mr. Pieter van Vollenhoven opent Monumentendag 2016

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-08-2016 | Gewijzigd op: 09-08-2016

Op donderdag 8 september 2016 zal mr. Pieter van Vollenhoven op de Parade de Open Monumentendag 2016 openen.
Die opening is onderdeel van een groter publieksprogramma. Open Monumentendag maakt onderdeel uit van de European Heritage Days*. Het thema dit jaar is iconen en symbolen.

*De European Heritage Days is een initiatief van de Raad van Europa die de Monumentendagen uit de jaren80 in Frankrijk en Nederland volgt . De basisgedachte is dat met deze dag het Europese culturele en natuurlijke erfgoed tgoegankelijker gemaakt wordt.  Daarnaast is er een hoger doel aan verbonden: wanneer mensen bewuster worden van hun Europese identiteit, niet alleen cultureel, maar ook sociaal, politiek en economisch, kan Europa een ontmoetingsplek worden waar wederzijdse herkenning en acceptatie van verschillen mogelijk is.