Koninklijke onderscheidingen ’s-Hertogenbosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2013 | Gewijzigd op: 27-04-2013
Burgemeester Ton Rombouts reikte vanmorgen- vrijdag 26 april 2013- in het Bestuurscentrum de bijbehorende versierselen van de 'Koninklijke Onderscheidingen 2013' uit. 

In totaal ontvingen 7 vrouwen en 19 mannen uit de gemeente een lintje. Daarvan zijn er 5 afkomstig uit Rosmalen, 2 uit Engelen en 19 uit ’s-Hertogenbosch. 3 inwoners worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en 23 tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

>>Hieronder ook een CDA- voorstel om ook kinderen bij de jaarlijkse onderscheidingen te betrekken met een kinderlintjesregen'.
De gedecoreerden 2013.
Uiterst links Hans Bierens, 5e van links Peter  van den Groenendaal.
Uiterst rechts Sjef van Rooij en daarnaast Carol Dona [Ricoh],  en daarnaast Mony Otgens, 5e van rechts Frans Wijtmans. Links achter burgemeester Rombouts Jacques Quaars en rechts achter de burgemeester Arie Bijl.


foto © henk van esch, 26 april 2013.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

- Carol Dona (62 jaar) vanaf 1989 bij Ricoh is vanaf 2009 President & CEO van Ricoh Nederland en werd uiteindelijk President & Chief Executive Officer. In die functies heeft Dona bijgedragen aan de ontwikkeling van het internationale bedrijf, de instandhouding en uitbreiding van werkgelegenheid en – als een van de pijlers– nadrukkelijk accent gelegd op het maatschappelijk ondernemen.
Dona is lid van de Raad van Commissarissen van de Zuid Nederlandse Theater Maatschappij [vanaf 2006], van de RvC van ProLease, van de Denktank van NOC*NSF, lid van de Raad van Advies van de Stichting Jazz In Duketown en vanaf 2004 lid van de Raad van Advies van de Stichting Leergeld.,. Vanaf 2000 is Dona lid van de Raad van Advies van de Business School Nederland. Dona is eind jaren negentig jarenlang betrokken geweest bij de ontwikkeling van Indoor Brabant.

- Veroniek Kerssemakers (64 jaar) is na op oprichting van de Stichting Mama Mzungu [1996] projectcoördinator in Kenia. Sinds 2008 is Kerssemakers vrijwilliger bij Mother Theresa House in Calcutta. Decoranda heeft zich 16 jaar zeer intensief verdienstelijk gemaakt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, zorg en onderwijs. Haar inzet en continue aanwezigheid in Kenia en deels India heeft geresulteerd in een effectieve verbetering van de leef- en onderwijssituatie aldaar.

-Hans Cox (63 jaar) was lid [1990-1995] Raad van Beheer ROC Ter AA en lid [2002-2007]van het Algemeen Bestuur van de KvK en voorzitter van de commissie Financiën. Sinds 2004 is Cox voorzitter van de Vriendenvereniging Verkadefabriek en vicevoorzitter Regionaal Business Netwerk Hermes. Daarnaast ook penningmeester [2005-2012] voor de Steunstichting ZIN in Werk, Stichting ZIN in Werk, ZIN in Werk BV en Kloosterhotel ZIN BV te Vught. Sinds 2005 is Cox voorzitter van de Kring 's-Hertogenbosch van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW en voorzitter van het Bedrijvenoverleg in ’s-Hertogenbosch [2006-2010].
Daarnaast vervult/de Cox bestuursfuncties bij de Stichting Brabant Mobiliteitsmanagement BRAMM Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad was hij voorzitter van de Business Club FC Den Bosch [1999-2002] en lid van de Raad van Toezicht van woningbouwvereniging De Binderen in Helmond [1986-1995].

Lid in de Orde van Oranje Nassau

-Sjef van Rooij (57 jaar) is vanaf 1987 jurist bezwaar/klachtenbehandeling bij het UWV alsmede redacteur van het nieuwsblad en treedt hij op als voorzitter/secretaris bij hoorzittingen van het UWV.
Sinds 1977 is Sjef actief in de muziek [begeleider van koren], specifiek vanaf 1985 begeleider en componist van docentencabaret 'Par Douce' en vanaf 1993 toetsenist bij de APM Big Band en vanaf 2001 componist bij Cohda.

