Mgr. Prinsen opent 'Monumentendag 2012'

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-09-2012 | Gewijzigd op: 10-09-2012
Vanmorgen- zaterdag 8 september 2012/ 10.00 uur -op  de jaarlijkse monumentendag- heeft mrg.Prinsen, in de persoon van Peter Faber, in het St.Jacobshofje [een van de ambities van de pastoor van de Jacobkerk] de Open Monumentendag geopend. Dat deed Prinsen nadat hij zijn toog en kapelaanshoed aan wethouder Huib van Olden had afgegeven, met een gloedvolle terugblik op de persoon Prinsen en diens ambities en verdiensten. Maar eerst werd symbolisch, met het optrekken van een gordijn en zelfs het lostrekken van de rails, de dag door wethouder Huib van Olden geopend.

-Boven: Het St.Jacobshofje, gelegen  nabij de beide Jacobkerken.
Daar vond symbolisch de openingshandeling plaats met opentrekken van het gordijn en zelfs het lostrekken van de rails, die bijna naar beneden kwam...

-Rechts: mrg. Prinsen pastoor van de St. Jaconb en zelfs de bouwpastoor, in de persoon van verhalenverteller Peter Faber, voegt zich in het hofje bij zijn tijdgenoten
.

foto's © paul kriel, 8 september 2012.

Verhalenverteller Peter Faber ging onder meer in op de geschiedenis van het tijdperk voor en kort na 1900 met al zijn gebreken qua hygiëne, bouwvoorschriften en woonomstandigheden [o.a. éénkamerwoningen]. Daar kwam dankzij de nieuwe woonwet van 1901 een eind aan. Van toen af aan mochten en [godsdienstige] instituten en verenigingen initiatieven voor woningbouw ontwikkelen. Zo zijn de diverse Wooncoöperaties ontstaan, waaronder  die  van Mgr. Prinsen.
Prinsen, bouwpastoor van de Jacobkerk, die een kerk met een toren, hoger dan de Sint Jan wenste, werd daarin geboycot door iemand die machtiger was dan hij, bisschop van de Ven.
In ieder geval parallel aan die strijd ontstonden de particuliere en gezindte getinte coöperaties. Patrimonium, Ons Belang [ PTT],  Eigen Bezit, en mgr.Prinsen. waaruit de bouw van het St.Jacobshofje  is voortgekomen. Daar liet Prinsen alleen katholieken toe zodat hij verzekerd was van medestanders in zijn slogan 'Wat ik wil dat gebeurt.. '. ..

Peter Faber die inmiddels tot verhalenverteller was omgeturnd, toont de slogan van pastoor Prinsen:  Wa't ik wil, dat gebeurt..'.
Links naast de verteller Faber, Herman van Boxtel die met een antieke fotocamera figureede als fotograaf.

foto © paul kriele, 8 september 2012.

In het hofje was een route aangegeven die langs de boven-en benedenwoningen ging en ook langs het badhuis dat nu een keramisch atelier van Charlotte is. 

-Boven:In de rechter hoek van het hofje staat het huisje- nu een-  keramisch atelier- dat als badhuis heeft gediend.
-Rechts Charlotte [rechts] in haar atelier.
foto's © paul kriele, 8 september 2012.

Inkijk in het Nemiusklooster op de Muntel gaat de stichting 'De Soete Moeder' een hotel annex restaurant starten. Eline van Lith, voorzitter van de stichting en Adri Ederveen [secretaris] zijn de voortrekkers van dit project . Dat bevat 21 tweepersoonskamers. De kapel, waar Theo Hoogbergen op Monumentendag 2012 de lezing  over de Muntelhield, wordt omgebouwd tot ontbijtzaal.
Het perceel staat onder bouwkundig beheer van Zayaz.
In 2010 werd daar al het project 2Live officlee geopend. Dat houdt een hotel in voor kansarme jongeren, ofwel jongeren met een rugzakje, zoals dat heet. Zij worden daar1-2 jaar begeleid tot zelfstandig wonen. Dit 2Live huist in het voormalige klooster in de Geert van Wouwstraat. 
Hetleer/werkbedrijf van 'De Soete Moeder' komt in de vleugel van het schoolgebouw in de Nemiusstraat, waarachter [in de tuin] de kapel.
'Ons project wordt,' aldus Van Lith, 'een plek waar jongen mensen op een inspirende manier in een bedrijfsmatige omgeving voorbereid worden op werk en/of opleiding. Van Lith heeft eerder 'In de Roos' opgezet, een café/ restaurant aan de Zuiderparkweg, waar mensen met een verstandelijke handicap onder begeleiding werkzaam zijn. 

-Boven: Het ene deel van het klooster aan de zijde Geert van Wouwstraat, is in 2010 al omgebouwd tot hotel waar kansarme jongeren onder toezicht en begeleiding wonen.
-Links boven: De kapel van het voormalige zusterklooster en de tuin.
-Liiks: De lezing van Theo Hoogbergen in de voormalige kapel van het klooster
.

foto's © paul kriele, 8 september 2012 .

dr. Theo Hoogbergen gaf in een diepgaande lezing een inzicht op de ontwikkeling van de woningbouw in de stad en met name in de Muntel en hoe deze wijk tot stand kwam en door wooncorporaties in de jaren 1920-1925 is opgebouwd. Jan Rückert afkomstig uit de gemeente Tilburg die hier directeur Gemeente Werken werd is de ontwerper van de wijk. die uit divers uiteenlopende woonblokken bestaat. De straatnamen zijn ontleend aan namen van kunstenaars en ambachtslieden [o.a. glazeniers en bouwmeesters aan de St. Jan] . De brug [*1922] tussen de Van Berckelstraat en de Van der Weeghensingel is naar Rückert vernoemd.
De Muntel is- als polder -opgehoogd met zand waardoor  de IJzeren Vrouw is ontstaan.
Na 1925 kwam er een eind aan de subsidies op de volkswoningbouw van het Rijk eb werd de wijk tot 1936 afgebouwd met particulier initiatief.

Hofje Arnoud van Gelderstraat
Een van de hofjes op de Muntel
[*1920-1925] is het hofje op de hoek Arnoud van Gelderstraat/ IJsselsteinstraat
.

foto © paul kriele, 8 september 2012.
 


Terug naar boven