Palmpasenprocessie in Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-04-2014 | Gewijzigd op: 13-04-2014
Voor de plechtige mis van 11.00 uur, zondagmorgen 13 april 2014, in de Sint Jan trok een kleine stoet met 30 kinderen, die allen een Palmpasensymbool [stok met daaraan versierd palmentakjes*, een sinaasappel en een broodje in de vorm van een kip] meedroegen.
De Palmpasenstok

*Palmpasensymbolen
Hier in Nederland zijn de palmtakjes waarmee Christus in Jeruzalem werd begroet, vervangen door buxus. De haan beeld het breken van het brood uit en is symbolisch voor de verloochening door Petrus in de Hof van Olijven. De krans is het koninkrijk van Jezus en eieren zinnebeelden nieuw leven. De kruisvorm is uiteaard het symbool van het kruis van Goede Vrijdag.
In vergeten tijden stond bloemisterij [Willem]  Henderson in de Uilenburg bekend om zijn Palmpasen versieringen.

   
De stoet met daarachter de concelebranten en bisschop Hurkmans.
foto's © paul kriele, 13 april 2014.
 De kinderen stellen zich op met hun Palmpasenversiering voorafgaand aan de mis van Palmpasen.

 Paasboodschap bisschop Hurkmans [fragmentarisch met commentaar]
 
De Goede Week

Hurkmans: 'iOver enkele dagen begint de goede week. Een “heilige tijd” waarin ik u graag ontmoet door deze korte brief. U wens ik een week van overvloedige genade en een Zalig Pasen toe.
Sta mij toe mijn paaswensen met een gedachte te doen vergezellen. Zelf ervaar ik dat open ontmoetingen leven geven. U als priester, diaken, pastoraal werker, pastoraal assistent, als gelovige, als man en vrouw, bent geroepen elkaar te ontmoeten.'

Het is goed van bisschop Hurk mans, van wie ontmoeten niet zijn sterkste kant is, dat hij paus Franciscus aanhaalt die vraagt mogelijkheden te zoeken om mensen 'aan de rand' in de Kerk en de samenleving te ontmoeten. Hurkmans zegt ook eerlijk dat ‘..het in ons werk het vaak op veel vergaderen en organiseren aankomt’.
Hurkmans: ‘Bescheidenheid en openheid zijn belangrijke voorwaarden voor een ontmoeting. Geef de ander de eerste plaats. Luisteren naar de ander. Vooral ook de ander vrij laten,’ vervolgt Hurkmans een man van de Kerk die voorheen anderen zo graag haar regels voorhoudt.
Hurkmans: ‘Ga niet direct met een boodschap of met plannen naar de ander toe. Ontmoet de ander vanuit gebed. Ga aldus voorbereid de ander tegemoet en de rest zal volgen.’
Prioriteit
In onze tijd is het meer dan ooit nodig dat wij in eenvoud, in bescheidenheid, langs de weg van open ontmoetingen, het geloof aan onze medemensen voorhouden. Door het zelf te leven en door ervan te getuigen.
Van harte wens ik u toe dat u te midden van het vele werk prioriteit kunt geven aan open ontmoetingen. Het zal u goed doen.
Kerkelijk leven
Mensen die ervaren dat ze bij ons thuis kunnen zijn, zullen aanvoelen dat er ruimte is voor hun levensgeschiedenis.
Wanneer zij ons omgekeerd -wie weet wanneer- ontmoeten in de kerk, zullen zij zich kunnen openen voor God die op hen wacht. Zij kunnen dan de ervaring opdoen dat zij kind van God mogen zijn.

Van harte wens ik u allen een Zalig Paasfeest

De volledige Paaswens  van bisschop Hurkmans
​Mgr. Hurkmans wenst middels zijn paasboodschap alle priesters, diakens, pastoraal werkers, pastoraal assistenten en alle gelovigen in ons bisdom een Zalig Pasen.

De Goede Week
Over enkele dagen begint de goede week. Een “heilige tijd” waarin ik u graag ontmoet door deze korte brief. U wens ik een week van overvloedige genade en een Zalig Pasen.
Sta mij toe mijn paaswensen met een gedachte te doen vergezellen.
Zelf ervaar ik dat open ontmoetingen leven geven. U als priester, diaken, pastoraal werker, pastoraal assistent, als gelovige, als man en vrouw, bent geroepen elkaar te ontmoeten. Paus Franciscus vraagt mogelijkheden te zoeken om mensen 'aan de rand' in de Kerk en de samenleving te ontmoeten. In ons werk komt het vaak aan op veel vergaderen en organiseren. Dit is zwaar. Daarom zou het goed zijn wanneer wij regelmatig een open ontmoeting met iemand zoeken. Om concreet uitdrukking te geven aan ons gelovig zijn.

Een open ontmoeting
Eenvoud, bescheidenheid, openheid, zijn belangrijke voorwaarden voor een open ontmoeting. Geef de ander de eerste plaats. Er zijn vóór de ander. Luisteren naar de ander. Vooral ook de ander vrij laten. Dit stelt hoge eisen aan degene die zo'n ontmoeting zoekt. Niet direct met een boodschap of met plannen naar de ander toe gaan. Ontmoet de ander vanuit gebed. Het zorgt voor diepte. Blijf in God. Blijf in de liefde. Ga aldus voorbereid de ander tegemoet en de rest zal volgen. De man of vrouw tegenover u zal vaak als eerste spreken over teleurstellingen, over pijn die drukt op het hart. Hij of zij zal spreken over 'de anderen' die zoveel fouten maken. Soms blijft het daarbij. Vaker kun je echter de hoop beluisteren die er leeft in het hart. Ook hoor je, als je diep kunt luisteren, het verlangen naar het herstellen van de gebroken levensdraden.

Kerkelijk leven
Mensen die ervaren dat ze bij ons thuis kunnen zijn, zullen aanvoelen dat er ruimte is voor hun levensgeschiedenis. Wanneer zij ons omgekeerd -wie weet wanneer- ontmoeten in de kerk, zullen zij zich kunnen openen voor God die op hen wacht. Zij kunnen dan de ervaring opdoen dat zij kind van God mogen zijn. Dat God een barmhartige Vader is. Dat Jezus uit liefde voor alle mensen zijn leven geeft op het kruis. Om de gebroken levensdraden te herstellen. Dat sinds hun doop en vormsel de heilige Geest leeft in hen. Dat Jezus hen aan de altaartafel sterkt. Zij zullen, als de tijd er is, gaan vermoeden dat God inderdaad zo groot is dat Hij zijn Zoon deed opstaan uit de dood. Zij zullen zich stap voor stap openen voor de verrijzenis en voor het leven na de dood..

Prioriteit

In onze tijd is het meer dan ooit nodig dat wij in eenvoud, in bescheidenheid, langs de weg van open ontmoetingen, het geloof aan onze medemensen voorhouden. Door het zelf te leven en door ervan te getuigen.
Van harte wens ik u toe dat u te midden van het vele werk prioriteit kunt geven aan open ontmoe-tingen. Het zal u goed doen.
Van harte wens ik u allen een Zalig Paasfeest.


Terug naar boven