- Anne van Beem (73 jaar) was vrijwilliger bij het Protestants Bureau voor Levens- en Gezinsvraagstukken [1974-1979] en vanaf 1978 bestuurslid van de sterrenkundige vereniging Galaxis.
- Henk Bekker (74 jaar) is bestuurlijk actief op het gebied van monumentenzorg [vanaf 1989] en van de Commissie Beheer parochie Heilige Johannes. Vanaf 2005 is Bekker lid van de Stichting Tentoonstellingen Sint-Jan.

- Martin Berens (70 jaar) uit Engelen, was redactielid van het Parochienieuws Hellevoetsluis[1975-1980] en bestuurslid Stichting Openbare Bibliotheek aldaar [1979-1981]. Daarnaast heeft Martin Berens [bestuursfuncties] vervuld van/bij BLG Industriebond BP Raffinaderij van de Industriebond FNV em van de Huurcommissie Rotterdam-Dordrecht en het afdelingsbestuur PvdA Hellevoetsluis en van de Bezwarencommissie Rurale zaken, de Ouderenhuisvesting Hellevoetsluis, de huurderbezwarencommissie woningcorporatie Maas-Delta en van de bezwarencommissie gemeente Westvoorne.
Berens is vicevoorzitter van de bestuursraad Engelen-Bokhoven [vanaf 2006] en lid van de bezwaarschriftencommissie Juvans [vanaf 2007]. Daarnaast is Berens ook redactielid van de 'Tweeterp'.

-Hans Bierens (59 jaar) is al vanaf 1981 deels bestuurlijk actief op het gebied van politiek, muziek en belangenbehartiging van ondernemers in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Bierens was onder meer raadslid [1997-1997]en wethouder [1994-1996]. Bierens is muzikaal leider van de Fanfare Sint Lambertus [vanaf 1981] en is bestuurslid van het Comité Trier [vanaf 2001]. Daarnaast is hij algemeen bestuurslid van Hartje 's-Hertogenbosch [vanaf 2001] en bestuurslid van de fanfare Sint Lambertus en van de evenementcommissie.

-Monny Otgens (70 jaar) is voorzitter en penningmeester van de carnavalsvereniging 'De Jeppers' [vanaf1970] en voorzitter van de blaaskapel 'Onder Ons' [1975-2000]. Otgens was Minister van Kwekfestijn van de Oeteldonksche Club [1982-1996] en lid van de Commissie Bambergers 55+ Carnaval [vanaf 1983]. Van 2005 tot 2008 is Otgens secretaris geweest van de ondernemersvereniging 'De Herven' en voorzitter van de handboogschutterij 'Bhoetan' [1990-2000] en voorzitter van het Sociaal Cultureel Centrum 'De Schans' [vanaf 2009] en voorzitter van de Heineken Fanfare [vanaf 2010] en bestuurslid van de ondernemersvereniging 'Hartje 's-Hertogenbosch'.

- Arie Bijl (68 jaar) is bestuurslid geweest van concertpodium De Azijnfabriek [1982-2000] en zette zich in om de randweg zoveel mogelijk uit de Gement te houden en bebouwing te voorkomen [1987-2007]. In Vught zette Bijl zich in voor het Kringloopbedrijf Vught [1995-2000] en was hij daar initiatiefnemer en adviseur voor het DIF-systeem.
Aanvankelijk was Bijl medebestuurslid van de Stichting Vluchteling In Nood [2003-2006] en vanaf 2004 als bestuurslid van het Lokaal Expertisepunt Vreemdelingen. Als lid van de Bossche Milieugroep [vanaf 2005] heeft Bijl het MINC-café opgericht. Daarnaast was Bijl [behalve initiatiefnemer] secretaris van de Voedselbank 's-Hertogenbosch [2005-2009]. In 2007 heeft Bijl mede het sociaal restaurant Resto van Harte opgezet en de stichting Ouderen voor Ouderen opgericht [2008-2010] en initiatiefnemers geweest van de weekeindschool ‘De Bollebozen’ [2009-2011]. Bijl is ook initiatiefnemer van Bossche Eetbare Stad (BES) en zet zich in voor het bevorderen van stadslandbouw op klein schaal [vanaf 2011].

- Jan van Breugel (58 jaar) uit Rosmalen was groepsleider bij Jeugdnatuurwacht Rosmalen [1987-1999]en chauffeur en begeleider bij Maandagavondclub van SPD (tegenwoordig MEE) [1989-2008] en chauffeur en groepsbegeleider voor groepsreizen met verstandelijk gehandicapten [1989-2004]. Breugel is medeoprichter, voorzitter van stichting Huifbed de Meierij [vanaf 1999].

