Lintjesregen 2022 19 gelauwerden

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2022 | Gewijzigd op: 26-04-2022
Lintjesregen 2022 met 19 koninklijke onderscheidingen


Op Koningsdag 2022 dinsdag 26 april heeft burgemeester Jack Mikkers persoonlijk geïnformeerd dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd 19 Bossche inwoners Koninklijk te onderscheiden. Dat gebeurt bij alle te decoreren inwoners thuis. De feestelijke uitreiking van de bij de onderscheiding behorende versierselen vindt diezelfde middag plaats in de Brabanthallen [TheateradParade].
Negen vrouwen en tien mannen ontvingen een Koninklijke onderscheiding: 5 gedecoreerden uit Rosmalen (waarvan één echtpaar), 4 uit Nuland, 2 uit Engelen en 8 uit ’s-Hertogenbosch.
In totaal zijn 15 inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 4 inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De 19 gedecoreerden in de Brabanthallen met burgemeester Jack Mikkers achteraan middenin. foto © jan de wit, 26 april 2022

José van der Biezen-van der Doelen (59 jaar) uit Nuland: Lid in de Orde van Oranje Nassau is sinds 1991 vrijwillig actief op het gebied van welzijn, sport en natuur. Ze vervult diverse secretariële functies van onder meer het bestuur van Buurtvereniging De Raadhuisrakkers, van het bestuur van diverse commissies bij Rijvereniging 'De Paardenvriend' en Ponyclub De Paardenvriendjes (sinds 1992). Daar is zij onder meer verantwoordelijk voor het maandelijkse clubblad, waarvan zij dit jaar 30 jaar hoofdredactrice is. Sinds 2000 is decoranda actief als jeugdruiterbegeleidster bij Kring Hart van Brabant (KNHS) [afnemen examens] en administratieve afhandeling naar de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Sinds 2005is José werkzaam op het secretariaat van Agrarische Natuurvereniging (ANV) d'n Beerse Overlaet en vanaf 2012 daar penningmeester. Tot slot was José actief als penningmeester en secretaris van ZLTO, afdeling Midden-Maasland.

Jan Heijmans (78 jaar) uit Nuland : lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan Heijman is sinds 1965 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie en kerkelijk leven. Sinds 1965 is decorandus actief bij het Gilde St. Antonius Abt uit Nuland. Van 1965 tot 1971 was hij instructeur van de tamboers. Tussen 1992-1995 was hij bestuurslid [m.n. voor renovatie en onderhoud]. Van 2002 tot 2015 was hij vaandrig van het Gilde. En sinds 1995 ook lid van de kerkhof- en tuingroep van de parochie H. Johannes Onthoofding in Nuland [o.a. onderhoudswerkzaamheden]..

Sjef van Helvoirt (79 jaar) uit Nuland : lid in de Orde van Oranje Nassau Sjef is sinds 2000 vrijwillig actief op het gebied van welzijn en cultuurhistorie. Vanaf 2000 bij de Heemkundewerkgroep Nuwelant, waar hij archiefstukken fotografeert en inventariseer. En vanaf 2001 actief als penningsmeester/secretaris/ bestuurslid bij gemeenschapsblad De Klepel [o.a. de boekhouding en het jaarlijks het financiële overzicht en begroting. Sjef van Helvoir verzorgt de post en de druk en bezorging van De Klepel. Sinds 2004 is hij ook redactielid bij Historisch Periodiek Spoorzoeker.
Gerry van der Schoot (60 jaar) uit Nuland Ridder in de Orde van Oranje Nassau Gerry is 22 jaar vrijwilligster, eerst als Deken Schrijver en vanaf 2006 als Hoofdman van het Gilde Sint Antonius Abt in Nuland. Daarnaast is Gerry bestuurslid van Gildekring “De Hoge Schuts”, bestuurslid van de Gildekring Maasland (de "grote kring") en bestuurslid en secretaris van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Sinds 2017 is hij daar Deken-schrijver (secretaris en vanaf 2002 beheerder van de website] en regeling alle regionale gildedagen als bestuurslid Werkgroep Kringdag Ondersteuning (WKO). En het Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden/ Europees Schutters Treffen 2006 in Heeswijk-Dinther. Sinds 2006 is hij ook als Hoofdman van het gilde samen met het Oranjecomité [organisatie Koningsdag en Dodenherdenking]. Daarnaast was hij [2007-2012] vrijwilliger en medeoprichter en voorzitter van de Dorpsraad Nuland. Ook heeft Gerry samen met de CO Nuland “Het Droogdok” (bouwhal voor de carnaval voor de jeugd) gerealiseerd. Tot slot was hij 16 jaar presentator van de Brulboei in Nuland [ton-spreekavonden in Nuland].

