Koninginnedag 2007: Route van koninklijk bezoek bekend

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-03-2007 Bastion Oranje heeft vandaag -7 maart 2007- de route vernomen die de koninklijke gasten gaan afleggen. De route loopt over de Zuidwal. Die keuze is gemaakt omdat de gemeente de miljoenen kostende vestingwerken een extra accent wil geven. Dat bezoek kan -promotioneel gezien –daar een aardig steentje aan bijdragen. Bovendien kunnen langs de route over de wal duizenden mensen de gasten gadeslaan.
Vanmorgen kwam de KLPD, die het bezoek verkeerstechnisch en qua veiligheid begeleidt, diverse plaatsen in de stad verkennen.
De aankomst is waarschijnlijk bij het provinciehuis en vandaar uit gaan Beatrix, Willem Alexander en diens broers en neven en nichten per bus of rijtuig [van de Oeteldonksche Club] naar de stad. Mogelijk dat vanaf de hoek Zuidwal-Pettelaarsweg de gasten te voet verder gaan via de Zuidwal naar de Markt, waar de kleinschalige activiteiten plaatsvinden.
Een vertegenwoordiger kondigde eind maart een persconferentie aan waar de details bekend zullen worden gemaakt. De vraag was om nog geen foto’s van deze voorbereidingen te plaatsen.
 
Hierboven het bezoek van de KLPD, de dienst die de bezoeken van leden van het koninklijk huis begeleidt. Onder hen de hofmeester van het koninklijk Huis, twee officieren van de KLPD en de beveiligingsintendant van het Koninklijk huis Willem Klein, die door Jan de Wit, senior communicatiemedewerker van de gemeente, op locatie werden geïnformeerd.
Op de rechter foto de achterzijde van de blauwe bus waarin dit select gezelschap werd vervoerd. 

foto's © paul kriele, 7 maart 2007/12.20 uur.