Coen van Tol en Lieke Wilbrink winnaars bij Erasmusfestival

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-11-2016 | Gewijzigd op: 25-11-2016
Coen van Tol en Lieke Wilbrink, studenten FHKE Pabo Tilburg, zijn op 24 november als winnaars uit de bus gekomen van de game Ontdekhetverhaal.nl. De afgelopen twee maanden speelden hoofdfase 1 studenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Tilburg deze game over levensverhalen, storytelling en erfgoed. De game is door Pabo Tilburg ontwikkeld in samenwerking met het Erasmusfestival Brabant, Erfgoed Brabant en Mission Start.


De winnaars met onder meer Coen van Tol
en Lieke Wilbrink.  Links Ans Buijs.

Ontdek het verhaal is een game die in drie ronden is gespeeld. In de eerste ronde gingen studenten op zoek naar (historische) verhalen bij erfgoedlocaties in Noord-Brabant. In de tweede ronde werd gezocht naar individuele levensverhalen. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met bekende, onbekende en nieuwe Brabanders. In ronde drie hebben de studenten onderwijs ontworpen voor basisscholen. Na de derde ronde zijn de ontwikkelde lessen gepresenteerd aan een jury onder leiding van de voormalige rector en huidige voorzitter van het Erasmusfestival  Ans Buys.

Winnaars in Verkadefabriek  en in Paleis op de Dam
De jury was onder de indruk van het innovatieve en krachtige lesontwerp over de ontsnapping van Hugo de Groot uit Slot Loevestein voor leerlingen van groep 4 van Lieke Wilbrink. Het concept storytelling werd door haar op de juiste wijze toegepast. De jury roemde ook Coen van Tol voor zijn les voor groep 8 rondom het verhaal van een muzikant uit Zaltbommel, waarbij leerlingen op zoek zijn gegaan naar hun eigen verhaal.

Een eervolle vermelding was er voor Stefan van Balkom met een lesontwerp rondom het verhaal van zijn oma tijdens het bombardement van Rotterdam. De winnaars spreken op 7 december op de Avond van de biografie in de Verkadefabriek.
De winnaars zijn op 8 december a.s. ook aanwezig bij de uitreiking van de Erasmusprijs in het Paleis op de Dam.

Nog meer studenten van Fontys bij uitreiking Erasmusprijs


Enkele van de acht studenten van de Fontys Hogeschool, die naar Zuid-Afrika afreisden om
daar in Darlington een verhalenserie op te nemen
en om te zetten in een performance met de geïnterviewden, waar
dan ook weer een documentaire van werd gemaakt
.

foto © paul kriele, 21 november 2016.

Acht studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten legden dit voorjaar tijdens een internationale stage verhalen vast van bewoners uit ‘Darling’ in Zuid Afrika. Deze levensverhalen gebruikten ze als inspiratiebron voor performances tijdens een festival ter plaatse waarbij ze vaak samen met bewoners optraden.

Een student van Fontys Hogeschool Journalistiek maakte er een documentaire van die maandag 21 november 2016  ihkv het Erasmus Festival Brabant in de Verkadefabriek werd vertoond. De verhalen van de bewoners uit de township gaven een extra dimensie aan het Brabantse festivalprogramma dat dit jaar in het teken staat van levensverhalen.
Zowel Thirsa van Lier (documentairemaakster van FHJ) als Laura Jonkers (vertegenwoordiger van de betrokken studenten van FHK) mogen op 8 december samen met de winnaars van FHKE mee naar het Paleis op de Dam om de uitreiking van de Erasmusprijs bij te wonen.

Terug naar boven