Jolien van der Heiden-de Vos (55 jaar) uit Rosmalen Lid in de Orde van Oranje Nassau Vanaf 2000 is Jolien als vrijwillige begeleidster bij technieklessen op basisschool de Vlek Rosmalen/ Educatief Centrum Sparrenbos. Ook was zij er klassenouder. Van 2009-2021 was Jolien ook overblijfhulp. Jolien was zij ook actief binnen de groep First Lego League [leerlingen coachen en begeleiden bij uitdenken van strategieën van een robot].Met haar man was zij (2008-2011) lid van de schooltuingroep [onderhoud]. Jolien is vanaf 2005 hoofd van de werkgroep communievoorbereiding bij Parochie Heilige Maria. Jolien heeft ook een nieuw koor opgericht (Joy’n us). Van 2013-2018 was zij betrokken bij de organisatie van fr één-dags-bedevaart naar Kevelaer. Jolien was ook betrokken bij de doopvoorbereidingen en was zij lid van het kinderteam [vanaf 2011] [o.a. uitgifte van de Kidsflits] kinderen. Vanaf 2018 is zij lid van het bouwteam voor een nieuw parochiecentrum. Zij maakt eveneens deel uit van de werkgroep Op weg naar Kerst [jaarlijkse kerstwandeling door Rosmalen].

Theo Coppens (76 jaar) uit Rosmalen (zie Henny]: Lid in de orde van Oranje Nassau Theo Coppens is sinds 1999 vrijwilliger op gebied van welzijn en kerkelijk leven. Daarnaast is Theo ondersteuner (geweest) bij het vrijwilligerswerk van zijn echtgenote. De Zonnebloem (afdeling Rosmalla) is in 2015 ontstaan uit een fusie van de afdelingen Laurentius en Lambertus voor welke laatste Theo vóór de fusie [vanaf 1999] actief was bij de afdeling Laurentius. Daar heeft hij [1999 t/m 2003] zijn vrouw (Henny Coppens) ondersteund bij het penningmeesterschap, dat hij vanaf 2018 op zich nam (met bijzondere inspanningen voor de Rabobank Clubsupport). Op 1 januari 2011 is in het fusieverband de voormalige kerkgemeenschap van de H.H. Bernadette-Laurentius (inmiddels opgegaan In de gefuseerde parochiegemeenschap [vanaf 1 januari 2011] parochie H. Birgitta) -Laurentius en parochie Birgitte was hij [tot 2017] actief voor het secretariaat Theo heeft zich steeds ingezet voor de "back office" [geautomatiseerde ledenadministratie] en voor de inning van de kerkbijdragen.

Henny Coppens-van Griensven (78 jaar) uit Rosmalen (zie Theo] Lid in de Orde van Oranje Nassau Henny is sinds 1977 vrijwillig actief op het gebied van welzijn en kerkelijk leven, zoals 45 jaar vrijwilligster in de parochie H. Maria in allerlei rollen [rouwkoor, aankleding van de kerk als hulp op het parochiesecretariaat, het tellen van het wekelijks collecte- en kaarsengeld]. Vanaf 1997 is Henny vrijwilligster bij De Zonnebloem/ Rosmalla, die in 2015 is ontstaan door fusie van de afdelingen Laurentius en Lambertus. Van 1999 tot en met 2003 is Henny daar penningmeester geweest. Ze is tevens betrokken bij de vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling Rosmalla. Daarnaast is zij [vanaf 1998] vrijwilligster bij de Bezoekdienst Rosmalen [deel van de Vrijwillige Thuishulp Farent] [bezoek aan eenzame ouderen]. Ook was zij collectante voor de Hartstichting en voor de Nierstichting.

Will van Schaik (74 jaar) uit Rosmalen Lid in de Orde van Oranje Nassau Will van Schaik is sinds 1980 hulpkoster bij de Heilige Annakerk in Hintham. Daarnaast begeleidt hij communicanten voorafgaand aan Eerste Heilige Communie en vormelingen bij het H. Vormsel. Van 2003-2007 was Will bestuurslid van de parochie en ondersteunt hij de parochieraad bij hun parochiebijeenkomsten. Als medeorganisator heeft hij o.a. de jaarlijkse bedevaart naar H. Martelaren van Gorcum te Brielle georganiseerd en leidt hij de jaarlijkse bouwgroep van de kerststal. Ook is Will actief geweest bij grootschalige onderhoudsprojecten en assisteert hij bij openbare manifestaties. Vanaf 2007 is actief als gebouwenbeheerder [eindverantwoordelijke voor H. Annakerk]. Klein onderhoud van het kerkgebouw en de parochiële begraafplaats Annakerkhof voert hij zelfstandig uit. Als hulpkoster voert hij ook overige functies uit: als hulpkoster, reserve-lector en zanger bij het gelegenheidskoor en assistent bij uitvaarten. Will geeft ook hulp bij het integreren van een vluchtelingenfamilie en verzorgt een taxidienst voor minder mobiele parochianen. Tevens draagt hij de coördinatie over de bezorging van de parochiebladen en bezorgt deze ook zelf.

