Week van de geschiedenis oktober 2007

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-10-2007 Historische Lezing en spelletjes voor jeugdboschlogie in bouwloods.
Op de Avond van de Geschiedenis: Bossche quiz, uitreiking kwartetspel en veel muziek en dans

Terwijl op de bovenverdieping van de bouwloods volwassen luisterden naar de middel eeuwse muziek van deSpeelgroep Elkerlyck [met Nico Ria en Coltte] en de lezing van Resy Rabou met assistentie van Boschloog Jan van Wijnhoven, over de historische stad [o.a. Judasbrug, Papenhulst en Choorstraat] werden beneden de kinderen vermaakt door Hans, Judith, Erin en Britt Dekker en Juul Lommers. Van Wijnhoven kwam later in de middag met een lezing over de IJstijd in Den Bosch. Judith Bekker is coördinator van het museum De Bouwloods als opvolgster van Resy Rabou.

Andere kinderen namen deel aan een speurtocht in de stad en in en bij de bouwloods beoefende een groepje van vijf jongens en meisjes oude spelen bijv aan de hand van een schilderij van Pieter Breughel. Maar er was ook Memories beschikbaar en een schaakspel, touwtje springen, hoepelen en een blokkendoos. Hinkelen en appel happen konden de kinderen op bde buitenplaats van de bouwloods doen.

Als dit pilotproject slaagt wordt het in een volgende editie voortgezet .

Onder toezicht van Hans, Judith, Erin en Britt Dekker en Juul Lommers vermaakten enkele kinderen zich in de bouwloods terwijl hun ouders luisterden naar muziek en lezingen over historisch Den Bosch.

foto's © paul kriele, 20 oktober 2007.
 
-

Avond van de gevarieerde geschiedenis 
17 oktober 2007.

Dankzij de spraakwaterval prof.dr. Maarten van Rossem met zijn boeiende voordracht over identiteit, de jeugd van het Dance Centre Exteme was de editie van de Avond van de geschiedenis in het BAM-gebouw aan de Bethaniëstraat met 400 bezoekers al een succes.
Veel viel er op het 'gezelligste plein van Den Bosch' te zien [ presentatie project Slagerij ’t Pelske, Bossche historische foto’s en een nieuw kwartetspel] over de stad en nog meer te beluisteren in de liedjes [Drieërlei, Liedertafel De Meierij en het talent van de Koningstheater Akademie].
Markant middelpunt was de Bossche Historische Quiz die [opnieuw] Hans Goossens en Ton van de Mortel [2e] als winnaars voortbracht. De winnaar kreeg een recentelijk - herverschenen -standaardwerk over Jeroen Bosch van R. Marijnissen cadeau. 
Deze Avond van de Geschiedenis werd meesterlijk en soms jolig gepresenteerd door Harry van den Besselaar en zal door de organisatie Rob van de Laar [Stadsarchief], Dick van de Vrie [BAM] en Nicole Segers  [Stichting - op gebied van communicatie - JANUS] zeker worden gecontinueerd.

Een kaart [len afbeelding van de doos [r.] van het op de Avond van de Geschiedenis gepresenteerde kwartetspel. 

Impressies 
BAM- plein 
Op het, wat Harry van den Berselaar het gezelligste plein van Den Bosch noemde speelden zich van alles af. Die nieuwe bestemming was een generale voor wat in de toekomst meer gaat gebeuren. In de nieuwe begroting is geld vrijgemaakt voor de functie van de begane grond als publieksruimte, zodat op gezette dagen men een kijkje kan nemen van het werk en van de producten van de BAM-medewerkers. 

De ludiek geklede presentator Harry van den Berselaar, die met een kwinkslag hier en daar het programma presenteerde, maar dat -mede door Maarten van Rossem -uitliep tot tegen twaalven. 
Jan Meester hoofd van de BAM, die een welkomstwoord mocht afsteken en aan Bert Theunissen, de bedenker van het kwartetspel, het eerste exemplaar overhandigde. [zie hieronder]  


-Boven: De organisatie, Rob van de Laar [Stadsarchief], Dick van de Vrie [BAM] en rechts Nicole Segers van communicatiestichting JANUS.
-Rechts boven: prof. dr. Maarten van Rossem, afkomstig uit Venlo [geen Nederlandse identiteit, evenmin de Brabanders] en woonachtig in Wageningen.
-Rechts:  Bert Theunissen de bedenker van het Bossche kwartetspel waaraan ook Arnold van de Veer, lid van de Heemkundekring Rosmalen, heeft meegewerkt
.

foto's © gerard monté, 17 oktober 2007.
 

