Koninklijke erepenning voor jubilerende sociŽteit

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-05-2014 | Gewijzigd op: 17-05-2014
Zaterdagmiddag17 mei 2014, op de tweede dag van de viering [lustrumcongres*] 225 jaar Sociëteit Amicitia/De Zwarte Arend in de Grote kerk, reikte burgemeester Ton Rombouts aan de president van de sociëteit Toon Sanders, de versierselen uit behorend bij de Koninklijke erepenning**. Die erkenning gebeurde vanwege
haar brede activiteiten [..] van culturele en maatschappelijk aard. De sterk met de stad verbonden sociëteit staat wat betreft aard en soliditeit in aanzien en neemt in de regio een erkende plaats in, zo sprak Rombouts

Het voorblad van de lustrumviering in de Statenzaal van het Noordbrabants Museum [16 mei] en in de Grote Kerk [17 mei]. Vanavond is er een gesoigneerd feest met diner en bal in de sociëteit in de Peperstraat.

*zie artikel ‘225 jaar Sociëteit Amicitia/De Zwarte Arend’ dd. 31 maart 2014.
**Koninklijke erepenningen, in1965 ingesteld door koningin Juliana, worden uitgereikt aan verenigingen/stichtingen, die minimaal 50 jaar bestaan.