Studiedag Bossche geschiedenis [Jeroen Boschcentrum]

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-01-2008 | Gewijzigd op: 20-03-2015
Op vrijdag 18 januari 2008 hield het Stadsarchief 's -Hertogenbosch samen met de Stichting Erfgoed Brabant een studiedag over de Bossche stadsgeschiedenis.

Jheronymus Bosch Art Center.

foto © herman van boxtel,18 januari 2008.

  [ Voor de beoefening van de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch is het jaar 2007 erg vruchtbaar geweest. Het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch en de Stichting Erfgoed Brabant i.o. lieten tijdens een studiedag op vrijdag 18 januari historici aan het woord die in het afgelopen jaar een boek schreven over zeer verschillende aspecten uit de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch van de middeleeuwen tot in de vroegmoderne tijd.
Het was vandaag vrijdag 18 januari 2008 - een uitermate boeiende maar ook vermoeiende dag, de zaal was tot de laatste stoel bezet (naar schatting 100 á 120 mensen) in een gemêleerde bezetting, van allerlei pluimage dus.
De meeste sprekers wisten de toehoorders zo te boeien dat de zaal regelmatig muisstil was en ook enkele sprekers, zorgden ook wel voor een enkele kwinkslag of soms zelfs regelrechte humor. 

Excuses voor de kwaliteit van de foto's. 
De middelste van het groepje links is Arnoud Jan Bijsterveld, rechts daarnaast Leo Adriaenssen en daarnaast Geertrui van Synghel.
Arnoud Jan Bijsterveld.

foto's © herman van boxtel, 18 januari 2008.

Na afloop van de dag was er ook de mogelijkheid om een of meer boeken te kopen van de promovendi (ik weet niet zeker of het allemaal promovendi waren, maar de meeste wel).
Opvallend was ook dat drie sprekers Belg waren en 4 van de 7 mensen waren jong, de onderwerpen waren zeer verschillend van aard, maar hoewel de doctoraal scripties niet allemaal uitsluitend over den Bosch gingen, hadden de sprekers er wel voor gezorgd om hun lezing op den Bosch toe te spitsen.
De entree was 5 euro, waarvoor de belangstellenden niet alleen de sprekers voorgeschoteld kregen, maar ook een 2x koffie/thee en een prima verzorgde lunch.

Voorstellen van de spreker/ster

-Geertrui Van Synghel (Belgische) – Hoe je een - voor de meeste – saai onderwerp toch boeiend kunt brengen zou als subtitel kunnen gelden voor het onderwerp van Geertrui Van Synghel, zij deed grafologisch (als ik me niet vergis) onderzoek naar de secretarieambtenaren waarvan tot nu toe de namen tot ergens rond 1400 geen enkele naam bekend was. Door haar langdurige onderzoek (8 jaar) met het vergelijken van de handschriften van Bossche geestelijken en notarissen met de handschriften van de Bossche secretarissen, was ze tot meer als 60 namen gekomen die tot aan haar onderzoek niet bekend waren.

-Dia's uit voordracht Geertrui van Synghel [l.].
-Boven: Een secretarie uit de middel eeuwen
.

foto's © herman van boxtel, 18 januari 2008.
 


- Annemarie van Lith-Droogleever Fortuijn en Jan Sanders, zij traden op als duo sprekers, waarbij Annemarie van Lith-Droogleever Fortuijn de lezing hield en Jan Sander passages voorlas uit het werk. Ook dit was een geslaagde voordracht, temeer daar Jan Sanders met een verdraaide stem de passages voorlas, waarbij de nadruk lag op scheld en vloekwoorden uit die tijd, maar ook de gekleurde bril waardoor de vrome Heyman Voicht van Oudheusden de wereld bekeer.

Jan Sanders en Annemarie van Lith-Droogleever Fortuijn.
Afbeelding horend bij de lezing van Elise Nederveen Meerkerk
-Rechts boven: boek van Elise Nederveen Meerkerk [l.]. -Rechts: Peter de Cauwer.
foto's © herman van boxtel, 18 januari 2008

-Elise van Nederveen Meerkerk had als onderwerp Vrouwen in de textielnijverheid, waarbij ze zich ook toespitste op de Bossche situatie, zij deed onderzoek naar zelfstandige vrouwen in de textielnijverheid. Uit haar verhaal bleek dat de Bossche/Nederlandse vrouwen behoorlijk zelfstandig opereerden, handelden en verkochten. 

-foto's © herman van boxtel, 18 januari 2008.
- Peter De Cauwer (Belg) behandelde het veelvuldig behandelde thema van het beleg van `s-Hertogenbosch in 1629, maar zijn “Tranen van bloed” is zeker geen doorborduren op bestaande literatuur. Hij laat zowel de Staatse als de Bossche kant zien, maar ook door het in een internationaal te belichten en vanuit het veld te schrijven, dus vanuit het standpunt van de burgers, boeren als soldaten. Zijn scriptie is de moeite waard om te lezen omdat het duidelijk een ander beeld geeft dan alle tor nu toe mij bekende boeken over dit onderwerp.

Leo Adriaenssen. 
foto's © herman van boxtel, 18 januari 2008.
Afbeelding horend bij de lezing van Adriaenssen.

- Leo Adriaenssen heeft gepubliceerd over wat de boeren en burgers in de Meierij te verduren hadden op het dieptepunt van de 80 jarige oorlog. Hij had zeggen en schrijven maar 1 afbeelding, maar zijn voordracht maakte dat meer dan goed, alleen al de cijfers die de revue passeerden waren indrukwekkend, maar ook verschrikkelijk. Door de terreur van zowel de Spanjaarden als de Staatsen woonden er op het dieptepunt nog maar 1/3 van de bevolking, de rest was gevlucht of gestorven. 


-Hierboven Jord Hanus en een afbeelding uit diens presentatie.
-Links: na afloop, ontvingende sprekers uit handen van Jac Biemans [Stadsarchief] een attentie rechtst staat archivaris Rolf Hagen. 

foto's © herman van boxtel, 18 januari 2008.
 

 - Jord Hanus (Belg) vertelde over de geldstromen, maar dit onderwerp sprak me niet zo aan en er is weinig over blijven hangen bij mij.
-Kennelijk was de vermoeidheid bij de vorige spreker al toegeslagen, want over de voordracht van de welbekende Aart Vos geld het zelfde als bij de vorige spreker, ik kan er niets over produceren.
Terug naar boven