Tine Hutten (82 jaar) uit Rosmalen Lid in de orde van Oranje Nassau
Tine Hutten is vanaf 2006 betrokken [o.a. oprichtster en als secretaris] bij de probusclub Silva Ducis, een businessclub van senioren [55 jaar en ouder]. Tussen 2013-2015 was zij lid van de programmacommissie. Tine is vanaf 2007 lid van de Vincentiusvereniging [zit in het algemeen bestuur, voorzitter van het sociaal restaurant, afgevaardigde bij de stichting BOSA, begeleider van stagiaires en lid van de interne klachtencommissie]. Daarnaast is Tine bestuurster bij woonzorgcentrum Hof van Hintham. Dat is een woonzorgcentrum voor mensen met dementie waar zij cliëntenbegeleidster en activiteitenorganisator en voorzitter van de cliëntenraad en lid van de centrale cliëntenraad van Vivent is.

Pim Sampers-Leusen (79 jaar) uit ’s-Hertogenbosch Lid in de Orde van Oranje Nassau Pim Sanders was [1999-2010] vrijwilligster bij de Landelijke Stichting Ouders en Verwachten van Drugsverslaafden kinderen [consulente en begeleidster van groepsleiders [in Uden en ’s-Hertogenbosch]. En vanaf 2002 daar regionale vertegenwoordiger van de provincie Limburg. Vanaf 2003 is zij begeleidster van de zelfhulpgroep 'Ouders van oudere druggebruikers die niet meer clean worden' bij Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & Regio. Daar was zij ook vrijwilligster [bestuurslid en mede-oprichtster Steunpunt Zelfhulp]. Vanaf 2016 is Pim gastvrouw en kantinebeheerder bij Biljartcentrum Maassingel.

Phily Goosen-Nouwens (75 jaar) uit ’s-Hertogenbosch Lid in de Orde van Oranje Nassau  Phily was [tussen 1976-1983] vrijwilligster in het bestuur [secretaresse] van het Oudercomité basisschool Mgr. Bekkersschool [o.a. ook als hulpmoeder bij evenementen]. Phily was [1977-1981] lid van het kerkbestuur van de Parochie Annakerk West. Tussen 1982-1996] zat zij in het bestuur van het Ministerie van Jeugdzaken van de Oeteldonksche club [o.a. als lid Commissie Begeleiding Jeugdprins], voorzitter Commissie Oliebollenfantengeloop, lid commissie Protocol, de commissie Opkwèkker en de commissie Prinskeuze /Keinderkwèk. In de jubileumjaren [Oeteldonksche Club 99 en 10x11] heeft zij mede extra evenementen georganiseerd en was zij kartrekker van carnaval-jeugdmusicals. Tussen 2000-2014 zat zij in het bestuur van de Stichting October 1944, waarbij zij bijdroeg aan de vieringen van 60e, 65e en 70e Bossche Bevrijding.Tot slot is Phily [vanaf 2000] vrijwilligster op het secretariaat van de Parochie Annakerk West [o.a. manusje van alles en gastvrouw].

Maarten Helmich (74 jaar) uit ‘s-Hertogenbosch Lid in de Orde van Oranje Nassau Maarten Helmich was [1978-1990] vrijwilliger bij het secretariaat/bestuur van de voetbalclub O.S.C. Maarten was [1990-1995] actief binnen de ouderraad van het Jeroen Bosch College en [2004-2006] bij organisatie ‘In de Roos’ als begeleiding voor mensen met een beperking. Maarten is sinds 2005 actief bij Huis73 in het kader van Boek aan Huis/Bieb aan Huis. Vanaf 2005 is hij klusjesman en als chauffeur bij uitstapjes van Antoniegaarde. Dartzelfde doet hij vanaf 2019 op de seniorenbus. Tot slot zet Maarten Helmich zich al geruime tijd in voor ouderen uit zijn buurt.

