Opening Monumentendag door Pieter van Vollenhoven

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-09-2016 | Gewijzigd op: 08-09-2016
Op de Parade voltrok zich donderdagmiddag 8 september 2016 de ceremonie van de landelijke opening van de Open Monumentendag 2016. Dat gebeurde door prof. Mr. Pieter van Vollenhoven.
Na een humorvolle toespraak, waarin de echtgenoot van prinses Margriet via de BanK Giro Loterij die deze Dag voor vijf jaar [..] heeft geadopteerd, een oproep deed om deze Monumentendag langer dan vijf jaar te steunen. Daarin betrok Pieter het publiek zodanig dat de directeur van de Bank Giro Loterij Michel Verboven er niet meer om heen kon die toezegging te doen…

-Links Prof.mr.Pieter vanVollenhoven met de door jJeroen Bosch aangereikte openingssleutel voor de Open Monumentendag 2016.
-Boven: Van Vollenhoven in zijn ludieke toespraak waarin hij de Bank Giro Loterij aanmoedigde om langer dan de huidig toegezegde vijf jaar, liefst 10 jaar de Open Monumendag te willen tsteunen. Door het publiek aan te moedigen trachtte spreker de directeur Miochel Verboven van de Bank Giro Loterij over de streep te halen
..

foto's © paul kriele, 8 september 2016.
 


Na de toespraken ook van wethouder Huib van Olden [o.a. de portefeuille Erfgoed] ontving Pieter van Vollenhoven van Jheronimus Bosch de sleutel van de Open Monumenten Dag 2016.

Van Olden deed een oproep aan de huidige generaties om het behoud van monumenten zoals vorige generaties dat hebben gedaan, voort te zetten. 'Daartoe hebben wij de plicht,’ aldus Van Olden die niet alleen sprak over behoud, maar ook het aspect herbestemming aanstipte. 'Bij gemeenten en dorpen ligt een belangrijke basis voor de leefbaarheid. Dat zij daar goed mee om weten te gaan,’ Zei Van Olden.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven grapte over deze 30ste Monumentendag, die er bijna niet was geweest. Hij maakte nog net de 29ste mee en dat zou de laatste zijn…
'Vroeger wisten we er nauwelijks iets van en kwamen er niet binnen. Maar 30 jaar geleden zijn voor het eerst de deuren letterlijkg geopend. Dankzij een speciale wet zijn er intussen 450 beschermde stads-, en dorpsgezichten, aldus Van Vollenhoven die ook het aspect Herbestemming benadrukte, want aan lege monumenten heb je niks.'

Na het officiële gedeelte verscheen JeroenBosch ten tonele, die aan Pieter van Vollenhoven een enorme goudkleurig sleutel, als symbool van de Opening van Open Monumentendag 2016.

   
-Boven: Welkom door burgemeester Rombouts en gedeputeerde Henri Swinkels van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven voor het Bisschoppelijk Paleis.
-Rechts: Vertrek van de Parade van het illustere gezelschap richting  de daadwerkelijke opening van een van de Bosshe monumenten. Bisschop Gerard de Korte liep teurg naar zijn Paleis. .
Op de achtergrond de heer VanSchelven
van de stichting Nederland Monumentenland.

-Onder: Er was nogal wat publiek op de been. 
Maar voor Pieter van Vollenhoven, die aankwam
bij het bisschoppelijk paleis liep het niet storm
.  
 
   
 


 -Links: In de stad -en met name in
de toeleidende straten naar de Parade -
was het druk met herkenbare en met stille beveiligers
.
De toeleidende straten waren nabij de Parade
afgezet zodat er geen verkeer doorheen kon
.

foto's © paul kriel, 8 september 2016.
 

Tussendoor in het programma dat werd gepresenteerd door Tony Bodar, speelde Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. En zong Meike van der Veer enkele liedjes. Zie voor algemene informatie Monumentendag


Terug naar boven