Opening Erfgoedjaar 2008 in JB-centrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-03-2008 Opening Erfgoedjaar 2008  met aanbieding cheques, kritische visie Peter Nissen op ontwikkeling katholieke kerk en gebedsopening door Turkse Imam.

Nog een reactie [door imam Kücük ] op Opening Erfgoedjaar
6 april 2008.
Nadat Patrick Timmermans [projectleider ‘Geloven in Brabant’] reageerde op de vertaling van de Turkse oproep tot gebed en het vervroegd vertrek van de als genodigde bisschop Hurkmans [Bastion Oranje, 17 maart 2008], komt nu ook de Eindhovense Imam Hüseyin Kücük, die speciale gast was van deze ceremonie, met een reactie. Over dat gebed zegt begeleider Arie van der Zon namens de imam dat ‘…die Azan [oproep tot gebed] in het klassiek Arabisch werd gedaan zoals gewoon is, en niet in het Turks,’ zoals wij schreven. ‘In die klassieke taal wordt Allah gebruikt, maar -na overleg -kozen we in de vertaling voor God.’ 
Wat betreft de aanwezigheid en de onderlinge ontmoeting van geloven: ‘Jammer dat bisschop Hurkmans eerder weg moest, maar spijtig dat ie niet even de moeite nam om de broeder in het geloof Imam Kücük de hand te drukken. Integreren en komen tot een islam met een eigen Nederlands gezicht vraagt een handreiking van beide kanten,’ aldus de reactie van de Eindhovense imam. 
Patrick Timmermans benadrukte eerder in zijn reactie ook dat deze opening een uitnodiging tot ontmoeting was bedoeld…
Maar woordvoerder Savelsbergh van de bisschop laat weten dat de bisschop vooraf had gemeld eerder weg te moeten.. .   
Confrontaties voor bisschop Hurkmans bij opening Erfgoedjaar 17 maart 2008.

foto © gerard monté, 23 januari 2005.


'Confrontaties' voor bisschop bij opening Erfgoedjaar 21 maart 2008. 
Behalve zorgelijk [én feestelijk] was de opening van het Erfgoedjaar [bericht Bastion Oranje 17 maart 2008] in het Jheronymus Bosch Art Center min of meer confronterend voor bisschop Hurkmans. De bisschop zat als genodigde met enkele deputeerden op de eerste rij.
Gastheer Jo Timmermans gaf in zijn welkom een klaagzang over de ellen lange bouwprocedure in de richting van de gemeente [met nam de welstandscommissie]. Maar het verhaal over dit nieuwe Jeroen Boschcentrum begon hoeveel voeten in de aarde het verwerven van de Jacobkerk al wel niet gegeven heeft. Door de status als monument é n als kerk Een lange procedure waarbij je soms de moed in de schoenen zonk, zodanig dat ik bijna het bijltje erbij neergelegd had, aldus Timmermans. En in het rijtje betrokkenen werd ook expliciet het bisdom genoemd, dat met een clausule in het contract liet opnemen het gebouw ooit als kerk opnieuw te kunnen bestemmen. Vandaar dat het priesterkoor in tact moest blijven er geen horeca-activiteiten mogen plaatsvinden.

Behalve dát gaven gedeputeerde Brigitte van Haaften, hoogleraar kerkgeschiedenis Peter Nissen [vanaf de preekstoel] en voorzitter van de Stuurgroep Erfgoedjaar Hans Groothuis, lezingen die in hun terugblik onder meer de teloor gang van het katholieke geloof belichten en de leegstand en hergebruik van de kerken benadrukten.
Bij de aanvang van deze ceremonie moest bisschop Hurkmans ook nog eens een Turkse oproep tot gebed, een zgn. Azan, van de Turkse Imam Hüseyin Kücük uit Eindhoven aanhoren. ‘God is de grootste, haast u naar het gebed’, zong – bij herhaling- de iman ipv Allah ! is de grootste. 

Rechts achteraan [boven het affiche] is- moeilijk zichtbaar- de Turkse Iman Hüseyin Kücük te zien terwijl die zijn oproep deed tot gebed, een zgn. Azan.
Links vooraan de mantel voor het Mariabeeld die ondermeer bestaat uit tientallen lapjes die Nelleke de Laat inzamelde van over de hele wereld vandaan


foto's © paul kriele, 17 maart 2008.
 
Onder de bijzondere gasten bevond zich Nelleke de Laat [2e v.l.] 
De ceremonie werd geopend door Hüseyin Kücük, imam van de Fatih-moskee in Eindhoven, [rechts] Links naast de imam een tolk die zijn grote waardering uitsprak dat deze Turkse afvaardiging bij de opening van dit Erfgoedjaar was uitgenodigd.
Uiterst links, naast Nelleke, Hans Groothuis, de voorzitter van de Stuurgroep '2008 Jaar van het Religieus Erfgoed' in Brabant.

