Bossche lintjesregen met- nu complete -fotoreportage

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-04-2011 | Gewijzigd op: 14-08-2013
Ter gelegenheid van Koninginnedag zijn bij Koninklijk Besluit 27 personen uit Den Bosch en een uit Mierlo geridderd.
Er is op deze koninginnedag één officier en drie Ridders in de Orde van Oranje Nassau: Peter van Roosmalen uit Mierlo, Addy van den Krommenacker en Henk van der Linden.
..................................
Alle onderscheiden personen van 29 april 2011 in het bestuurscentrum.Middenin de Commissaris der Koningin Wim van de Donk, die zojuist ook burgemeester Rombouts [links naast hem]  tot Officier in de Orde van Oranje Nassau maakte.

foto © paul kriele, 29 april 2011.


Burgemeester Ton Rombouts behoorde op deze 29ste april 2011 tot een van de gedecoreerden. Rombouts ontving na afloop van de ceremonie uit handen van Commissaris der Koningin, Wim van de Donk de versierselen die horen bij Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Van de raadszaal moest Rombouts door Jan de Wit naar de Oranjegalerij worden gelokt waar Commissaris, familie, wethouders en ambtenaren op hem wachtten.

Na eerst onsteld te zijn over een mogelijk onheilsbericht, klaarde Rombouts op toen hij enkele beroepsfotografen zag.

Emotioneel hoorde hij, omringd door vrouw en kinderen, de toespraak van de Commissaris der Koningin Wim van de Donk aan,
In de toelichting van Wim van de Donk kwam naar voren:  De in Waspik geboren Rombouts was werkzaam als wetenschappelijk medewerker van de CDA-Tweede Kamerfractie [1976 tot 1979], burgemeester van Wouw [1979-1989]en daarop burgemeester van Boxtel [1989- 1992].
Rombouts was in laatstgenoemde periode tevens vice-voorzitter van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en Van was hij directeur van het Interprovinciaal Overleg [1992-1996].
Vanaf 1996 is Rombouts burgemeester van ’s-Hertogenbosch.
Rombouts ontvangt zijn onderscheiding voor zijn grote bestuurlijke inzet als burgemeester van
’s-Hertogenbosch en zijn brede maatschappelijke inzet in tal van rollen en functies. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt op bestuurlijk, cultureel, historisch en sportief terrein en speelt als voorzitter van de veiligheidsregio Noord een belangrijke rol op het terrein van de openbare orde en veiligheid.

  De lovende toespraak van Commissaris Wim van de Donk waarbij Rombouts zich emotioneel geroerd toonde.
Burgemeester Rombouts werd door de CdK Wim van de Donk namens Hare Majesteit onderscheiden tot Officier in de orde van Oranje Nassau.
Op de foto's staat de echtgenote van burgemeester Rombouts goed en de drie kinderen - op de achtergrond- wat minder herkenbaar.

foto's © paul kriele, 29 apriil 2011.
 

Commissaris Wim van de Donk tot slot: 'Samenvattend kan gesteld worden dat deze burgemeester belangrijke bijdragen heeft geleverd binnen diverse overheidsgremia op lokaal, regionaal en (boven)landelijk niveau. Decorandus
heeft in zijn hoofdfunctie en bij de aan zijn hoofdfunctie gelieerde activiteiten een sterk bindend en initiërend karakter getoond. Verbindend (over stadsgrenzen heen), maar ook sturend waar het sturend moet. Decorandus excelleert in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad, rondom politieke verhoudingen, maar heeft ook oog voor de individuele problematieken in zijn gemeente. Er is sprake van persoonlijke bijzondere verdiensten in en al dan niet gerelateerd aan de hoofdfunctie. 

In zijn dankwoord liet Rombouts merken dat hij dat allemaal niet alleen had gedaan en refereerde kort naar de organisatie. Rombouts zei er trots op te zijn Brabander en burgemeester van de hoofdstad te mogen zijn.
Ik heb zojuist 27 Bossche inwoners een lintje mogen opspelden, maar dit is dan weer van een heel ander kaliber,' reageerde de ontdane Rombouts, die zich er nog over verbaasde dat de familie de mond had weten te houden.

Dankwoordje van een zich Brabo-voelende burgemeester en er trots op gaat de burgemeester van Brabants hoofdstad te mogen zijn. 

foto © paul kriele, 29 april 2011.

