'De Kring' blameert Molenwerkgroep met molenidee

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-07-2010 | Gewijzigd op: 05-01-2011
Er komt een rosmolen op de Dommeldijk van het Bossche Broek tegenover 'kasteeltje Valk' of bij kasteel Maurick. Dat heeft tenminste de zelf-regisserende Jo Timmermans op eigen-wijze met de gemeente uit-onderhandeld*. Die molen past in Timmermans' opzet van de nieuwe buitengaatse rondvaart over de Dommel naar kasteel Maurick die komend najaar start. Die route krijgt als thema -naast de flora en fauna van de Bossche polders -het beleg van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik, die in 1629 door Leeghwater de polders met rosmolens liet droogleggen.

1. In dit bericht gaat het om een van de ambities van de werkgroep Molens van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
2. Voor de historie en de ideeën van/over Bossche molens zie de site van de Vereniging Vrienden van de Molens van 's-Hertogenbosch en met name 'De Nieuwe Stenen Molen'.

-Links: 'De Nieuwe Stenen Molen' zoals die tot circa 1885  stond op Bastion Oranje. Het is de grote ambitie van de VerenigingVrienden van de Molens van 's-Hertogenbosch  om die molen terug te kunnen plaatsen.
-Onder links: De nieuwe vaarroute naar kasteel Maurick waarlangs een rosmolen komt te staan.
-Onder rechts:  een van de locaties nabij 'Kasteeltje Valk', waar door 'De Kring' op de Dommeldijk een rosmolen is gepland.

foto's © gerard monté, 7 juni 2007 [l-onder] en paul kriele, 14 februari 2009 [r-onder[.
 

Met dat eigen plan voor een rosmolen langs de Dommel passeert  'De Kring' in de persoon van Jo Timmermans alle inspanningen van de eigen Werkgroep Molens. Bovendien rijdt hij daarmee het molenprogramma van die groep in de wielen.
De wensen van die werkgroep van 'de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch' verwoordt mede-lid, de ambitieuze René Vogels. Vogels is zowel voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Molens van 's-Hertogenbosch, alswel lid van de werkgroep Molens van 'De Kring', waarvan Rob van den Bosch de voorzitter is.

De Vereniging Vrienden van de Molens van 's-Hertogenbosch met name een 'Nieuwe Stenen [Stelling-] Molen' op het Heetmanplein heroprichten, als herinnering aan de in 1939 verdwenen 'Molen van Van Esch'. Zij heeft zich voor dat idee mede georiënteerd in Schiedam, waar de Nolet staat, een molen op windturbine maar groots [met etages] die in Den Bosch, vanwege milieu- en energieaspecten, gesponsord zou kunnen worden door Essent. Daarin is de Vereniging al ver gevorderd.

Daarnaast wil de werkgroep[van 'de Kirng'] Molens bij de Diezemonding een rosmolen geplaatst zien. Een plan dat, volgens Vogels, uiteraard bekend is bij het Kringbestuur. Maar blijkbaar heeft de voorzitter van het Kenniscentrum van 'De Kring', Peter van Gurp, niet de plannen van die rosmolen in het Bossche Broek,onderling gecommuniceerd. Noodzakelijk is het hier te weten dat onder dat Kenniscentrum alle werkgroepen van 'De Kring' ressorteren. Door die miscommunicatie wisten René Vogels en de voorzitter van de werkgroep, Rob van den Bosch, van niets.

Vogels: We zijn- met medeweten van het Kringbestuur-  al een jaar met de gemeente bezig een locatie te zoeken voor een buitengaatse rosmolen. Die hadden we bedacht in de Diezemonding. Een rosmolen is een goedkoop alternatief van de Stenen Stellingmolen en vergt overigens meer onderhoud.
Na Timmermans' mededeling in de ALV hebben zij met het Kenniscentrum een gesprek gehad. Eerst verzwakte Van Gurp dat 'Rosmolenidee' van Jo Timmermans/'de Kring' met het argument dat het nog maar pannen zijn....

Om de koude uit de lucht te halen zal er over ruim een maand een gesprek plaatsvinden met Kringbestuursleden en de werkgroep Molens, zegt Vogels in een nadere verklaring over deze discommunicatie. Vogels voegt er als  vergoeilijking van Timmermans' misstap nog aan toe, dat  de oud-voorzitter de Vrienden van de Molens van 's-Hertogenbosch een warm hart toe draagt.'

Kasteel Meerwijk, in eigendom gekomen van Timo Bosma van Interbosch, die er veel voor over heeft om het gebied in te passen in de Groene Delta, bijvoorbeeld met een pontje, of een fietsbrug of zelfs met een molen....
De Rosmolen van Rob van den Bosch, zoals die nabij Kasteel Meerwijk in de Diezemonding zou kunnen komen te staan.

foto © paul kriele, 24 februari 2010.

*Mededeling van -de toenmalige- voorrzitter Timmermans in de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering dd. 25 juni 2010.Terug naar boven