- Albert Caron (68 jaar) was penningmeester bij Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen [1982-1990]. En bestuurslid van Stichting Culturele Organisatie Puloon en medeorganisator van de jaarlijkse kunstmarkt Artibosch [vanaf 1987], alwaar hij ook bestuursfuncties vervulde [1987-1992].
Caron was penningmeester voor Stichting Jonge Ondernemers Sociëteit (JOS Den Bosch) [1992-2007] en bestuurslid van de ondernemersclub Business Ontbijt Fitness Club [vanaf 1995].
Caron heeft zich, als medeoprichter, ingezet voor de Stichting Jonge Bedrijven Sociëteit [1996-1999]. Als medeoprichter is decorandus van 1997 tot 2008 penningmeester geweest voor het Regionaal Business Netwerk Hermes.

-Theo Denie (59 jaar) was bestuurslid van jongerensoos Don Bosco/Wipin [1968-1974] en lid van de Raad voor Jeugd- en Jongerenbeleid [1971-1973] en commissielid PR en Welzijn van Wijkraad Maaspoort [1984-1988] en programmamaker en presentator bij de Orva Ziekenomroep [1984-1992]. Daarnaast zet Denie zich in voor Stichting Jeugdwerk Maaspoort [vanaf 1988] en voor de stichting Doe een Wens [1991-2011].Denie gaf ook nog computerles in het Erasmushuis [2001-2003].

-Peter van den Groenendaal (63 jaar) heeft zich [o.a. als jeugdleider, secretaris en als voorzitter] ingezet voor RKVV Wilhelmina [1970-2010]. Groenendaal was voorzitter geweest van DVO (Door Vrienden Opgericht) en lid, later voorzitter van de kookclub Smaak [vanaf 1993].

-Ria Arts (73 jaar) is vanaf 1997 vrijwilliger bij Parochie De Maaspoort , o.a. als koster ,begeleidt ook asielzoekers en bezorgt het parochieblad. Als lid van de Zonnebloem bezoekt zij lichamelijk gehandicapten, langdurig zieken en hulpbehoevende ouderen en doet zij aan stervensbegeleiding [2005-2010]. Daarnaast was Arts vrijwilliger bij de Voedselbank [2006-2010] en aanspreekpunt voor religieuze zaken voor bewoners van Noorderkroon [vanaf 2009].

-Jan van Heesewijk (51 jaar) is vanaf 2009 actief op het gebied van monumentenzorg en lid van de Commissie Beheer parochie Heilige Johannes [vanaf 1990] en lid van de Stichting Tentoonstellingen Sint-Jan [2005].

-Geert Loeffen (66 jaar) uit Rosmalen was voorzitter van de ouderraad van de basisschool Godfried Bomansschool in Rosmalen [1980-1986] en voorzitter van directiekring Scholengemeenschappen Zuidoost Nederland [1982-1995] en secretaris van de Herman Broerenschool in Rosmalen [1992-2003].
Daarnaast was Loeffen bestuurslid van de Stichting Leergeld [2003-2011] en redactielid van het schoolblad van het KWI - College [vanaf 2008]. Loeffen is ook nog voorzitter van PAS [post actieven] KW I-College [vanaf 2009] en lid van de PR-commissie van de HEVO [vanaf 2011].

-Tiny Molhuizen (70 jaar) was lid van de politieke partij 'Lijst Vorstenbosch' en kandidaat van de gemeenteraad van Vlijmen [1965-1968] en lid van de Oudervereniging van Basisschool 't Palet te Vlijmen [1972-1976] en secretaris van de Bond van Telecommunicatie Personeel (BTPP) [1972-2000]
Ook was Molhuizen secretaris van de Ondernemersraad PTT/KPN Telecom [1974-2000] en lid/bestuurslid van de Medezeggenschapsraad van de Ds. Pierson Scholengemeenschap [1976-1985]. Molhuizen zit in het bestuur van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Galaxis [1980-1988] en was zij vrijwilliger op de afdeling voorlichting en relatiebeheer bij het Liliane Fonds [2002-2009].

-Janny Verhoef-Oostdijk (75 jaar) was kraamverzorgster [1971-2010] en mantelzorgster bij de kerkgemeenschap als lid van de Gereformeerde Kerk [vanaf 1981] in ’s-Hertogenbosch [onder meer ook als penningmeester voor de lokale inzameling van fondsen en vanaf 1992 als koster.

