Monumentendag Opening weth. Bert Pauli museumplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-09-2009 | Gewijzigd op: 27-10-2009
   
Wethouder Bert Pauli voelde zich na een kritische stadscolum in het BD [zaterdag 12 september 2009] geroepen, de vele vrijwilligers nog eens een hart onder de riem te steken: 'U bent het goud van de stad'. De uit Rupelmonde afkomstige Gerard de Cremer speelde de rol van Mercator. Op een gevatte wijze vertelde deze Vlaming de levensloop van deze cartografist, wiens vader al stierf toen hij 14 jaar was.
Mede dankzij zijn suikeroom onkel Gijsbregt mocht de jongeling op 15-jarige leefitjd gaan studeren [1527] aan de Latijnse School van de Broeders des Gemeenen Levens [Schilderstraat] in Den Bosch.
Mercator was blij na zovele jaren de stad  nog eens terug te mogen zien.
   
 De intocht van de reus Mercator en het reuzengilde die  begeleid werden door de Stadspijpers.  foto's © paul kriele, 12 september 2009.

Wethouder Bert Pauli opende vanmorgen om 10.00 op het plein voor het Noordbrabants Museum de Monumentendag 2009 met een zinspeling op de aanstaande verbouwing van het museum. 'Als we de volgende keer  terugkomen hoop ik dat dit gebouw ingebed zal zijn in de omgeving en ook vele cultuur zal bevatten.' Pauli roemde de vele vrijwilligers die '. .. het goud zijn van de stad, in weerwil van de kinnezinne van stadsredacteur Henk Mees in zijn laatste column als hoofd stadsredactie, kon de wethouder het niet nalaten cultuur, monumenten en de heemkundekring Vrienden van 's-Hertogenbosch expliciet te noemen.
Cultuurhistorie en monumentendag horen bij de stad. Het gaat -economisch - goed met Den Bosch mede door de momumenten,'  aldus nog eens de wethouder van Toerisme en Economische Zaken en Financiën.

Door het mooie weer en door andere evenementen werd het een druk bezochte zaterdagse binnenstad.

   
Wat Mercator in het begin van de 16e eeuw op kaarten vastlegde dat deed de Bredase firma specifiek op Monumentendag van o.a. het museum en de gebouwen rond de St.Jan, naar dan via 3D Laserscreens.  Polaris ook actie fnabij de St.Jan.
Mercator in zijn speech: 'Als ik er niet was geweest had u nu geen gps-je gehad..


foto's © paul kriele, 12 september 2009.
 
De Spie op Lange Pustraat 21

De Spie, zoals het tussenpandje op Lange Putstraat 21 is genoemd en waar de infograficus Jules Wintermans een kantoor en studio heeft ingericht. Zijn vrouw Ilse Vermeulen beheert de er naast gelegen Galerie INDRUK.

foto © paul kriele, 12 september 2009.

Kort  bezoek aan 'De Spie'
Op Lange Pustraat 21 staat nog een restant dat herinnert aan het Structuurplan van 1964*. 
Voor de aanleg van eenvierbaansweg even buiten het winkelcentrum om moesten gevelrijen tegen de grond. Zo ook de Zuid-gevel van de Lange Putstraat, maar nummer 21 bleef deels staan. Hier stond het pand met de historische naam 'De Inktpot', dat dateert  uit de 15e eeuw, aldus eigenaar bewoner Jules Wintermans. Die heeft op die plek, die lange tijd werd benut als garage- en aanpalend is aan de galerie van zijn vrouw, een kantoor gebouwd. Daar laat hij op de bovenvetage [eronder is nog een kelder] het verloop van de verbouwing zien. In de ruimte hangen ook enkele van de vijf kaarten die het thema vormen van deze Monumentendag 2009: ' Op de Kaart gezet'.

*Aanname Structuurplan door de gemeenteraad op 14 juli 1964. Ingetrokken bij het Integraal Binnenstadsplan van 1969 onder Burgemeester Gerrit van de Ven.

Impressies de Muzerije 

Vanuit de entree en de hal komt men de -onherkenbare- binnenplaats op. Daar botst men tegen een liftkoker op een zondag in  juli 2009 over het dak van de Muzerije werd gehesen. Die binnenplaats bevat voortaan ook de centrale balie en toiletgroep en op de etages de muziekzalen. De halfronde centrale puist die op de binnenplaats is neergezet.

foto's © paul kriele, 12 september 2009.
   
De langszij de Binnendieze gelegen oude pleitzaal later [lyceatijd tot 1963] scheikundelokaal en weer later studie/muziekzaal.De zaal bevat geornameerd stucwerk en een indeling die herinnert aan de tijd van de rechtspraak [toegang voor verdachten vanaf binnenplaats en de auditorenkamers]. Uit de lyceatijd bekend staande aula, later toneel of  filmzaal voorheen de  de zittingzaal van het  gerechtshof met halfrond houten cassetteplafond.

De Bank van Leening [ dansopleiding Muzerije ]   
In de Schilderstraat is de voormalige Bank van Leening [vanaf 1854], die daarvoor een glasfabriek [1826-1848] was, geheel verbouwd tot dansopleiding voor de Muzerije.  Er bevindne zich facilitaire ruimten in de kelders [zoals energiehok, fietsenstalling,  garderobes en kantoortjes] een danszaal op de begane grond en twee danszalen op de etage.

De grote entreehal met achterin een dansopledingszaal die ook voor publiek gebruik kan worden benut. Links de liftschacht die vanuit de kelders komt. De hal met entree m] en de twee receptiebalies [l. en r.].

foto's © paul kriele, 12 september 2009.
De kelders, waar allerlei diensten'hokken' zijn ingedeeld, evenals een fietsenstalling die bereikbaar is via een hellingbaan langszij de Gedempte Groote Stroom.

Reinier van Arkel 
Reinier van Arkel liet in 1439 in een legaat de opvang van arme zinnelozen vastleggen. Drie jaar later werd  het krankzinnigengesticht opgericht.
 
De gevelsteen van 1442, die in 1686 door Peter van Coeverden is gemaakt en 6 krankzinnigen voorstelt waarvan 3 uit een dolcel hun kop steken en de andere 3 voor hun cel zitten. Ze beelden woestheid, apathie en vertwijfeling uit. De regentenkamer, tegenwoordig bestuurskamer. Op het schilderij lopen diverse jaartallen door elkaar, zoals van de stichting in 1442,  een stichtingsbestuur waarop een doctor in latere kledij en een doorkijk naar het eerste pand.
 
Reinier van Arkel is dankzij een  museumgroep [met o.a. Mario Oerlemans] nog een grote collectie rijk. Op een van de gerestaureerde binnenplaatsen is een historiekamer ingericht. 
Rechts onder de houten [verplaatsbare] ontleedtafel voor de patholoog-anathoom met ernaast een organenbox die ruimte heeft voor ijsblokken.
Links onder de beeldengroep van Juan Muñoz van 1999 die gebaseerd is op een archieffoto van 1930.

foto's © paul kriele, 12 september 2009.


Terug naar boven