En als goed nieuws bracht Rombouts, die de hele morgen erg goed in de stemming was en de toespraken bij de gedecoreerden magnifiek en soms met een komische noot verrichtte: 'Ik voel me een echte Brabo. Ik houd van mijn stad en ik houd van de mensen. Tot slot sprak Rombouts: 'En als slecht nieuws heb ik dat ik voorlop nog wel even zal blijven..'.

De onderschediingen voor Bossche en Rosmalense burgers
In het Bestuurscentrum voltrok zich vanaf half tien een reeks van lintjesuitreikingen aan personen uit Den Bosch en Rosmalen, die allen op de een of andere manier naar het Stadhuis waren gelokt.

-Stien Tax had een kruiswoordpuzzel gewonnen,
 -Harrie Coppens zou -als Rosmalenaar!- een dagje Den Bosch gaan doen. Maar daar geloofde Rombouts niets van. 
-Leo Huijsmans moest komen omdat er iets aan de subsidie van de hobbyclub was veranderd. 
-Jos Cozijnsen zou een afspraak hebben  over de Sancta Maria met wethouder Bart Eigeman, wat wel vaker voorkwam zo vroeg in de morgen,
-Toon Jansen moest iemand komen ophalen en met zijn vrouw iets gaan ruilen bij V&D.
-Hugo Artz ging voor zwemvriend Toine en Tione omgekeerd voor Hugo naar het stadhuis. 
-Riet Uijtendaal had zogenaamd  een bespreking over de Special Olympics en wilde nu wel eens weten wanneer dat evenement plaats vindt?,  zei ze dwingend naar Rombouts.
-en Addy van den Krommenacker moest naar het stadhuis voor een bespreking over het Jeroen Boschjaar. 
-Broer Jan Dankers had zus Maria op zijn manier naar de ceremonie weten te trekken,
-voor Ad van der Geld was zijn rit naar het stadhuis logisch omdat zijn zwager Huijsmans een lintje zou krijgen
en Tonnie van Aar was door haar zoon Ton met een smoes meegenomen,
-voor Annie Delmee was het ook begrijpelijk, omdat Ton Lammers een lintje zou krijgen. 'Maar die heb ik helemaal niet gezien, zei 'Delmee verbaasd,
-voor Wim Verloop viel er wat te vieren vanwege een twee maal cum laude slagen van het vriendje van zijn kleindochter,
-voor Rini Timmers stond er in het Stadskantoor een bespreking te wachten over enkele rekeningen die niet klopte 
-en Peter van Roosmalen had al in een van de bovenzalen een power point voorbereid ivm een nieuwe subsidieaanvraag, waarbij de directeur-generaal voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed aan wezig zou zijn.
-En burgemeester Rombouts..?  die was er al en ging volgzaam mee met Jan de Wit die de als mede-organisator van die dag hem naar de Oranjegalerij loodste. 

 Ridderschap voor de vestingwerkendirecteur Peter van Roosmalen.
Peter van Roosmalen werd onderscheiden met Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Rombouts moeste eerst even aangeven dat'... het niet gebruikelijk is dat gemeenten eigen ambtenaren voordragen. Dat gebeurt bij hoge uitzondering en dan ook alleen door extra verdiensten buiten het werk om.'

foto © paul kriele, 29 april 20111.

Peter van Roosmalen (62 jaar) heeft zich beroepshalve ingezet op het terrein van de restauratie en ontwikkeling van de vestingwerken. Daarnaast is hij lid [voorzitter] van de Walled Towns Friendship Circle [Europese organisatie voor vestingsteden], was hij voorzitter van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Den Dungen, bestuurslid van de ouderraad van de Basisschool ’t Kiemveld, bestuurslid bij de Rij- en Ponyvereniging Sint-Jacobus, bestuurslid van het Gewest NCB binnen de NKB, vanaf 2006 voorzitter van de Topsportcommissie Dressuur, was voorzitter van de Disciplinecommissie Dressuur binnen de KNHS en is penningmeester van de KNHS Belangenvereniging Dressuur, was bestuurslid bij lndoor Brabant en vanaf 2006 voorzitter van de afdeling Geldrop-Mierlo van de PvdA en daarnaast vrijwilliger bij diverse instellingen die met gezondheid [-szorg] te maken hebben.

