Slot van Het OOG verweven in korte editie Erasmusfestival

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-11-2014 | Gewijzigd op: 03-11-2014
Zaterdagavond 1 november 2014 werd in TheateradParade een slotmanifestatie gehouden rond onder meer het project Het OOG van stadskunstenaar Lucas de Man, die als doel had de mensen te laten samen- leven/ verbinden.

Daar sprak gedeputeerde Brigite van Haaften die inhaakte op de daaraan voorafgaande presentatie door cabaretier Lebbis en de film 'Op zoek naar de kunst van het samenleven'. In de film van Teddy Tops en Ruud van der Beelen profileerde zich de creatieve bevlogenheid en nieuwe initiatieven  van Brabantse ontwerpers, kunstenaars en architecten met o.a. Marc Eysink Smeets [Circo Circolo] en Petra Janssen van Studio Boot. Van Haaften die hun initiatieven nog eens aanstipte, hoopt dat gemeente en provincie hen ondersteuning gaan bieden.

Ze meldde ook dat de Provincie een Brabant C fonds heeft opgericht dat als doel heeft de band tussen Cultuur en samenleving te versterken. 'Deze samenleving moet dit beogen. Hierin ligt de vernieuwing. Laten we bruggen slaan tussen al die eilandjes.

Ik vertrouw erop dat u de hoeders blijft van cultuur,' waarmee de gedeputeerde refereerde aan de conference van Lebbis. De cabaretier sprak over de individuele bedenkers en kunstenaars en ander creatieve mensen met hun eigen eilandjes, die geslecht moeten worden.
In de fil van
 De band met Eva van Pelt.

foto © paul kriele, 1 november 2014.

Rombouts en Erasmus
Burgemeester Rombouts haalde enkele zinnen aan van rasmus, onder meer uit de ‘Lof der Zotheid’:
Hoe ouder hoe zotter de Brabander en hoe ouder hoe botter de Hollander.
Er is volgens Erasmus’.. geen ander doel dat meer vreugde beleeft aan het Brabantse leven. Men verstond hier de kunst van het samen-leven.’

Stadskunstenaar
Lucas de Man.
De stichting Erasmianum gaf Lucas de Man de kans om ’zijn samenleving’ hier te kunnen presenteren.
Rombouts: ‘De stadskunstenaar heeft veel losgemaakt in de stad en veel mensen meegenomen. 3.000 bezochten een van ’De OGEN’ die op vier locaties waren geïnstalleerd.
 
'Er gaat heel wat in beweging komen,' aldus Rombouts. 'Want het is de bedoeling van De Man om veel inspiratie los te kweken teneinde in de komende jaren een samen beleven in de stad te creëren.'

Over die trends die ook in Brabant waarneembaar zullen zijn schrijven vier hoogleraren een essay. Die uitgave zal in december verschijnen,' sprak de burgemeester.Lucas de Man die de stad met zijn
projecten heeft aangezet tot samen leven
.
foto 's © paul kriele,1 november 2014.
Gedeputeerde Brigite van Haaften sprak
onder meer over en nieuw Brabants C fonds.

Toon lef en moed!

Via een aanhaling van het geweld op de wereld, de oorlogen en de intimidaties richtte Rombouts zich tot de jeugd om de rug recht te houden, nieuwe perspectieven te zoeken en nieuwe ambities te formuleren. ‘Volg het voorbeeld van Lucas de Man die zonder enige subsidie begon [kreeg later wel geld].
Rombouts hoopt dat die locaties van De Man- GZG-terrein, de Watertoren en De Heus- tot creatieve hotspots worden.
Ook noemde hij Marlies Germanus die de burgemeester om 12 spreekmomenten in zijn bureau had gevraagd. De burgemeester zei: 'Je bent gek!’ Maar Germanus kwam 12 maanden achtereen en bracht 12 keer een jonge startende ondernemer mee die in het stadhuis toelichtte wat hem/haar bezielt in zijn/haar ondernemerschap.
‘Met andere woorden,’ sprak Rombouts. ‘Toon lef, toon moed. Dat is nodig. De samenleving roept om moedige burgers, die nieuwe idealen kunnen formuleren, die opstaan voor recht en vrede!’

Burgemeester Ton Rombouts.

Rombouts sprak ook over een essay over 's-Hertogenbosch, dat door drie wetenschappers wordt geschreven en in december verschijnt. Hun insteek is geinspireerd op de uitdagingen die in het magazine O.N.S.** naar voren komen.

