Erasmusfestival: studenten Fontys leggen verhalen vast in Zuid-Afrika.

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-11-2016 | Gewijzigd op: 22-11-2016


Acht studenten van de Fontys legden ihkv hun studie [muziek, kunst of fotografie] verhalen vast met bewoners van Darling in Zuid Afrika. In het kader van het Erasmusfestival maakten zij daarover een documentaire die maandagavond 21 november 2016 in de Verkadefabriek [Martzer[ werd gepresenteerd.

Het dorp Darling bestaat uit twee eenheden, in Township leefden de zwarten in hutjes, terwijl de blanken nog in een soort villawijk woonden, waar zij ooit samen met de zwarten hadden samen geleefd. Nu waren beide groepen ook nog eens gescheiden door een spoorlijntje.
Vijf van de acht Fontysstudenten, die
in Matzer [Verkadefabriek] maandagavond 21 november 2016 met hun project optraden
.

foto © paul kriele, 21 november 2016.

Doel van dit werkervaringsproject was voor hen inspiratie op te doen voor hun eigen disciplines. Het stond onder leiding van docent Jan Grolleman die daar al vaker kwam tijdens ‘de Voorkamer’, een soort Boulevard festival.
Min of meer een gevolg was dat hun werk – de verhalen- om zetten in door de geïnterviewden van zowel de zwarte als de blanke bewoners uit te voeren dans, muziek of declamatie. Hierdoor ontstond met name bij de Townshop-bewoners een band, een samenlevingsgevoel Maar ook emoties.
.
In het begin was het, zeker voor de zwarten, wennen, wanneer plots een groep blanken door hun straten wandelden. Maar de jonge studenten, die er in die zes weken ook verbleven, raakten gauw aan de bewoners en zij aan hen gewend. Ze werden hartelijk, soms met enige angst zelfs voor ‘die blanke’, onthaald en opgevangen. Een oudere bewoonster reageerde: ’Je hebt min leven weer zin gegeven.’
Jos [journalistiek]: ’Het was heel leerzaam. Ik besefte met mensen om te gaan die kunst maken’. De ander concludeerde niet onterecht: ‘We hebben er een familie bij gekregen’ of nog een van hen  zei:’Ik ga zeker terug. Het is haast onmogelijk om niet terug te gaan.‘


Na de pauze trad de meesterverteller Jur van der Lecq op, die zelf ook aan het festival ‘De Voo’rkamer heeft gedaan, met zijn voorstelling Lui van Peter de Graef.
Van der Lecq is sectorleider Theater aan de Fontys.

Het project was ontstaan uit de vraag: Wat kunnen we doen om mensen met elkaar te verbinden.
Dat gaf in een vragenrondje na de voorstelling de opmerking dat iets dergelijks ook goed om te zetten is naar vluchtelingen, zo stelde een medewerkster van Vluchtelingenwerk voor. Of in steden waar grote onderlinge maatschappelijke verschillen heersen.

Waarop docent Jan Grolleman inhaakte: ‘We gaan dit ook in Tilburg of Den Bosch doen. Het concept is super eenvoudig. Maar Zuid Afrika heeft al wel een grote verhalencultuur.’


Uit de Eramussite: The Darling Collection
Studenten uit verschillende disciplines van Fontys Hogeschool voor de Kunsten deden afgelopen zomer
internationale werkervaring op in het plaatsje ‘Darling’ in Zuid Afrika waar ze levensverhalen ophaalden van inwoners. Ze lieten mensen vertellen aan de hand van voor hen dierbare voorwerpen. De opgehaalde verhalen gebruikten ze als inspiratiebron voor performances in hun eigen discipline (theater, dans, muziek enz.) en die presenteerden ze aan de dorpsgemeenschap. Deze ‘levensverhalen van ver weg’ zijn verfilmd. De film is niet alleen boeiend omdat die het proces van ophalen van levensverhalen en de daaruit voortkomende artistieke producties zo mooi inbeeld brengt maar vooral door de ontroering en de trots die dit alles teweegbrengt zowel bij de jonge Nederlandse studenten als bij de oudere Zuid-Afrikaanse dorpsbewoners. Kortom: een prachtige aanvulling op festivalprogramma en een kans voor jonge makers om te laten
zien waar ze voor staan en daarover aansluitend met het publiek het gesprek aan te gaan


Terug naar boven