Veel extra pers was voor de modeontwerper Addy van den Krommenacker komen opdagen
De Bossche mode-ontwerper Addy van den Krommenacker kwam lopende de ceremonie- ivm zijn drukke agenda apart -rond 11.00 uur - de Raadzaal binnen. Daar keek hij onthutst rond, niet wetende wat hem nog te wachten stond. Plots zag hij ook Bas en zijn familie en Sandra Reemer. Hierdoor raakte hij nog meer overstuur, toen in de lach en daarop in tranen. Van Rombouts kreeg Addy een zakdoek toegestopt.
De burgemeester in zijn toelichting:
De 61-jarige Addy van den Krommenacker onderscheidde zich op het gebied van de internationale haute couture. Binnen zijn vakgebied is hij inmiddels wereldberoemd mede door de modeshows in Kazachstan, Boedapest, Milaan, Amsterdam, Montenegro en Sarajevo. In 2009 nam hij tevens deel aan America's Next Top Model.
Van den Krommenacker won 5 prstigieuze mdoeprijzen, zoals de "Look of the Year International Haute Couture Award 2007", de Mode Award in Catania, Sicilië, de Fashion Award tijdens het jaarlijkse gala "Premio Posidone D'argenlo" en de Fashion Museum Award 2010 in Amsterdam en de Dutch Designer of the Year 2011.


Couturier Addy van den Krommenacker met Bas Meulenbroek aan zijn zijde, werden de versierselen opgespeld die horen bij 'Ridder in de orde van Oranje Nassau'. foto's © paul kriele, 29 april 2011.
---------------
Rombouts in zijn toelichting bij de erkenning:  De Bossche couturier nam met een modeshow deel aan de slotavond van het nationale Erasmusfestival in 's-Hertogenbosch [ 2006], verleende in 2009 zijn medewerking aan de officiële heropening van de Markt door een indrukwekkende modeshow, werkte hij mee aan een actie voor het Leger des Heils [2009], stelde in maart 201 een jurk beschikbaar voor Orange Babies, en deed dat ook voor het Nederlands Filmfestival [2010] en voor de finale van Miss Nederland 2010 en voor deelname van Miss Nederland aan de verkiezing van Miss Universe.

Rechts de zussen van Addy, midden Sandra Reemer en links een journaliste. foto's © paul kriele,29 april 2011.

Addy sprak kort na het opspelden van de onderscheiding: 'Ik ben zo ontzettend verrast. Het is het laatste wat ik ooit had verwacht.'

Ridder in de orde van Oranje Nassau Henk van der Linden: Oud-politicus en onderwijsman die over o.a. de verbetering van het onderwijs ook een groot aantal boeken schreef en daarnaast nog tal van bestuursfuncties vervulde. 

Henk van der Linden (67 jaar) ontplooit vanaf 1976 activiteiten op het gebied van onderwijsboeken, wonen, politiek en bestuurlijk vrijwilligerswerk. Van der Linden was secretaris van de Groep Educatieve Uitgeverijen 2002-2008, vanaf 1987 eigenaar van Educonsult BV en later van Van der Linden Zakelijk BV. In die hoedanigheid zette hij zich in voor de kwaliteit van het Nederlandse afstandsonderwijs [o.a. leerplannen], was (mede)auteur en (mede)redacteur van ca. 150 onderwijsboeken [economische wetenschappen, communicatie en management voor middelbaar, beroeps- en hoger onderwijs]. Was van 1990-2000 inhoudelijk coördinator tbv de managementexamens van de Stichting Associatie voor Praktijkexamens in Amersfoort, was van 1990 tot 1997 lid en aansluitend bestuurslid van de VNG. en vanaf 1994 voorzitter van de commissie 'Besturen met draagvlak'. was van 1995-2000 voorzitter van de examencommissie 'Integraal Hoger Management' was in 1997 tijdelijk vice-voorzitter van de Stichting Vors (Elde College), was in 1997 voorzitter van de Raad van Toezicht van het Opleidingsinstituut voor Maatschappelijke en Verpleegkundige Beroepen 'Den Gaard' in Vught, was van 1997-1998 voorzitter van de bestuurscommissie van de Openbare Scholen van de voormalige gemeente Sint-Michielsgestel en Van der Linden bekleedde daarnaast nog een twaalftal bestuursfuncties.

