Aftrap Brabantse Erfgoedprijs 2015

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-02-2015 | Gewijzigd op: 11-02-2015
Woensdagmdidag 11 februari 2015 werd in de oude kapel van het GZG de aftrap gehouden van de nieuwe editie Brabantse Erfgoedprijs 2015. Dat deed gedeputeerde Brigitte van Haaften, die daartoe uitgenodigd werd door Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant.
Daaraan voorafgaand was er, na een welkom en inleiding door dagvoorzitter Anne-Wil Maris, een inleiding en een toelichting op dit intiatief door Patrick Timmermans.
Aanwezig waren, naast de gedeputeerde Van Haaften en directeur Timmermans van Erfgoed Brabant, de juryleden en de deelnemers aan Erfgoed Brabant.


-Links na afloop van de lezing 'Bezield Erfgoed'
door Brigitte van Haaften gaf directeur Erfgoed Brabant Patrick Timmermans de gedeputeerde een nieuwe editie mee van het magazine 'Brabant'.

 -Rechts: Barbara Putters-van Bree vertelt vol enthousiasme en met bezieling over het initiatief in Breda met ambachtslui die zij bij culturele en niet culturele evenementen betrekt.
Ze kwam op dat idee toen zij door de Bredase straatjes liep en al die uiteenlopende ambachtslui en kunstenaars aan oude panden bezig zag.
Dat project kreeg de titel mee 'Hip ambachtsstraatje Breda', waarmee ze met haar ploeg
de Brabantse Erfgoedprijs 2013 won
.

foto's ©  paul kriele 11 februari 2015.
 
 
'Brabantse Erfgoedprijs 2015' is dus vandaag 11 februari 2015 met die aftrap gestart. Met name 'innovatieve  projecten, die verbazing wekken,' aldus Van Haaften, kunnen t/m  30 april 2015 worden ingediend.   Dan gaat de jury aan de slag. De bekendmaking van het project/de winnaar, volgt in oktober 2015 tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Van Haaften lichtte, op verzoek van directeur Timmermans, nog eens het onderscheidende van dez e prijs toe: Geen life style dingen, zei Van Haaften, maar een nieuwe manier met erfgoed omgaan. Als voorbeeld gaf zij een verzameling van bidprentjes of andere oude plaatjes. Dat is niet innovatief. Maar daarna!  Hoe geef je aan een verzameling een nieuwe impuls ? Maak dat onderscheidend van andere verzamelingen! 
 
Vanuit Den Bosch doen mee, voor zover bekend: Studio Boot, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, stichting De Soete Moeder, Het Noordbrabants Museum, Cultuurhistoricus Mijke Pol, stichting Beheer Musuem Kwartier en de gemeente Den Bosch.
Rol van de provincie
De gedeputeerde legde uit wat de rol van de provincie bij deze Brabantse prijs, die € 10.000 bedraagt, kan zijn.
Dat is vooral facilitair en ondersteunend door onder meer kennis en informatie over te brengen en te verstrekken via bijv. Monumentenwacht, of Monumentehuis Brabant en  Erfgoed Brabant. Maar ook door clubs met elkaar in kontakt te brengen en opleidigen te geven in het vakmanschap bij restauratieprojecten,aldus Van Haaften.

Trainingssessies voor de ambassadeurs
De aanwezige deelnemers werden door Timmermans ambassedeurs genoemd.Met die titel duidde hij erop dat zij de prijs op een hoger niveau kunnen brengen en de campagne kunnen uitdragen.
De hulp van de ambassadeurs is nodig om bijv. projecten aan te melden of door kandidaten te attenderen op  deze Erfgoedprijs.

Na aflloop van de lezingen en inleidingen waren er twee sessies die bedoeld waren om de campagne tot een succes te maken. Want in die sessies werden de deelnemers getraind en wegwijs gemaakt over de aspecten inspiratie en vaardigheden. In de sessie die Erwin Vollenbergh voor zijn rekening nam, ging het over de herbestemming van historische locaties en bij de sesie 'Vaardigheden' over het overbrengen en het presenteren. Dat leidde Cees Taat.Terug naar boven