Gemeente gaat overstag inzake Vrijmarkt: extra straat erbij !

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2011 | Gewijzigd op: 22-04-2011
De gemeente gaat overstag na vragen over, en kritiek op het besluit de Vrijmarkt op Koninginnedag in te perken tot de Stationsweg. De kritiek kwam van de Bossche Groenen en de Blb. [zie hieronder voor artikel].
Op Koninginnedag  2011 mag nu ook in de Verwersstraat tot de Beurdsestraat een vrijmarkt worden gehouden.

Aan beide zijden van de Stationsweg mag op Koninginnedag een Vrijmarkt worden gehouden en ook in de Verwersstraat.

foto © andy, 5 november 2009.

De gemeente geeft bij dit besluit nog allerlei redenen op van drukte [Koninginnedag valt op een koopzaterdag] en veiligheid [ te smalle straatjes enz.] en last voor de winkeliers. Daarom zijn het Fonteinplein en de Kerkstraat afgevallen. Door de markthandel kan er ook geen vrijmarkt op de Markt, noch op het Burg. Loeffplein plaatsvinden
In overleg met de Stichting Koninginnemarkt is besloten ook de -op die dag verkeersvrije- Verwersstraat [tot Beurdsestraat] en de Stationsweg aan beide zijden open te stellen voor de Vrijmarkt.

Bericht  van 20 april 2011:  Vragen van Bossche Groenen en de Blb over inperking Vrijmarkt.
Ook mag dit jaar op Koninginnedag in de Verwersstraat tweede handsspullen worden verkocht.
.
foto © paul kriele, 30 april 2009.

De fractie van de Bossche Groenen reageert op het besluit van de gemeente tot inperking van de Vrijmarkt met Koninginnedag tot de Stationsweg. Zij vindt dat een ernstige beperking op het vieren van Koninginnedag want die vrijmarkt is de enige dag in het jaar dat particulieren op een leuke en creatieve manier hun spullen te koop kunnen aanbieden.

De inperking is ingegven door klachten van winkeliers die steeds meer spullen voor hun deuren te verwerken kregen..'De Bossche Groenen' wil dat de gemeente alsnog onderzoekt of er in de binnenstad meer en royalere mogelijkheden  zijn voor een vrijmarkt,  zoals bijv. het Burgemeester Loeffplein, Kerkpleintje of Fonteinpleintje. Met een vrijmarkt tonen we ons als een gastvrije en ruim denkende stad, waar het goed toeven is. 

Ook de Bewonersvereniging leefbare binnestad [Blb] reageert '... met verbazing op het - ( voorgenomen ?) - besluit om de Vrijmarkt op Koninginnedag te verplaatsen en te beperken tot de Stationsweg.
De Blb/wijkraad binnenstad vindt dat een absolute en ongewenste beperking op het vieren van Koninginnedag.
De inperking schijnt ingegeven door klachten van winkeliers die steeds meer spullen voor hun deuren te verwerken krijgen ? Op deze wijze echter, met alle respect voor de ondernemers, wordt Koninginnedag wel erg "uitgekleed" tot een koopzondag,' aldus de brief vande Blb [dd. 21042011] aan het College van B&W.

Vrijmarkt in 2009 in de Lange Putstraat [boven] en in de Van Berckelstraat [r-boven]. foto's © paul kriele, 30 april 2009.
Terug naar boven