De oud-wethouder van St.Michielsgestel en oud- fractievoorzitter van D66 Henk van der Linden heeft een lange lijst van verdiensten.

foto © paul kriele, 29 april 2011.

Van der Linden wethouder St. Michielsgestel [1990-1994], fractievoorzitter van D66 [1994-1996], zette zich ook nog in voor de vriendschapsrelaties met het Poolse Buk via de Stichting Buk in Sint-Michielsgestel.

Buiten al het voorwerk omvat het organiseren van de lintjesregen op de dag ook enorm veel werk.
De familieleden en/of naasten werden apart via het stadhuis en de te onderscheiden personen werden via het Bestuurscentrum toegelaten. 
In de stadhuishal wachtte de familie onopgemerkt totdat de decorandii op hun stoelen in het Bestuurscentrum hadden plaatsgenomen vooraleer zij naar de raadzaal mochten.[foto]
In de tussentijd werden zij geïnstrueerd door Jan de Wit [l.] van de afdeling communicatie.

foto © paul kriele, 29 april 2011.

Onderstaande personen werden gedecoreerd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Stien Tax-van Gaal ( 73 jaar) uit Rosmalen actief in Rosmalense koren en lid van diverse werkgroepen in de parochies Lambertus en H. Birgitta van Rosmalen.

 

Harrie Coppens (81 jaar) uit Rosmalen was/is vanaf 1954 vrijwilliger in het kerkelijk leven [parochie H. Birgitta Rosmalen], sport [OJC Rosmalen] en cultuur [Heemkundekring Rosmalen].


Leo Huijsmans (69 jaar) ontplooide zich met activiteiten in de woningbouw [Christelijke Woningbouwvereniging Hellevoetsluis], wijkcohesie [administrateur in de WijkWerkWinkelWest], ouderenwelzijn en huurdersbelangenbehartiging [Huurdersvereniging Zeeheldenbuurt].


 

Mieke Pierson (70 jaar) was vrijwilliger in het onderwijs [voorleesmoeder op basisschool Laurentius], bibliotheekwezen [bibliotheek Le Sage ten Broek], Zorg [spelletjesmiddag van het Nederlandse Rode Kruis], Welzijn [rijdende patiëntenbibliotheek van het Groot Zieken Gasthuis en bij de Stichting Nieuwebrug en serveerster in Sociaal Restaurant ’t Anker en lid evenementencommissie Serviceflat de Pettelaer], cultuur [rondleidingen en baliemedewerkster in Museum Slager en in het kerkelijk leven [informatiebaliemedewerker van de Sint-Janskathedraal].


Gerard ter Steege (65 jaar)
Gerard ter Steege is van vele markten thuis o.a. als creatief en inventief lid van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.

foto © paul kriele, 29 april 2011

Gerard terSteege zet zich in op het gebied van gehandicaptensport, heemkunde en activiteiten gerelateerd aan zijn voormalige hoofdfunctie. Ter Steege was secretaris van de OR van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, is penningmeester van de Vereniging Sport voor Gehandicapten (SVG),
Vanaf 1993 is gerard secretaris/penningmeester van de Stichting Verhagenfonds en sinds 2005 vrijwilliger bij de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch [schippergids en gids in de Sint-Jan en mederedacteur Kringnieuws].

Bernadette van de Ven (52 jaar) van oorsprong Oisterwijkse is woonachtig in 's-Hertogenbosch.
Nog steeds kijkt Bernadette van de Ven wat onwennig wanneer de burgemeester haar de versierselen opspeldt behorend bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

foto © paul kriele, 29 april  2011.
 

De gespecialiseerd in AIDS/HIV verpleegkundige Bernadette van de Ven is werkzaam in het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis  in Tilburg, maar woonachtig inDen Bosch. Zij werd door directeur Mart Visser voor een onderscheiding voorgedragen vanwege haar nevenactiviteiten. In de hoedanigheid van AIDS-verpleegkundige was zij lid van de Commissie Deskundigheidsbevordering van de afdeling Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, vanaf 1990 lid van de Werkgroep Verpleegkundig Aids Consulenten, 1992-1997 lid van de Nederlandse Commissie Aidsbestrijding. En vanaf 1999 lid van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.
In 2000 richtte zij de Stichting Tafadhali in Tanzania op, die zich inzet voor mensen met aids. Vanaf 2005 is Van de Ven lid van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het St. Elisabeth Ziekenhuis en tussen 2008 en 2009 was zij lid van de Klachtencommissie voor medewerkers van het St. Elisabeth Ziekenhuis.