Thema's in komend essay
Positionering van de stad door Prof. dr. P. Schnabel, Rol van het lokaal bestuur in een snel veranderende samenleving van drs.J van der Land, Digitalisering van de samenleving door prof. dr. J Steyaert en Participatiestad door prof. dr. E.Tonkens
Verschijning na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november 2014.

Zo besloot de burgemeester zijn aandeel in dit verkort Erasmusfestival. Erasmus, de man die sprak over vrijheid, tolerantie en respect.

Voortaan zal er elk jaar- en niet om de twee jaar- een Erasmusfestival zijn.
Graag een applaus, niet voor mij, aldus Rombouts, maar voor Lucas de Man.

Erasmusprijs 2014
De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2014 toegekend aan de Belgische festivalmaker Frie Leysen (1950). De Erasmusprijs heeft dit jaar als thema ‘Theater, publiek en samenleving’.
Koning Willem Alexander zal de prijs van € 150.000 op woensdag 12 november 2014 in het Koninklijk Paleis Amsterdam uitreiken.

Canon fotoprijsvraag

Vervolgens werden de prijswinnaars van de Canon fotowedstrijd bekend gemaakt:
De 1e prijs een Canon EOS 12000Dkit voor Ank van Enckevort, die een foto maakte ‘Levenspad’ waarop een ouder echtpaar. Aan wie ze hun emailadres vroeg en hoe ze zo oud zijn kunnen worden? ‘We klunzen maar wat aan,’ zei de man. Dat was hun levensverhaal.
De 2e prijs was voor Henk Pijnappels [fotomark en een 3e prijs voor Diecke Reincke.

Naïeve jongeren
Indrukwekkend, confronterend en soms wat naïef en simpel was de film met een serie jongeren die uitkwamen voor hun droom, hun toekomstverwachtingen hun woonwens en wat zij van de de sfeer en uitgaansmogelijkheden in Den Bosch vinden. De film was gemaakt door Frans van Lokven ism de Muzerije.

De  bijna 400 van de 600 mensen, die de slotmanifestatie bijwoonden in TheateradParade, werden tegen het einde door Lucas de Man uitgenodigd met een fakkel op de Parade
een uniek samen-leven moment te vormen
.

foto © pascal leboucq, 1 november 2014. 
 

Er werden nog meer projecten genoemd: Staat van de Straat [theater met figuranten in de wijken], de Toren van Babel, die nog t/m 2016 rondreist door de stad,
de stadswandeling ism de BAi en de serie met kruisinterviews van jong en oud in het Brabants Dagblad. **
En het O.N.S magazine*** dat dit weekeind in de bus ligt en waarin een serie Bosschenaren aan het woord komen. Met daar niet weer eens zo een politicus, maar zo maar wat mensen die een afspiegeling zijn van de huidige samenleving, zo lichtte De Man dit project toe.
Tot slot benadrukte De Man de grote verandering in de samenleving die ons te wachten staat. In het Vlaams heet dat 'ommezwaai’. Waarbij hij overstapte naar Daadkracht of twijfel, want de gemeente moet ook ruimte geven aan twijfel en falen en eens aan iets wat niet lukt.

***O.N.S.betekent Onderzoek Naar Samenleving
Het unieke fakkelevent op de Parade met links [midden] Lucas de Man, die bij Tony van der
Meulen het olielampje aansteekt
.
De circa 400 gasten zetten de kreet  'Het is aan jou' in het fakkellicht.
Behalve Tony van der Meulen [BD] behoorden ook Jes en Diny van Rixtel, architect Michael Bol, Frank Reiniers, Herman van den Heuvel, Maurice Ackermans en burgemeester Ton Rombouts tot de fakkeldragers.

foto's © paul kriele, 1 november 2014.

Die spreuk liet hij zien door de gehele zaal, waar elk al een eigen letter onder zijn stoel had liggen, uit te nodigen daarmee en met een fakkel naar de Parade te komen om daar opgesteld als een brandend vraagteken het symbool voor twijfel en daadkracht uit te beelden. Dat gebeurde met de letters van de regel: Het is  aan jou.
Het spektakel had wel even tijd nodig had om ieder op zijn plaats te krijgen. Maar De Man vond het uniek. Het was nog nimmer vertoond. En moest daarom voor het nageslacht bewaard blijven.
Een hoogwerker legde de ruim 400 fakkeldragers met hun brandende lichtjes vast.
Als beloning was er na terugkeer in het theater champagne en muziek van een dj. 


Terug naar boven