Bert Brunninkhuis (72 jaar) uit ’s-Hertogenbosch: Ridder in de Orde van Oranje Nassau Bert Brunninkhuis was onder meer voorzitter van Hockeyclub Oirschot (2000-2005), voorzitter van de Joannes Bosco Stichting [jongeren / kinderen in achterstandsituaties (2000-2012)], penningmeester van de Stichting Apotheekhoudende Huisartsen (2004-2007) ter ondersteuning van huisartsen en taalcoach voor stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (2016-2018). Thans is hij voorzitter van Cappella Pratensis (sinds 2011). Bert strijdt voor de belangen van Q koorts-patiënten [pleit bij overheden voor een rechtvaardige en passende behandeling]. In een rechtszaak tegen de overheid vertegenwoordigt [als één van de vier kartrekkers] de belangen van 300 patiënten. Die inzet komt tot uitdrukking in zijn bestuursfunctie (commissielid) bij Q support, expertisecentrum voor patiënten en medici/professionals (2014-2018) en zijn bestuursfunctie (voorzitter) bij de landelijke organisatie Q-uestion (2015-2021) voor mensen met Q-koorts.

Betsie Loeffen (85 jaar) uit ’s-Hertogenbosch: Lid in de Orde van Oranje Nassau Betsie is vanaf 2005 beschermvrouwe van stichting Natuureducatie Bleijendijk. Op Landgoed Bleijendijk wordt al ruim 30 jaar natuuronderwijs gegeven aan kinderen van lagere scholen uit de omgeving. Tussen 1980-2015 was Betsie vrijwilligster op het Landgoed Bleijendijk [overlegstructuur 'de Grote Werkvloer']. Daar nam zij deel aan vergaderingen, kookte voor de deelnemers en was gastvrouw [bij evenementen/ activiteiten]. Vanaf 2000 is Betsie vrijwilligster bij de Congregatie van de Dochters van Maria en Joseph, waar ze onder meer naailes geeft aan migranten en daarbij let op aspecten als sociale contacten en het leren van de Nederlandse taal.

Jos Versfeld (72 jaar) uit ’s-Hertogenbosch: Lid in de Orde van Oranje Nassau Jos Versfeld is vanaf 1980 actief als bestuurslid en jeugdtrainer bij badmintonvereniging DENO [o.a. opzet en begeleiden jeugdafdeling, trainingen, begeleiden jaarlijkse evenementen voor de jeugd en senioren] . Daarnaast was hij geregeld actief als bestuurder [inkoop van materiaal]. Ook is Jos vanaf 1980 actief bij de Watersportvereniging Neptunus. Ook is Jos vanaf 1995 landschapsbeheerder [bij werkgroep Landschapsbeheer IVN, afdeling ’s-Hertogenbosch], zoals onderhoudswerkzaamheden in natuurgebieden. Daarnaast geeft hij informatie aan de IVN Jeugdnatuurgroep. Vanaf 2010 is Jos schipper/onderhoudstechnicus op de salonboot 'Frederik Hendrik' bij Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Tot slot is Jos nog vanaf 2014 coördinator van de buurtpreventie in Schutskamp/ Kruiskamp.

Bea Wolf-Grevers (67 jaar) uit ’s-Hertogenbosch Lid in de Orde van Oranje Nassau Vanaf 1981 is Bea voorzitter van de evenementen commissie, aanspreekpunt/coach lief en leed commissie, voorzitter kledingcommissie, vertegenwoordiger van haar stempartij en voorzitter van de reiscommissie van het 76-koppig tellende Jeroen Bosch Koor. Ze onderhoudt de contacten met andere koren in binnen- en buitenland. Ze is voorzitter van de concertreis organisatie. Daarnaast is ze actief in de voorbereiding- en uitvoering van de werkzaamheden bij de concerten en onderhoudt ze contacten met koorleden die ziek zijn of anderszins ondersteuning nodig hebben. In 2005 is Bea Wolff-Grevers als secretaris toegetreden tot het bestuur.