Daar stond dan -breedvoerig aangekondigd- Nederlands grootste causeur - prof. dr. Maarten van Rossem die dit keer niet als Betuwenaar zoals in vroegere eeuwen, Den Bosch kwam veroveren. Wel nam de oud-Venlonaar en inwoner van Wageningende Bosschenaar voor zich in met zijn taalkundige grappenen en spitsvondige toespelingen op de kwaliteit van de Nederlander [thema identiteit]en specifiek dat van de Brabander. Niet voor nets was deze goeroe uitgenodigd .Het kwam van Rosem goed uit dat Maximá onlangs over de Nederlandse identiteit sprak en dat er veel gedoe is over de alochtone Nederlander. Van Rossem is Bijzonder Hoogleraar met als leeropdracht 'de Nederlande cultuur in internationale context'. Die, dus niet vast te stellen identiteit kwam in al zijn variaties en nationale tegenstellingen, uitvoerig en vaak tot hilariteit leidend, aan bod.

-Hierboven: Hans Janssen de eerste Bossche stadsarcheoloog en momenteel werkzaam als profesoor in Utrecht aan de universiteit Janssen is bezig met het schrijven van meerdere boeken. 
-Rechts: het optreden van Drieërlei, het trio dat middel eeuwse muziek ten gehore bracht. vlnr Ine Blom Jan Mostert en Bert Verschoor.
-Rechts: De zaal van de BAM [middel eeuwse Jacobkerk].
Bossche quiz

-Rechts boven: vlnr Margot Scheepens [Boschlogie en Kring Vrienden], Jacques Biemans [Stadsarchief] en de echtgenote van Rolf Hagen.
-Boven: dirigent Martin Roovers van Liedertafel de Meierij, het koor dat deze avond veelal Bossche liedjes van Niek de Rooij zong. 
-Rechts: Linker foto vlnr.: Jan Cadee, Coen Boode en Ed Hupkens
 
foto's © gerard monté, 17 oktober 2007.
 

Bossche quiz
De Bossche IQ-test ook wel de BQ [Bossche Quotient test genoemd, bevatte herkenbare vragen over stadsgezichten, steegjes en deed een beroep op de soms dialectische kennis van de zes deelnemers die door een jury met Jan Cadee, Coen Boode en Ed Hupkens, werden beoordeeld. Merkwaaredigg dta Hans Tervoort, die in twee edities hoog scoorde in, niet aanwezig was.. 
Het eindresultaat met Hans Goossens ook eerste in de voorronde van de Bossche BQ-test in het KW1-College, Ton van de Mortel die die avond eerste was als internetdeelnemer en op een gedeelde 3e en 4e plaats kwamen uit: Bernard van de Heijden en Ton de Coster. Vijfde werd Ruud Schouten en als laatste eindigde Margot Scheepens [Boschologie en Kring Vriendenlid. 

Kwartetspel
Op de sfeervolle avond die ziocafspeld erondhet BAM-plein, werd ook een nieuw spel, een Bosch k'wartetspel gepresenteerd. De idee is afkomstig van Bert Theunissen en de opzet [trouwens ook de naam] sluit perfect aan op het thema van De Week van de Geschiedenis 2007: Straten en Pleinen.Voor fanatiekelingen rond de Bossche historie en liefhebbers van oude foto's is dit een onmisbaar kleinood [4,50 euro]. Behalve oude straatfoto's, brengt het spel ook hofjes, optochten en processies, bruggen en straataankleding in beeld.

-Boven: vlnr de winnaar Hans Goossens en die als laatsten eindigden: Margot Scheepens en Ruud Schouten. 
-Linkr  foto: vlnr.Ton van de Mortel [2e] , Ton de Koster [ex equo 3e], Bernard van de Heijden [ex equo 3e] en Hans Goossens [1e]  

-Links: Naast de BAM-zaal was er in de Azijnfabriek het café ingericht dat veel aftrek vond.
  
foto's © gerard monté, 17 oktober 2007. zie ook foto hieronder
 

:-Hierboven Het scherm met de quizvragen, hier over Bossche straatjes. Rechts Hans Goossens, Bernard van de Heijden [ex equo] en Ton de Koster [ex equo ]
-Rechts: Dansers van Dancetheater Extreme die enkele heftige acts vertolkten met historische uitleg, zoals die over West-side story en een act met muziek van Britney Spears en Michael Jackson. 


 foto's © gerard monté, 17 oktober 2007.
 


Studenten aan de Koningstheaterakademie, die, zoals al eerder op de Boulevard bleek, met verfrissende en vernieuwende teksten kwamen.  

foto's © gerard monté, 17 oktober 2007.
 


Terug naar boven