Expo over opgravingen kerkhof St Jan vanaf 1984

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-04-2014 | Gewijzigd op: 07-04-2014
Archeologen hebben vanaf 1984 opgravingen verricht rondom de Noordzijde van de Sint Jan. Daar lagen tegen de 20.000 mensen begraven, waarvan er 400 in een kelder bij de Mariakapel zijn herbegraven. Buiten lagen niet de rijkste Bosschenearen, maar zij die in armoede leefden. Binnen, onder de tientallen grafzerker -de namen daarop zeggen het al- lagen meer de welgestelden,' sprak Jan Brenninkmeijer, de vice-voorzitter van het kerkbestuur van St. Johannes Evangelist [St.Jan] in zijn openingswoordje bij de expostie 'In de schaduw van de Sint Jan' op maandagmiddag 7 april 2014.
>>De gastheer Jan Brenninkmeijer voorspelde een nieuwe -belangrijke- toekomst voor het Museum de Bouwloods. ** zie verderop.

 -Boven Jan Brenninkmeijer, de  vice-voorzitter kerkbestuur St Jan en rechts Judith Dekker-Van Peek en Dick van de Vrie kijken toe bij de opening van de kist met gereedschap van de archeologen. Daarmee werd de expositie 'In de schaduw van de Sint Jan' maandag 7 april 2014 geopend.  foto's © paul kriele,  7 april 2014.

Archeologen hebben vanaf 1984 opgravingen verricht en tal van voorwerpen en herinneringen naar boven gehaald die meer zeggen over de leefgewoonten ,de woonwijze en de werkwijze van onze voorouders. De bronnen daarvan zijn de graven en de beerputten die om de kathedraal zijn gelegen.
Judith Dekker -Van Peek, voorzitter van het bestuur van het museum en Dick van de Vrie [BAM] kwamen tot het besluit er een expositie over samen te stellen.

**Nieuwe veel belovende toekomst voor museum de Bouwloods.
Jan Brenninkmeijer vertelde in zijn speech over het belang van de Sint Jan in de geschiD
'e vondsten,' aldus Brenninkmeijer, 'bevestigen dit nog eens. In die graven lagen Bosschenaren vanaf babies tot volwassenen, maar die laatsten waren meestal niet ouder dan 40 jaar! Wat heeft dit geopenbaard?  Het museum laat het grote belang van de Sint Jan voor de stadsgeschiedenis  zien. Ik kan u voorspellen dat het museum een grote vlucht gaat nemen. Binnenkort hoort u meer over onze plannen. Maar dat is nu nog togeheim.' Met die boodschap werden de eerste bezoekers en medewerkers van de expositie naar huis gestuurd.. 
Maar eerder al, in het najaar van 2009, lag er een miljoenenplan voor een nieuwe museum de Bouwloods dat technisch gezien in relatie zou komen te staan met de Sint Jan en de gerfkamer..  .

>> zie ook artikel 'Nieuw museum de Bouwloods  voor 11 miljoen .  artikel dd..  23 september 2009 .

In enkele vitrines zijn tal van voorwerpen te zien.
 Een kaak, bekertjes, een schoen, een leesplankje, mondharpje en een ruiterspoor zijn in deze vitrine [boven] te zien en rechts een naald, kannetjes en ook een schoen.  foto's © paul kriele, 7 april 2014.


Terug naar boven