Hans van Dartel (71 jaar) uit ’s-Hertogenbosch Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hans van Dartel is vanaf 1983 vrijwilliger op gebied van zorg, onderwijs en kerkelijk leven. Hans was [2004-2017] voorzitter van de Bestuurscommissie Ethiek, binnen de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Het werk beslaat uit uiteenlopende werkzaamheden [inhoudelijk én technisch voorzitter]. Hans heeft dat verbreed en is sinds 2014 secretaris van de Stichting Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland. Het huidige NEON (Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland), waarvan Hans mede-oprichter is, stelt zich ten doel de kwaliteit van ethiekondersteuning te professionaliseren. Hans was van [2012 t/m 2016] de kartrekker van dit project bij het VUmc Amsterdam, maar rond ethische ondersteuning is Hans breder bestuurlijk actief (geweest): van 1997 tot en met 2003 van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek, van 1999 tot en met 2005 van het college voor Ethische en levensbeschouwelijke Aspecten van de Zorgverlening en van 2004 tot en met 2011 van het forum Centrum Ethiek en Gezondheidszorg Hans was tevens bestuurslid [1994-1998] van de Jenaplanschool Anthonius Abt in Engelen [ihb het aspect nieuwbouw]. Daarnaast is Hans vanaf 2015 voorzitter van Seniorenvereniging Engelen en Bokhoven. Daar neemt hij deel aan het Seniorenplatform Den Bosch en zit in de werkgroep mobiliteit. Vanaf die tijd is hij ook vrijwilliger bij de parochie Sint Lambertus in Engelen [lid van de werkgroep woord en communie, de werkgroep avondwake en de werkgroep nieuwe kijk op kerk]. Ten slotte was Hans in de jaren '80 vijf jaar bestuurslid en ledenraadslid geweest bij bouwvereniging St. Willibrordus.

Yvonne Schram (65 jaar) uit ’s-Hertogenbosch: Ridder in de Orde van Oranje Nassau Yvonne Schram is sinds 1998 zelfstandige op bestuurlijk niveau binnen sociaal-maatschappelijke werkterreinen en projecten. Daarvoor was zij werkzaam bij het CNV en in het onderwijs. Yvonne heeft vanaf 1996 tot heden verschillende - deels onbezoldigde - politieke functies bekleed. Daarbinnen heeft zij in twee gemeenten de functie van wethouder bekleed en in ’s-Hertogenbosch van 1994 tot 2005 als gemeenteraadslid. Sinds 2015 is zij voorzitter/secretaris van Bestuursraad Engelen en Bokhoven. Haar lange carrière aan onbezoldigde inzet vanaf 1987 - voor onder andere de KRO en de VNG-Commissie Sport, Toerisme en Recreatie - geven blijk van een nationale scoop, waarbij ook lokaal en regionaal nevenfuncties vervuld zijn op de terreinen van religie, welzijn, economie en erfgoed. Yvonne Schram zet zich al geruime tijd belangeloos in voor CNV-vakmensen door de bond te vertegenwoordigen in diverse gremia. Vanaf 2014 lid van de Raad van Zelfstandige professionals van het CNV. Vanuit de raad werd Yvonne in 2014 plaatsvervangend lid afgevaardigd in de Bondsraad van het CNV. Vanaf 2014 is zij voorzitter stuurgroep Restauratie opleidingen van het nationaal opererende ROP-Zuid. Van 2000-2014 was Yvonne lid van de adviescommissie Nederland van Kansfonds [ondersteuning van kwetsbaren in de samenleving] en vanaf 2017 lid van de Commissie van Toetsing bij het Kansfonds. Vanaf 2014 is Yvonne voorzitter van het bisschop Bluyssen Fonds dat mensen met een beperking financiële hulp biedt of hulp geeft aan sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen voor individuen. Internationaal is Yvonne Schram vanaf 2008 voorzitter van de stichting Kids Future Indonesia, waar zij huisvesting realiseert en opleidingskansen stimuleert voor achtergestelde kinderen.

Theo Libregts (57 jaar) uit ’s-Hertogenbosch Lid in de Orde van Oranje Nassau Theo startte in 1995 als beheerder (betaalde functie) van de Brede Bossche School in Nieuw Zuid in ’s-Hertogenbosch. Theo is zeer betrokken bij de ondersteuning van verschillende doelgroepen, een echte verbinder en helpt bewoners met uiteenlopende vragen en klussen. Hij vervult een liaisonfunctie tussen burgers en overheid en welzijnsorganisaties. Ook was Theo [2006-2014 vrijwilliger bij welzijnsorganisatie Farent. Vanuit de BBS initieert en/of organiseert hij schuimparty's, het kindercarnaval, het ouderendiner, de Hollandse avond, de open inloop, de kaartclub, de bingoavonden, de rommelmarkt, dartstoernooien en allerlei aanverwante zaken en activiteiten. En tot slot was hij [2017 t/m 2019] vrijwilliger bij Farent onder meer als initiator van de activiteitencommissie. Zij organiseren nu jaarlijks activiteiten voor kinderen en volwassenen, dat ook projecten in de buurt realiseert..

Later op de dag volgt nog een groepsfoto in de Brabanthallen van de gedecoreerden met burgemeeseser Jack Mikkers. 

Terug naar boven