vorig jaar nog aan dat ie terug naar Marokko zou gaan….
 
-De penningmeester van de Welzijnstichting voor Surinamers P. Birbal en oprichter van de Sport- Sociaal Culturele Vereniging Dosti
-Nog een duidelijk geïntegreerde allochtoon is Yaman Duran [*1938] die al vanaf zijn Nederands burgerschap [1961] zich inzet om het buitenlanders gemakkelijk [tolk/vertaler] en naar hun zin[ontmoetingscentra] te maken.
Vlakbij zijn woning is hij ook prominent aanwezig als een soort buurtmeester en lid van het actiecomité Dirk Hartogflat wat aanleiding gaf om hem vorig jaar uit te doen roepen tot ‘Beste Buur’ .
-Ook de Turkse Lutfü Nerminer leverde een belangrijke bijdrage aan de participatiekansen van allochtonen in de Bossche gemeenschap. Nerminer is al jaren lid van de Turkse Sociaal/Culturele Vereniging en bestuurslid van de Islamitische Stichting Nederland en van de Islamitische Omroep.
-Jan Kleyne, oud secretaris van de Kring Vrienden van ’ s-Hertogenbosch, deed op velerlei terrein vrijwilligerswerk in de parochie Bartjes [bijlesleraar] en als organisator van korfbaltoernooien. Kleyne, die al in 1969 toe trad tot de locale politiek [Jeugdgemeenteraad/PPR/Groen Links], zat ook in het sociaal/cultureel werk en was bestuurslid van de Stichting Binnendieze/Gastheerschap en van de Stichting Jeroen Bosch Atelier.
-Kerk bestuur en sport staan bij P.C.G. Koppen in het vaandel beter gezegd Parochieel Gemengd Koor St. Jacob, bestuurslid CDA, Sociaal /Cultureel Centrum Helftheuvel en de hockeyclub Den Bosch ook als bestuurslid SSW en schoolbestuur Hertog jan en Hervion College maakte Koppen zich verdienstelijk
-Onderwijs en schoolbestuur staan bij A.P.L. Burger uit Engelen centraal bij zijn nevenactiviteiten. Hij was mede oprichter/voorzitter van de Henny C. Dirven-stichting die actief is in het onderzoek naar borstkanker. Burger zit ook in de bestuursraad en is lid van het kerkbestuur St. Lambertus.
-T.G.J. van Heumen doet veel voor de Spoorweg Sport-en Ontspanningsvereniging en de spoorwegsportvereniging. ook voor de volkstuinvereniging Pastoor Barten verzet hij nogal wat werk.
-Sportman J.M. Janssen behoort ook tot de gedecoreerden door zijn inzet voor LVV, de KNVB en als bestuurslid van de Bossche voetbalpromotie en het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi Den Bosch 800.
-Dominee A.M. van Zweedens reputatie gaat terug tot 1966 het jaar waarin hij bestuurslid werd van de Nederlands Hervormde Kerk. Later bleek zijn inzet voor de Samen op Weg-kerk. Ook in hogere kringen van de kerk maakte Van Zweeden zijn bestuurlijke kwaliteiten waar.
-F. F. Martha zet zich al dertig jaar in voor de Antilliaanse Arubaanse Verenging Flamboyant en voor het overleg Minderheden .
-De verdiensten van mevrouw Renckens spitsen zich vooral toe op ‘het recht’. Haar inzet als advocaat strekt [e] zich uit over de Orden van Advocaten [lid en deken], van de Raad van Toezicht, de Werkgroep Vrouw en Recht, lid Klankbordgroep van -Justitie over de nieuwe wetgeving tav Familie- en Personenrecht, de Commissie Familierecht en de Raad voor Rechtsbijstand. Daarbuiten is zij ook lid van de Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek.
Bondswerk en welzijn [ouderen] behoren tot de thema’s van G. Wening. Bestuurslid opleidingscommissie, bondsraadlid en daarnaast nog secretaris van de Stichting Welzijnzorg en voorzitter van ‘Anders Wonen’ en Ouderen Aktiviteiten Commissie Oost staan op zijn lijstje van verdiensten.

Rosmalen
-In Rosmalen wordt de voormalige wethouder L.S.J. Buis onderscheiden. Buis profileerde zich ook als CDA-bestuurslid en was werkzaam in de parochie Laurentius. Ook op onderwijsgebied en in de gezondheidszorg bekleedde Buis diverse functies.
-Nog een Rosmalenaar die actief was in bestuursfuncties binnen het onderwijs is L.J.van Asselen die daarnaast ook al vanaf 1958 organist is in diverse kerken en 60 jaar kerkzanger.
-Oud-politicus van het eerste uur Jan Hoofs uit Rosmalen maakte zich vooral verdienstelijk als bestuurslid in de politiek [KVP en Partij der Vernieuwing] en van ouderenorganisaties [HEVO en Stichting Ouderenvoorziening]. Ook in de Bewonerscommissie Bisschop Bekkerslaan en de Heemkundekring Rosmalen, carnaval en de herdenking aan oorlogsslachtoffers [Gedachtenisruimte Venhof] heeft hij zijn sporen achtergelaten.
-Man uit het jeugdwerk en de verkennerij is W.M.G.Hustin, tevens organisator van revues en musicals, [bestuurs-] lid van het Bosch Mannenkoor en voorzitter seniorengilde Coudewater.
-W.J.Voets manifesteert zich vooral in de plaatselijke judovereniging [trainingen, organisator van toernooien en bestuurslid].
-Dan wordt H.J.P. Wassenberg genoemd als bestuurslid van de Ned.Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf, Handboogschutterij en voetbalvereniging OJC.
-A. M. de Wit die secretaris is van het kerkkoor St. Lambertus, van het Reumafonds en actief is in de kankerbestrijding.
-De lijst wordt gesloten door mevrouw E.J.M.van der Voorden uit Vught die ivm vakantie verlaat nog een lintje zal ontvangen.
  


Terug naar boven