De eerste die voor de pauze de benen nam was bisschop Hurkmans, maar het was bekend dat er om 14.15 uur een afspraak in zijn agenda stond, aldus de projectleider van ‘Geloven in Brabant’ Patrick Timmermans, die onderstreept dat de bisschop als lid van het Comité van Aanbeveling graag aanwezig was en ook dat de Turkse deputatie zich erg vereerd toonde met de uitnodiging. Timmermans vertaalt deze gelegenheid als een uitnodiging tot ontmoeting en niet een moment van confrontatie !  
'Kijk je naar de koepel omhoog en denk je even alle heiligenfiguren weg,' aldus Patrick, 'dan waan je je in een Turkse moskee. '
  
Feestelijk en ook zorgelijke opening Erfgoedjaar 17 maart 2008. 
-De –provinciale - opening van het Erfgoedjaar, dat het thema Geloven in Brabant heeft, was zowel feestelijk als zorgelijk. Die aspecten benadrukte hoogleraar kerkgeschiedenis prof. Peter Nissen vanaf de preekstoel in het Jheronymus Bosch Art Center. Dat zorgelijke [vlg Nissen het historisch faillissement van het religieus Erfgoed] zat hem in het feit dat een steeds krimpende gemeenschap in de samenleving zorg draagt voor wat er aan religieus erfgoed nog over is aan met name gebouwen. Daarom riep Nissen op dat niet alleen die kleine grijze kerkgemeenschap, maar de hele samenleving zich geroepen dient te voelen die zorg op zich te nemen. Bij de registratie van die teloorgang wees Nissen ook op de teloorgang van de verhalen over dat geloof. Die moeten we bewaren door ze te blijven vertellen.’ Nissen: ‘Er heerst een groeiend religieus analfabetisme. Wie weet nog over het geloof te vertellen. Wie kent nog de betekenis van de symbolen en de verhalen..? 

Mantel voor Maria
Onder de bijzondere gasten in het Jeroen Boschcentrum bevond zich ook Nelleke de Laat die door de projectleider Patrick Timmermans bevraagd werd over haar intiatief om -wereldwijd- lapjes stof en daarbij behorende verhalen in te zamelen, waaruit zij een mantel voor Maria vervaardigde.
De ceremonie werd geopend door Hüseyin Kücük, imam van de Fatih-moskee in Eindhoven, die een -in het Turks- oproep tot gebed vertolkte, een zgn. Azan.

-Ook gastheer Jo Timmermans uitte zijn zorgen en deed een beroep op de overheden om een beleid te gaan uitstippelen rond het in standhouden van – kerkelijke - monumenten. In die klaagzang duidde Timmermans eerstens op de moeizame procedure naar een opzet/organisatie van dit Jeroen Boschcentrum, wat hij neerlegde bij ‘..een combinatie van factoren en Jéminée lange besprekingen’.

Meer nog bekritiseerde de initiatiefnemer en geestelijke vader achter dit centrum de vergunningverlening. Timmermans noemde expliciet de welstandscommissie die ‘…alle tijd van de wereld hebben’ en door wier werk ‘de ambtenaren met de handen in het haar zaten. Die combinatie maakte het moeilijk om tot een besluitvorming te komen,’aldus Timmermans. Maar refererend aan het Erfgoedthema: ‘We geloofden erin’.

De eregasten.

-Op de foto rechts boven, vlnr: Jan en Joke van Oudheusden, dan het echtpaar Gerdie en Jo Timmermans, onbekend, gedeputeerde voor Cultuur Brigite van Haaften, bisschop Hurkans en een onbekende. 

-Boven: 2e van links Truus Houtepen, voormalig gedeputeerde, daarnaast een afgevaardigde van het Bredase Monumentenhuis, dan Aloysia Jetten, fractievoorzitter van de Brabant Partij en rechts Gerard van Oudenhoven van de Martinuskerk in Cuyk.

-Rechter foto: onbekend, Leon van Liebergen,directeur van het Museum voor Religieuse Kunst in Uden, Charles de Mooij directeur Noordbrabant Museum, Hans Groothuis voorzitter van de Stuurgroep Jaar van het Religieus Erfgoed, Nelleke de Laat, een Turkse tolk en de Eindhovense Iman Hüyseyin Kücük.

foto's © paul kriele, 17 maart 2008.
 

 

-Op deze middag vond voor Den Bosch, de monumentenzorg en met name de [Restauratiecommissie van de] Sint Jan een hoogtepunt in de geste van gedeputeerde voor Cultuur [en Sport ] Brigite van Haaften, die de St. Jan een extra bijdrage van 500.000 euro schonk. Dat betekent dat de restauratie nog slechts een half miljoen behoeft op te halen. Díe cheque en nog twee, voor een project in Goirle [€ 2190] en voor de restauratie van de oudste Romaanse toren in Brabant [Neerangel] [€ 3200], vormden de symbolische opening van dit Erfgoedjaar, aldus de gedeputeerde die ook nog aangaf dat niet alleen de eerder 50 toegekende aanvragen, maar alle 100 projecten die zijn ingediend voor dit Erfgoedjaar gehonoreerd worden.

Ook de gedeputeerde toonde zorgen: er is voort tientallen miljoenen achterstand bij het onderhoud aan monumenten. Daarom zegde Van Haaften ook nog eens 5 miljoen toe om Brabantse monumenten te kunnen onderhouden.De uitreiking van drie cheques welke handeling symbolisch de opening van dit provinciale Erfgoedjaar betekende.
Links: Herman Lerou van de Stichting Nationaal Monument Sint Jan en kerkbestuurslid, ontvangt een cheque van gedeputeerde Brigite van Haaften van 500.000 euro. Midden: Joop Peters uit Neerangel, ontvangt 3200 euro en Joseph Wijdemans uit Goirle 2100 euro.
 

foto's © paul kriele, 17 maart 2008.
 Tijdens de vertoning van een serie stomme films over Brabants kerkelijk leven speelde dit trio, bestaande uit: Keimpe de Jong, Jasper le Clercq en Andreas Suntrop.

Nelleke de Laat wordt geïnterviewd door Patrick Timmermans over haar ontworpen Mariamantel.

© paul kriele, 17 maart 2008.  


Terug naar boven