-Costumière van het Oeteldonoks Hof, Wilma Janssen-Hurkens (72 jaar)
Wilma Janssen-Hurkens is al jaren actief als costuummaakster voor de Oeteldonkse hofhouding.

foto © paul kriele, 29 april 2011.

Is vanaf 1976 actief voor het Oeteldonks carnaval, onder meer als hof-costumière van de Oeleldonksche Club [vaandels en kostuums voor de hofhouding en even zo voor de kostuums tbv de musical "99 jaar Oeteldonk" tevens is zij begeleidster van de jeugd en lid van de Commissie Protocol.

-Anneke Heimeriks-van Dinter (77 jaar) [Engelen] i met name actief op cultuurhistorisch terrein. Vanaf 1983 is Heimeriks bestuurslid/archivaris van de Heemkundekring Engelen. Sinds 1995 datatypiste bij het Stadsarchief.

Koninklijk voor de 80-jarige Gerda Houtackers-Haerkens

Gerda Houtackers-Haerkens (80 jaar) [Rosmalen] is vanaf enige jaren al mantelzorger voor haar buurman, vanaf 1992 vrijwilliger bij Vughterstede, huize De Braacken en thans huize Theresia. Tegenwoordig runt zij de winkel in huize De Braacken [inkoop, administratie en verkoop].
Decoranda wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen.

Henk van der Pennen 
De 66-jarige Henk van der Pennen maakt zich vanaf 1972 verdienstelijk bij de bedrijfshulpverlening [ van 1972-2006 ploegleider EHBO en plv. hoofd bedrijfszelfbescherming Provincie], cultuur [vanaf 1982 voorzitter van De Torentoeters en bestuurslid van de Federatie van Bossche Carnavalsverenigingen en voorzitter werkgroep Oeteldonks Muziek Archief, en belangenbehartiging tot 2010 bestuurslid Bewoners Belangen Vereniging Monseigneur Prinsen en van de Huurdersbelangenvereniging Zayaz Van der pennen was in 2008 medeoprichter van de Huurders Vereniging Hoge Slagen.

 
 

-Jos Cozijnsen (67 jaar) toonde velerlei inzet op gebied van cultuur, onderwijs en politiek:
Cozijnsen was lid van het Comité van Leiding en penningmeester van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Veghel, was lid van de Raadscommissie Onderwijs Veghel, was voorzitter en penningmeester van SUGAS, was voorzitter en penningmeester van de Stichting Onderwijs Belangen, was voorzitter van het Regionaal Overlegorgaan Primair Onderwijs Veghel, is bestuurslid bij de Sancta Maria Mavo, sinds 1997 bestuursvoorzitter van Financials for Financials, tot 2002 fractievoorzitter van de Stadspartij Knillis, vanaf 2007 penningmeester van de Vereniging Bossche Opera.

-Pierre Kisters (71 jaar) [Rosmalen] ontplooit zich sinds 1982 met activiteiten op gebied van cultuur, sport, herdenkingen, het kerkelijk leven en politiek. Kisters is vanaf 1986 voorzitter van de Stichting KEI Rosmalen en daarvoor bestuurlid, vanaf 1999 secretaris en vanaf 2005 voorzitter van de Stichting ‘October 1944 ’s-Hertogenbosch’, was jeugdleider bij OJC Rosmalen, was bestuurslid en gemeenteraadslid van het CDA, was bestuurslid van de Seniorenraad,was bestuurlid Platform Rosmalen Ouderenproof en is sinds eind 2007 bestuurslid van de Heilige Birgitta Parochie in Rosmalen.

Pierre Kisters was met name actief rond de herdenkingen van de Bossche bevrijdigen via de Stichting 'October 1944'.

foto © paul kriele, 29 april 2011.

