9e editie Erasmus Festival

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-10-2015 | Gewijzigd op: 01-11-2015
In oktober en november vindt voor de 9e keer het Erasmus Festival Brabant plaats, georganiseerd rondom de uitreiking van de Erasmusprijs in Amsterdam. Dit jaar gaat deze prestigieuze prijs naar de Wikipedia Community, het wereldwijde online kennisplatform.
Rotterdam houdt -ook- enkele nevenactiviteiten onder meer met een prijsuitreiking aan Loes Luca. vanwege haar veelzijdig enthousiasme en creativiteit.

Buiten de prijsuitreiking in Brabant, worden er ook in Rotterdam [Erasmus' studiestad..'!] activiteiten georganiseerd,  verwijzend naar Erasmus.  zie Erasmus Rotterdam  

Bij het Festival Brabant staat dit jaar het thema: Waar of onwaar? centraal. De Stichting Erasmus Festival Brabant wil door middel van het festival een maatschappelijke dialoog aangaan door Erasmiaanse thema’s te verbinden aan gespreksonderwerpen die de winnaar van de Erasmusprijs oproept. 

Het idee om in de provincie Noord-Brabant rondom de uitreiking van de Erasmusprijs een festival te organiseren ontstond aan het einde van de vorige eeuw in de stad ’s-Hertogenbosch die haar twee beroemde inwoners, naast Jeroen Bosch ook zijn tijdgenoot Erasmus, opnieuw wilde belichten. Het gedachtengoed van de zestiende eeuwse filosoof Erasmus is, zeker als het gaat om humanisme en democratie, waardevol om te onderzoeken en te actualiseren. En juist daarom wil de Stichting Erasmus Festival Brabant jaarlijks door middel van diverse sociaal-culturele activiteiten een concrete bijdrage leveren aan een maatschappelijke dialoog door Erasmiaanse thema’s te verbinden aan gespreksonderwerpen die de laureaat van dat jaar oproept.


Erasmusprijs
Dit jaar is d prestigieuze Erasmusprijs toegekend aan de Wikipedia Community, het wereldwijde online kennisplatform. Parallel aan de prijsuitreiking, die door Koning Willem-Alexander plaatsvindt, besteedt het Brabantse festival aandacht aan de maatschappelijke dialoog die Wikipedia oproept. Wat is waar en wat is onwaar?
Middels een breed cultureel en educatief publieksprogramma wordt een zoektocht naar goede oordeelsvorming ondernomen. 

Publieksprogramma op erasmusfestival
Als festivalonderdeel de dialoogtafels op 5 en 10 november 2015 van  17.30 -20.00 uur
-Kruithuis
-Van Noremborghstraat 89
-KW1C
-Radar Emmaplein19D

Willem Witteveen middagsymposium

Om het denken en leven van Willem Witteveen*, die vorig jaar omkwam tijdens vlucht MH17, blijvend te herinneren, organiseren het Erasmusfestival en Tilburg University de Willem Witteveenlezing. Deze lezing zal worden uitgesproken door Klaas de Vries, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en collega van Witteveen in de Eerste Kamer. Voorafgaand aan de lezing vindt ‘s middags een symposium plaats in het Paleis van Justitie in Den Bosch.

Symposium
Rechtsgeleerde en senator Willem Witteveen noemde de rechtsstaat geen rustig bezit. Daarmee bedoelde hij dat voortdurend over de betekenis van dit begrip moet worden nagedacht.
Op het symposium gaan jongeren aan de slag met het thema van de wisselwerking tussen cultuur en rechtsstaat. Welke culturele ontwikkelingen werken in op het functioneren van de rechtsstaat? 
Hoe blijven we bijvoorbeeld onder nieuwe omstandigheden de toegang tot de rechtspraak garanderen?
In het avondprogramma krijgen die studenten een prijs die ´s middags het meest inventief nadenken over de toekomst van de rechtsstaat. De rechtbank Oost-Brabant neemt de ideeën van studenten mee in hun beleidsvorming om scenario´s te ontwikkelen voor de toestand van de rechtspraak van de toekomst.

Programma

14:00 uur Aanvang plenaire deel
15:30 uur Aanvang workshops
17:00 uur Terugkoppeling
17:30 uur Borrel
18:00 uur Einde


Sprekers van middagsymposium

Joyce Lie studeerde strafrecht in Tilburg. Sinds 2009 is ze rechter bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch actief. Bekendheid heeft ze gekregen door haar actieve aanwezigheid op Twitter. Onder @JudgeJoyce_ brengt ze het recht op een persoonlijke manier onder de aandacht. Daarbij ontwijkt ze niet de discussie als het gaat over de rechtspraak en de positie van de rechter in de maatschappij. Is Joyce de rechter van de toekomst?Terug naar boven