Open Monumentendag met vliegshow en enkele nieuwe objecten

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-09-2014 | Gewijzigd op: 15-09-2014
Op de Open Momumentendag zaterdag 13 september 2014 hielp de zon dit keer erg mee om het bezoekersaantal te stimuleren.
In de stad waren de geijkte gebouwen en objecten te bezichtigen, maar ook enkele nieuwe zaken, zoals de machinekelder bij de Diezebrug, waar zich de contragewichten van de eerste hefbrug bevonden en het St.Jansbolwerk dat nog in aanbouw is [opening voorjaar 2015] en de  voormalige garage van Pompen & Verlouw, die was ingericht met oude Fords.

-Boven: De genodigden met ook rechts de Koninklijke Harmonie die dit jaar 100 jaar bestaat.
-Rechts boven: Moment van de onthulling van het Henri Bakkermonument met vlnr ltnkol. Rachers, Myra Witpen achterkleindochter van  vliegenier Henri Bakker en wethouder Huib van Olden.
-Rechts: Het monument op de PettelaarsSchans
.

foto; s © paul kriele, 13 septemer 2014.

De opening was niet minder exclusief door de vliegshow van de ViC Formation met 5 dubbeldekkers uit  Seppe en een Harvard.
Wethouder Huib van Olden en luitenant kolonel Rachers en achterkleindochter van de eerste Bossche vliegenier Henri Bakker, mevrouw Myra Witpen, onthulden met een  druk op de knop het verplaatste Henri Bakkermonument op de Pettelaarse Schans.

Wethouder in tenjte op Kampement Bredero
In zijn welkom interviewde Jan de Wit van kabinetszaken van de gemeente wethouder Huib van Olden, die juist de nacht ervoor bij het toenmalige Kampement van Brederode had gebivakkeerd. De Wit begon met een impertinente vraag: 'Hoe de nacht verlopen was? '  'Dat heb ik samen met mijn collegae wethouders uit Heusden, Wim van Engeland en Peter Pennings uit Vught gedaan. Maar het was maar een kort nachtje. En wat de bedgeheimen betreft, waar je op zinspeelt , die heb ik slapend doorgebracht. Overigens hadden we de avond ervoor nauwelijks iets gedronken en  alleen de plannen gemaakt voor een doorontwikkeling van de Linie van 1629, ' aldus de wethouder, die nog zei '..aan deze dag een trots gevoel over te houden. In 2013 telden we 20.000 bezoekers en stonden we op de derde plek van de bezoekersaantallen in het land.'   
Momenten waarop de vijf toestellen uit Seppe boven de Pettelaarse Schans overvliegen. Dat was ook de plek waar Henri Bakker ruim 100 jaar geleden zijn vliegkunsten vertoonde

foto's © paul kriele,13 september 2014.
 

Machinekamer voor contragewichten van Diezebrug
De lege, dubbele, kelder waar de contragewichten uit zijn verdwenen. 

foto's ©  paul kriele, 13 september 2014.

Onder de Diezbrug van 1939 bevindt zich nog een kelder waar de contragewichten van de oorspronkelijke hefbrug zich bevonden. Die zijn weggehaald en de hefbrug is niet meer in functie. Dat was na de tijd van de zeilschepen ook niet meer nodig. Het was voor het eerst dat de kelder werd opengesteld voor het publiek, aldus vertelt Ivo Scheffers.
Speciaal voor deze Monumentendag was er de avond tevoren ook een ijzeren trap naast de brug geplaatst die het mogelijk maakt een  wandelrondje te doen. 
Binnen in de kelder doet Alex de Graaf het woord en vertelt ons de technische details.

De nieuw geplaatste trap naast de Diezebrug van 1939 die in de oorlog, oktober 1944, door de Duitsers werd opgeblazen.

Sint Jansbolwerk
Boven: Een situatietekening van de waterkering  op het herbouwde Sint Jansbolwerk met de sleuven in de oude muur van de St. Janspoort [linker foto boven].
Er is ook in eerste instantie een betonnen muur [onderin de foto's],  die het eventuele hoge water moet tegenhouden. In de sleuven kan een extra balk of raam worden gemonteerd.

foto's © paul kriele, 13 september 2014.
 

Aan de buitenzijde van het toekomstige informatiecentrum, aan de waterrand, komt nog een houten vlonder voor een terras.

De oplevering is in december 2014, maar de opening zal pas- na de inrichting - in het  voorjaar van 2015 zijn.
Er komt een vaste horeca-exploitant en daar kunnen leerlingen van de opleiding horeca van het KW1C stage lopen en/of hun opleiding volgen.

Het dak van het infocentrum, waarop nog kleinere bomen komen te staan en eventueel ruimte is voor zitplaatsen.

foto's © paul kriele, 13 september 2014.
Uitzicht vanaf het St.Jansbolwerk op de Dommel met zijn rondvaartboten van Zoete Lieve Gerrit en Wolthuis.

Voormalige garage van Pompen & Verlouw
   
   
  -Bovenste foto : het Loket voor het personeel en links de kantoren.
-Links en boven: restanten van het interieur naar de Showhall [links].
-Hier  boven: een gasverlichting aan de zolder.
-Hieronder oude Fordjes [ook van 1914],  die herinneren aan de oude garagetijd
.

-foto's © paul kriele, 13 september 2014.
   Terug naar boven