-Toon Janssen (77 jaar) [ Rosmalen] zat in diverse verenigingsbesturen. Janssen is sinds 1968 actief lid en jarenlang bestuurslid van Tennis vereniging Rosmalen vanaf 1998 vrijwilliger bij de Golfclub Rosmalen [voorzitter van de Groencommissie] vanaf 1999 vrijwilliger bij de Hulpdienst voor Ouderen in Rosmalen.

Hugo Artz (52 jaar) is vanaf 1977 vooral een sportman en verenigingsman. Artz was bestuurslid en later voorzitter bij 'De 's-Hertogenbossche Watervrienden’, was scheidsrechter en kamprechter bij het wedstrijdzwemmen alsmede instructeur en opleider. ZArtz is actief in de Nederlandse Culturele Sportbond als lid van de Commissie Opleidingen en Diplomazwemmen, van de Begeleidingscommissie Herstructurering Zwemopleidingen, lid van de Commissie Toetsing Ledenopgave en lid van de NCS-tuchtcommissie.

HugoArtz [l.] en Toine Herrings, beiden actieve sportlieden onder meer als lid van de BosscheWatervrienden.

foto © paul kriele, 29 april 2011.

Toine Herrings (48 jaar), ook een sportman die actief is/was als vrijwilliger en bestuurslid bij de 's-Hertogenbossche Watervrienden. Vanaf 1980 als instructeur en later lid van de Technische Commissie.

Riet Uijtendaal-van Rooijen (77 jaar) een welzijnswerkster pur sang. Ziij begeleidt vanaf 1989 senioren tijdens het zwemmen. Zij is medeverantwoordelijk voor de organisatie en de ondersteuning van diverse doelgroepactiviteiten zoals Meer Bewegen voor Ouderen en het 50+ recreatief zwemmen. Daarvoor was zij vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem en circa 10 jaar vrijwilliger bij het Carolus Ziekenhuis de samenleving heeft ingespannen.
 

De 56-jarige Maria Dankers is vanaf 1974 actief op gebied van zorg en welzijn. Dankers is ziekenverzorgende en vrijwilliger in verpleeghuis Oosterhof. Daarnaast is Maria vanaf 1977 redacteur van de nieuwsbrief ’t Onderonsje en bereidt zij de jubilea voor en begeleidde [1980-1983] de reizen naar Lourdes en organiseerde in 2009 de expo "Het verpleeghuis 40 jaar geleden en in de toekomst'.

Rechts op de foto Maria's broer Jan.

Ben Bulten (70 jaar) is eenw are scouytingman met name voor de groep Prins Willem van Oranje. Daar was hij [1962-1999] teamleider van de Welpengroep. Sinds 1962 is hij secretaris en de laatste jaren voorzitter. Sinds 1970 is Bulten bij de regionale scoutinggroepen secretaris en enige jaren voorzitter van de regio De Meierij en penningmeester van het provinciaal scoutingoverleg en [vanaf 2002] van de Stuurgroep Brabant.

Sportman Ad van der Geld (56 jaar) was van 1983-1987 penningmeester van voetbalvereniging RKVV Wilhelmina, hij was 2 jaar lid van de bouwcommissie, begeleider van het eerste elftal [1994-2009], redacteur van het clubblad 1994-2005], secretaris[1998-2000] en vanaf 2007 opnieuw penningmeester bij 'de Kanaries'.

-
Tonnie van Aar-Hendriks (60 jaar) is sinds 1990 vrijwilliger bij de Stichting Ypsilon [familie van patienten met schizofrenie of psychose]. Van Aar was vrijwilliger bij Stichting Lieve Engeltjes [2002-2007]. In 2003 was zij mede-initiator van de oprichting van het gedenkteken voor doodgeboren kinderen op Begraafplaats Groenendaal. Vanaf 2009 is Van Aar vrijwilliger bij de Zonnebloem.
Links Ton van Aar,

Theo Leermans (66 jaar) was in 1980 medeoprichter en tot 2000 voorzitter van de Stichting WAO/WSW Advies. Vanaf 1998 bestuurslid en voorzitter [2005-2008] van het Astma Fonds regio ’s-Hertogenbosch. bestuurslid en lid van de werkgroep Scholing, Arbeid en Inkomen van het Gehandicaptenplatform ’s-Hertogenbosch [1999 -2009], vrijwilliger bij het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid in Tilburg [2000 t/m 2010], oprichter en voorzitter van het Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & Regio, lid van de Cliëntenraad van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken van de gemeente [vanaf 2002] en Leermans was lid van het Wijkplatform Oost.

