In 2019 boek tgv 230 jaar Sociėteit Amicitia-Zwarte Arend

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-09-2018 | Gewijzigd op: 09-10-2019

In 2019, inderdaad het is nog ver weg, komt er een boek uit dat in opdracht van de Sociëteit  Amicitia-De  Zwarte Arend wordt geschreven. Daar doen meerdere auteurs aan mee, onder wie Theo Hoogbergen. 
Voormalig rector Hoogbergen is een deskundige op gebied van onderwijs en kerken en kloosters, waarover hij intussen tien boeken heeft geschreven.
De co-auteurs nemen elk voor zich een aspect van de stad voor hun rekening. Hoogbergen dus over Onderwijs.

Theo Hoogbergen, mede -autgeur van
230 jaar Sociëteit Amicitia -De Zwarte Arend.foto © paul kriele, 10 november 2017.
.............................................................................................
 

Onder de rubriek Onderwijs wordt specifiek Franciscus Benedictus Trosée die op 22 januari 1828 in Breda werd geboren, opgenomen. Trosée was onder meer  docent en vanaf 1851 rector aan de Latijnse, later tot gymnasium omgevormde, school in Boxmeer. Eigenaardig genoeg is er  nauwelijks iets over hem gepubliceerd. Maar Hoogbergen heeft er uren in gestoken om tamelijk wat over deze Trosée, die ontzettend veel voor het onderwijs in Brabant waar hij vanaf 1856 schoolopziener werd, betekend. Met name voor de opleiding van schoolopziener bij examens. Trosée was de leidende kracht in tal van examencommissies voor de onderwijsakten en voor die van hoofdonderwijzer.
In 1860 werd Trosée, docent letterkunde en Nederlandse taal, benoemd tot directeur van de Rijkskweekschool in  ’s-Hertogenbosch. In de status van ‘Rijks’ voegde hij er een gratis lagere school aan  toe waardoor kinderen van arme gezinnen er onderwijs konden volgen. 
Bossche missers
Een misser van  de stad toentertijd was dat de gemeenteraad  in 1893 noch subsidie noch grond beschikbaar wilde stellen voor de bouw van een  katholieke kweekschool waardoor deze in april 1894 voor Nijmegen koos. Daar is  vervolgens de Katholieke Universiteit Nijmegen uit voort gekomen.
Door het opschrift zetten van de resultaten van zijn studie en bronnenonderzoek voegt Hoogbergen een belangrijk  aspect toen aan de Bossche onderwijsgeschiedenis.

Terug naar boven