Bij 230 jaar SociŽteit Amicitia' naast boek & expo, ook symposium

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-09-2019 | Gewijzigd op: 19-09-2019
Bericht van 19 mei 2019 Boek, expo en symposium rond jublieum Sociëteit Amicitia en De Zwarte Arend 

Hieronder werd  mei 2019 al bericht over het jubileum van de sociëteit Amicitia- De Zwarte Arend. Er is intussen nieuws over een te houden symposium onder de titel 'Heeft de Democratie  een upodate nodig?' binnen gekomen. 
Daar nemen aan deel dr. A.H.G. Rinnooy Kan oud-vooriztter vande SER, mr. J. de Visser diplomaat en drs. H. Molenaar CFO VANERLANDE.
De dagvoorzitter van het symposium dat gehouden wordt op zaterdag 21 september 2019 [14.00 uur]  in  de Grote Kerk op het Kerkplein is prof.dr. P. Schnabel. 

In oktober 2019 verschijnt een gedegen en lijvig boekwerk over 230 jaar Sociëteit Amicitia /De Zwarte Arend. Het  beschrijft de vervlechting van de herensociëteit gevestigd in de Peperstraat, maar vóór 1949 op de Markt, met de stad en ook de interne vervlechting binnen de -oorspronkelijke -twee sociëteiten.
Het album wordt gepresenteerd op 3 oktober 2019 in de Grote Kerk waar burgemeester Jack Mikkers het eerste exemplaar in ontvangst mag nemen.
Oud rijksarchivaris en lid van de sociëteit Maarten van Boven is eindredacteur, die geassisteerd wordt door de oud- president van de soos Maurice Ackermans en secretaris Fons Duchateau. De illustraties komen uit het archief en zijn van Marc Bolsius.

Expositie van eigen leden en partners 
Van 24 mei t/m 1 juni 2019 is er een expositie in de soos van kunstwerken van  partners of de leden zelf. Openingstijden zaterdag 25 mei, 
zondag  26 mei, vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni, zondag 2 juni 2019. Onder de -amateurs en professionele- kunstenaars zitten:  Annemie Dosker, Constantijn Molenkamp,  Els Bemelmans, Esther de Vries, Hanneke Odekerken, Inenke van Schijndel, Jan Widdershoven, Jolinde van Poppel, Kathinka Roovers, Natasja Bannenberg, Netty Werkman en  Yvonne Mutsaerts

 
De voordeur van de Sociëteit op
Peperstraat 15  met in het bovenlicht de Atlas.

.....................................................................................................

foto © gerard monté, november 2007.

Tien leden schrijven een bijdrage die gaan over het stadsbestuur, de sociëteit, de locaties, de opeenvolgende kasteleins, de Bossche juristen en ondernemers, de militaire positie van de stad , ontwikkelingen in het onderwijs, kunst en creativiteit, het bankwezen, de wijnhandel, het pand Huize De Wereld in de Peperstraat,
Zie ook op deze site de artikelen over De sociëteit  Amicitia/ De Zwarte Arend
 
-Boven: Peperstraat 15 Sociëteit Amicitia -
De Zwarte Arend. Beiden zijn in 1949 samen
gegaan. Zij  waren afkomstig van de Markt, reps.
nr. 15 De Zwarte Arend [r-boven] en nr. 15
het Hollands Koffiehuis, later Amicitia [rechts].foto's © paul kriele, 20 mei 2019.
..................


>>Bekijk ook eerste artikel over boek '230 jaar Sociëteit Amicitia- De Zwarte Arend'  dd.  13 januari 2019 en de uitgebreide pagina  met historie en artikelen over deze Sociëteit. klik op Soos

Terug naar boven