Theo Leermans hier met vriend die hem met een smoesje naar het stadhuis lokte.
Leermans zet zich in voor WAO-ers en anderen met psycho-sociale of  andere problemen op  medisch of sociaal/maatschappelijk vlak.


Annie Delmee is van de bekende Bossche familie, die beroemde sporters[hockeyers] heeft voortgebracht.
Ze werd naar het stadhuis gelokt dat Ton Lammers een lintje zou krijgen. Maar Annie zei: 'Ik wil niemand laten liegen, dus ik heb verder maar niets gevraagd.. '.

Annie Delmee werd, namens koningin Beatrix, door burgemeester Rombouts de versierselen opgespeld behorend bij lid in de Orde van Oranje Nassau.

De 78-jarige Annie is actief als vrijwilliger in het kerkelijk leven van de Heilige Hartenkerk en in de sacristie vanaf 1985. Daar verricht zij allerlei schoonmaakwerkzaamheden en bovendien is zij er ook nog gastvrouw,

Maria Hoitink-Pietersen (75 jaar) is sinds 1973 actief in het kerkelijk leven, met name in de parochie San Salvator. Daar is zij onder meer lector en gastvrouw.
Hoitink was 12 jaar secretaris van het Parochiebestuur, zij is één van de oprichters van het "Overzomerenprojekt", vanaf 1991 is zij betrokken bij een regionaal HlV-project. In 2001 is Hoitink bestuurslid en later vice-voorzitter geworden van het Diaconaal Centrum [hulp aan verslaafden/ daklozen] en in 1958 was zij medeoprichter van de Lucas Welpenorde en rond 1969 medeoprichter van de Zonnebloem afdeling  Den Bosch.
Maria dacht dat de dekenJan Scheepers een lintje zou krijgen, maar die hen ik hier helemaal niet gezien... '
, zei ze verbaasd.

De oudste onder de vandaag gedecoreerden was de 82-jarige Wim Verloop zou ivm een dubbel cum laude slagen van het vriendje van zijn kleindochter naar het stadhuis gaan,

Rosmalenaar Wim Verloop was als vrijwillig actief in het wijk- en buurtwerk en het ouderenwelzijn. Verloop ook nog raadslid van Rosmalens Belang geweest [1996-1998] is sinds 1973 bestuurslid van de Wijkraad Hintham, sinds 1986 controleur van de wijk Hintham, assistent bij de "Groen-Snoei-Dag" in Hintham 1998 tot en met 2008 en organisator van de Nationale Straatspeeldag, penningmeester van het buurtbeheer [BIG-gelden] vanaf 2003 , In 2004 oprichter Seniorencafé Hintham opgericht, organisator kerstdiner 55–plussers in Hintham [2005 t/m 2008], initiatiefnemer en beheerder van de website wijkraadhintham.nl.

Directeur/eigenaar van Bouwbedrijf Timmers b.v. Rini Timmers kreeg, terwijl hij met Albert West aan het golven, was een telefoontje  om met Geert Jan naar het KW1C te komen ivm een opdracht.
De Rosmalenaar Rini Timmers maakte zich verdienstelijk op het gebied van jeugdwelzijn, sport, politiek, cultuur en de bouwsector.
Timmers was bestuurslid van de NVOB (nu: Bouwend Nederland] [1984-1992), bestuurslid van de Stichting Centraal Administratiekantoor voor Bouwbedrijven [1992 tot 2000], medeoprichter, bestuurslid en sinds 2000 voorzitter van de Stichting Bouwopleiding ’s-Hertogenbosch.
Ruim 35 jaar geleden was Timmers medeoprichter en bestuurslid van Soos Satisfaction [1975-1998], leider van het jeugdelftal OJC Rosmalen [1992-1994], lid van de Bedrijven Advies Raad en van de examencommissie KWI-College [1992-2008] Bestuurslid van Rosmalens Belang, bestuurslid van de Hannus Club [vanaf 2005] die het Rosmalens carnaval organiseert en ook nog bestuurslid Postduivenvereniging De Zwaluw. Dat laatste gaf de doorslag, zei Rombouts droog-komisch.
 


Terug naar boven