Drukte op Monumentendag: na regen kwam zonneschijn

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-09-2008 | Gewijzigd op: 14-09-2008
Zaterdagmorgen 13 september 2008 opende wethouder Bert Pauli deze dag die met regen begon, maar overging in zonneschijn.
De drukte viel iets tegen vergeleken bij andere jaren [toen 20.000 bezoekers]. Pauli sprak over de aantrekkelijke economische en toeristische positie van de stad. De wethouder van economische zaken en financiën stond verbaasd over de geweldige opkomst van een paar honderd belangstellenden. ‘De stad bruist vandaag, dat is mede te danken aan de inzet van zovele vrijwilligers,’ voor wie Pauli een applaus vroeg.
Voordat de cellen en de binnenplaats kon worden bewonderd werd in het authentieke cellenblok een spectaculaire trapeze-act opgevoerd.
De ontvangst in het uit 1805 daterende Huis van Bewaring in de St.Jorisstraat, dat zijn functie inmiddels heeft verloren, begon met een voordracht van Gerard Monté, die verkleed als boef, enkele gedichten voorlas o. a. Over ‘bang voor de bajes’ en bang voor de muur van afwijzing’

Voorafgaand aan de opening door wethouder Bert Pauli las Gerard Monté -als boef verkleed-  gedichten voor van o.a. Gerrit Achterberg.
De opening van Monumentendag 2008 startte met een spectaculaire trapeze-act in het cellenblok van het voormalige Huis van Bewaring
.

foto's © paul kriele, 13 september 2008.

Rob de Vrind informeerde de gehele dag in een speciaal treintje [zonnenergie] geïnteresseerden in de linies van Frederik Hendrik. Ideaal zou zijn aldus De Vrind wanneer in 2029 die 45 km lange linie duidelijk herkenbaar is in de vorm van een toeristische en ecologische route. De tocht voerde door Het Bossche Broek langs o.a. oude dijken waarover de Staatse troepen toen de stad binnenvielen.
Vanaf het Bestuurscentrum reden dubbeldekkers de Bevrijdingsroute olv Luc van Gent.
foto's © paul kriele, 13 september 2008.
En eveneens vanaf Achter het Stadhuis reed een zonne-energietrientje door het Bossche Broek langs de verdedigingslinie van Frederik Hendrik van 1629.
 

In de Schilderstraat stonden oud pandjes [nrs. 3-13] open voor het publiek. Bij de oplevering van de restauratie geeft eigenaresse Zayaz een historisch boekje uit. zie ook Schildersstraat

 
Architect  Mathieu Fraaije was een van de rondleiders over het GZG- terrein, waar bij de oude gebouwen een toelichting werd gegeven.

foto's © paul kriele 13 september 2008 
Ook de voormalige panden van de Regenten[bestuur] van de Godshuizen langs de Binnendieze en de zolders, waar vanaf 1880 de zusters uit Trier hun cellen hadden, werden bezocht.

'Een nieuwe toekomst voor kleurrijk glas', Symposium over herontdekte glasinloodramen Marius de Leeuw
In de kapel van het GZG werd een symposium gehouden over glas in loodramen van Marius de Leeuw die ontdekt werden en straks een plaats krijgen in de nieuwe kapel van het Jeroen Boschziekenhuis. Voor in de kapel stond het uit 1965 daterende raam van De Leeuw opgesteld met de psalmtekst ‘Gij hebt hem gesteld over het werk uwer handen’.
Sprekers waren o.a. de kenner van Marius de Leeuw en co-auteur van diens boek Theo Hoogbergen en Bas Molenaar van EGM-architecten, het bureau dat de nieuwbouw ontwierp. Het ontwerp van de kapel is van Johanna Kamunen, eveneeens architect bij EGM.

Boven:overzicht van de kapel van het GZG, waar het symposium 'Een nieuwe toekomst voor kleurrijk glas' werd gehouden.
Rechts: de voordracht van Ad van den Hoven van Brabant Glas  uit Tilburg.
Rechts boven:  vrnl voorzitter RvbB Jeroen Boschziekenhuis Peter de Kubber, oud-voorzitter Raad van Bestuur en oud-huisarts Frans Croonen, architect Bas Molenaar, beeldend kunstenaar Agnes Bomers en uiterst links Ad van den Hoven.


foto's © paul kriele, 13 september 2008.

Na afloop werd door hoteldirecteur Karin Rademaker met ziekenhuispastor ds. Lodewijk van Wingerden een grote collectebus onthuld waarmee de start van een inzamelingsactie voor die kapel werd aangegeven. ‘Bij een hoogstandje zoals het nieuwe ziekenhuis hoort een kapel, ‘ aldus Van Wingerden, ‘omdat de geestelijke verzorging van de mens wezenlijk is.’Rademaker ’s idee was dat elke bezoeker van het ziekenhuis, en die telt het ziekenhuis volgens directeur Peter de Kubber 2 miljoen per jaar, een euro [of meer] in de bus stopt zijn we eruit.’Alle kleine beetjes helpen’.
Ontwerp van de bus Antoine Hoedemakers van Die zijn zo I ontwerpers. De bus is door Shopex kosteloos gemaakt.

   
  Links boven: Karin Rademaker onthulde met dominee Lodewijk van Wingerden het 'offerblok', waarin geld ingezameld kan worden voor de nieuwe ziekenhuiskapel.
Rechtsboven: voorzitter van de Vrienden van de Kapel Joop Janssen in gesprek met ziekenhuis directeur Peter de Kubber en dominee Lodewijk van Wingerden.
Links: het echtpaar Janssen in gesprek met hoteldirecteur Karin Rademaker.

foto's © paul kriele, 13 september 2008.

Op het symposium 'Een nieuwe toekomst voor kleurrijk glas' hield  Agnes Bomers, beeldend kunstenaar, een presentatie. De Tilburgse kunstenaar gaf een inventarisatie van het glas-in-lood van Marius de Leeuw. Daarover werd zij al in 2006  benaderd door het bestuur van de Stichting Vrienden van de kapel. Bomers heeft alle panelen gefotografeerd en  geïnventariseerd.  Ze maakte aan d ehand van al die puzzelstukjes een reconstructie  van de 2 oorspronkelijke glas-in-lood ramen. 
Ad van den Hoven [Brabantglas Tilburg] gaf  een presentatie  over het restaureren van glas in lood. Het gerestaureerde titelpaneel van het raam 'De schepping der aarde' heeft Ad van den Hoven samen met mij onthuld.

Links boven: dominee Lodewijk van Wingerden, midden:   Kees Punt lid van de Vrienden van de Kapel, en rechts directeur Patiëntenzorg JB-ziekenhuis Cor van Driel.
Rechts boven: links Folkert Jans, huisvestingsadviseur bij Bureau TPG advies, midden Cor van Driel, directeur Patiëntenzorg en rechts Wim Bos, lid projectbureau  nieuwbouw ziekenhuis.
Rechts: voorzitter RvB Peter de Kubber en architect Bas Molenaar [m] in gesprek met Henk Engel voormalig adviseur concernstaf Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam.


foto's © paul kriele, 13 september 2008.

De bus komt bij de ingangen van alle Bossche, Boxtelse en Zaltbommelse ziekenhuizen te staan.
Meer info via vriendenvandekapel

Terug naar boven