Kritiek Bossche Groenen+Blb na besluit inperking Vrijmarkt

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2011 | Gewijzigd op: 21-04-2011

De fractie van de Bossche Groenen reageert op het besluit van de gemeente tot inperking van de Vrijmarkt met Koninginnedag tot de Stationsweg. Zij vindt dat een ernstige beperking op het vieren van Koninginnedag want die vrijmarkt is de enige dag in het jaar dat particulieren op een leuke en creatieve manier hun spullen te koop kunnen aanbieden.

De inperking is ingegven door klachten van winkeliers die steeds meer spullen voor hun deuren te verwerken kregen..'De Bossche Groenen' wil dat de gemeente alsnog onderzoekt of er in de binnenstad meer en royalere mogelijkheden  zijn voor een vrijmarkt,  zoals bijv. het Burgemeester Loeffplein, Kerkpleintje of Fonteinpleintje. Met een vrijmarkt tonen we ons als een gastvrije en ruim denkende stad, waar het goed toeven is. 

Ook de Bewonersvereniging leefbare binnestad [Blb] reageert '... met verbazing op het - ( voorgenomen ?) - besluit om de Vrijmarkt op Koninginnedag te verplaatsen en te beperken tot de Stationsweg.
De Blb/wijkraad binnenstad vindt dat een absolute en ongewenste beperking op het vieren van Koninginnedag.
De inperking schijnt ingegeven door klachten van winkeliers die steeds meer spullen voor hun deuren te verwerken krijgen ? Op deze wijze echter, met alle respect voor de ondernemers, wordt Koninginnedag wel erg "uitgekleed" tot een koopzondag,' aldus de brief vande Blb [dd. 21042011] aan het College van B&W.

Vrijmarkt voorheen in de Verwersstraat [rechts], [Lange Putstraat [boven] en in de Van Berckelstraat [r-boven].

foto's © paul kriele, 30 april 2009.

De fractie vraagt aan B&W:
• Deelt u de opvatting van 'De Bossche Groenen' dat de vrijmarkt  een traditie is en bijdraagt aan een levendige, ontspannen en gezellige sfeer in de stad en dat die in stand gehouden dient te worden?
• Wilt u onderzoeken of er dit jaar, of anders volgend jaar op meer plaatsen in de binnenstad mogelijkheden zijn voor een  vrijmarkt?

Terug naar boven