Open Monumentendag/aanbieding boek Heinsius [Beleg1629] / Grasso

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-09-2013 | Gewijzigd op: 14-09-2013
Onderaan artikel  entree en directiekamer Grasso

De officiële opening van de 'Open Monumentendag 2013' in de Citadel vanmorgen, zaterdag 14 september 2013, stond in het teken van de Bossche geschiedenis en met name van het Beleg van 1629, waarover opnieuw een boek [eerder in het Latijn verschenen] is uitgegeven.
Dat gebeurde in een levend 'tableau historique' rond de toenmalige schrijver Heinsius, die het beleg, de gevechtshandelingen, het Twaalfjarig Bestand en de Zilvervloot uitgebreid beschreef. Heinsius [Carlo van de Water van Moyses Bosch] bracht zijn uitgebreid relaas, gelardeerd met historische ontwikkelingen, rond zichzelf en onder meer rond zijn vriend Constantijn Huygens -maar die was verhinderd...- prachtig naar voren.

Aanwezig waren Frederik Hendrik [Diederik van Boekel], Maximiliaan van Oostenrijk [Joris van Aalst] en diens kinderen, Napoleon [Daan Gielen] en tot  slot Koning WiIlem I [William van Aalst],  die allen door de schrijver Heinsius [Carlo van de Water] werden ontvangen. Zij en de aanwezige gasten kregen in de hal van de Citadel het verhaal rond diens werk, dat in een Nederlandse vertaling, opnieuw door Jan van Boxtel is uitgegeven, te horen.
Dat alles werd ondersteund met muziek uit de 17e eeuw van de Stadspijpers.
Tot slot werd het eerste exemplaar door Heinsius aan Frederik Hendrik aangeboden. Deze stedendwinger deed het daarop aan wethouder Huib van Olden cadeau.

-Boven: Het schouwspel in de Citadel rond de schrijver Heinsius [auteur van 'Beleg van 1629' in het Latijn].
-Rechts boven: De aanbieding van het boek 'Het Beleg van 1629' door Frederik Hendrik aan wethouder Huib Van Olden. De auteur is Jan van Boxtel.
staande op het spreekgestoelte] van Koning Willem
I.
-Rechts: vlnr Koning Willem I [William van Aalst] , Heinsius [Carlo van de Water], Napoleon [Daan Gielen] , het gezin van Maximiliaan van Oostenrijk [Joris van Aalst] en Frederik Hendrik [Diederik van Boekel].

foto's © paul kriele, 14 september 2013.

mooie combinatie was dat in de kelder van de Citadel het, onlangs door de gemeente aangekochte [Van Olden: 'Ik had het ook wel willen hebben..'] schilderij van 1629 [stadsgezicht op 's-Hertogenbosch] was aangekocht, tentoongesteld.

Het thema van de dag is 'Macht en Pracht' en daar sloot het tafereel goed op aan. En wethouder Van Olden haakte er met zijn toespraak 'Macht en Pracht' goed op in.
De wethouder deelde in een bondige toespraak, diverse complimenten uit en verwees daarbij naar deze dag, de 14e september, de dag van de capitulatie. Van Olden betrok bij zijn reeks alle vrijwilligers en verenigingen, die aan deze dag hebben meegewerkt,  aan gastheer Bastiaansen directeur van het BHIC in de Citadel. De wethouder verwees daarbij naar het feit dat na de Spaanse overheersing,  dit fort  door de Staatsen bedoeld was om de Bosschenaren in de gaten te houden.

Gemeentelijke drie-eenheid...op Monumentendag
Van Olden vatte in het woord 'prachtig' ook de aanwezigheid samen van wethouder Peter Pennings van Vught en de burgemeester van St. Michielsgestel Jan Pommer, om daarmee de samenwerking aan te duiden  van de drie gemeenten die op deze 'Open Monumentendag 2013' samen optrekken. Morgen, zondag 15 september 2013, staan er in Vught , Den Dungen, Gestel en Berlicum ook monumenten  open  en zijn er fietstochten uitgestippeld.

Van Olden vertrok weer spoedig om later deze morgen aan de Hekellaan het nieuwe kunststofgrasveld van De Dukes te openen, maar keek  bij het weggaan nog even naar 'zijn' schilderij van 1629.. . Zie De Dukes artikel van 13-9-2013.

Grasso:  entreehal en directiekamer en de glas in loodramen van  Marius de Leeuw
-Links boven: De voorgevel van Grasso aan de Paralleweg waarachter de grote entreehal en erboven de directiekamer.
-Boven:Entreehal waar prominent het borstbeeld van de oprichter Willem Grasso [1833-1903] opduikt
.
-Links: Willem Grasso.

foto's © paul kriele, 14 september 2013.
 
Op de zuil van het borstbeeld staat:
 G
eschenk van het gezamenlijk fabriekspersoneel
ter gelegeheid van het 50-jarig bestaan
van dezer machinefabriek [1858-1903] 
aan hun patroon Den Heer Henri Grasso 


 Imposante kantoorhal die, na een dubbele trap opgaand, uitkomt in de directievleugel.
De aanvankelijk nogal donkere hal werd in de jaren 80 van de tegeltjes [lambrizering] ontdaan en opnieuw beplaat en wit geverfd.
Oprichter Willem Grasso[1833-1903], een van de portretten in de galerij van de dirctiekamer  op de eerste etage.

foto's © paul kriele, 14 september 2013.

Ook van diens vrouw Maria [1835-1906] en de latere directeur Louis van Heijst [1910-2005] hangen portretten in de directiekamer.
De glas in loodramen van Marius de Leeuw [uit de jaren 70.?], die ambacht, industrie en de agrarische sector voorstellen.
Het kleurrijke geheel bevindt zich boven de entree.

foto © paul kriele, 14 september 2013.
 Terug naar boven