- Ben Oude Wesselink (78 jaar) was bestuurlijk actief op het gebied van huurders- en personeelsbelangen en scouting [vanaf 1970] onder meer als bestuurslid van de huurdersbelangenvereniging Hoge Slagen [vanaf 2007] en van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel [vanf 1995]. In 1970 zette Wesseling de Scoutinggroep Woerden op.
In die periode was hij ook bestuurslid Oudervereniging Rijksscholengemeenschap 's-Hertogenbosch.

-Jacques Quaars (75 jaar) was voorzitter van de Stichting Alphons Diepenbrock en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Azijnfabriek [jaren 90 tot 2002] en vanaf 1996 voorzitter van de Stichting Havenconcert. Quaars is de organisator voor het Festival Kamerklanken [1996-2008] en was hij voorzitter van de Stichting Vrienden Kamermuziek [2005-2009].
In 1997 was Quaars mede-organisator van het Openluchtconcert met Het Brabants Orkest op de Dommel en in 1999 voorzitter van het comité 50 jaar K.W.F. Koningin Wilhelmina Fonds in 's-Hertogenbosch. .

- Minze Stuiver (77) uit Rosmalen is Prins Carnaval geweest bij Carnavalsvereniging Rosmalen [1978-1982]. Stuiver was lid de KWF Kankerbestrijding afdeling Rosmalen [1982-2008] en voorzitter geweest van Opera en Musical Gezelschap 'De Meierij' [1986-1995] en uitzendkracht bij P.U.M. Netherlands [1997-1999]. Daarnaast was Stuiver collectant van het Diabetes Fonds [2000-2006] en bestuurslid van het Sociaal Cultureel Centrum 'De Biechten' [2002-2012].

-Loes Stuiver (76 jaar) uit Rosmalen is vanaf 1994 vrijwilliger bij Unie van Vrijwilligers en later daar vervangend projectleider [2001-2011]. Zij was gastvrouw en verzorger van de rijdende bibliotheek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis [1994-2012].

-Frans Wijtmans (72 jaar) was coördinator Technische Commissie van de Hockey Club Den Bosch [1984-2012] en suppoost en rondleider van het Oeteldonks Gemintemuzejum [vanaf 2001] en ook nog stadsgids, St. Jan gids en inleider vestingwerken Boschlogie I voor De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch [vanaf 2004].

- Jos van de Wouw (64 jaar) uit Engelen was voorzitter Kruisvereniging ’s-Hertogenbosch [1981-1994], voorzitter bestuur Engelenburcht [1986-1990] en bekleedde ook nog bestuursfuncties binnen FC Den Bosch [1991-2001] Daarnaast was van de Wouw voorzitter geweest van de ondernemersvereniging RiVu [2000-2006] en was hij lid van de examencommissie KW1-College.
Decorandus is voorzitter van de ondernemersvereniging Bedrijfsparken High-Tech & Maaspoort [vanaf 2007] en secretaris van het bestuur Stichting Socorro, één van de aandeelhouders van FC Den Bosch [vanaf 2010]. Sinds 2011 is van de Woud toezichthouder van de Raad van Toezicht van de Verkadefabriek

- Diny Pennings (69 jaar) uit Rosmalen verzorgde het secretariaat van SJV Kinderactiviteiten [1984-2004] en is de stuwende kracht achter Veteranenvereniging van Bouwbedrijf Pennings [vanaf 1987]. Daarnaast is Diny voorzitter van de Muziekvereniging Sint Cecilia Rosmalen [vanaf 2000] en leidinggevend aan Next Generation en voorzitter de Vrouwenband Tisnix [vanaf 2003]

Het CDA wil ook voor kinderen tot 18 jaar een lintje
In een´initiatiefvoorstel´ aan de gemeenteraad zegt Marianne van der Sloot dat ook kinderen tot 18 jaar een kans moeten krijgen op een onderscheiding. ´ Jongeren die zich verdienstelijk maken voor de maatschappij zouden in het zonnetje gezet moeten kunnen worden, voor het eerst op Koningsdag 2014. Want jong geleerd, is oud gedaan.´
Van der Sloot zegt dat in het Bossche coalitieakkoord prioriteit gegeven wordt aan jongeren, vrijwilligerswerk en het stimuleren van talenten. Daar hoort de waardering bij die ze verdienen. Vandaar het voorstel om de Jeugdlintjes te introduceren.


Terug naar boven