Sacramentsprocessie rond Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-06-2015 | Gewijzigd op: 07-06-2015
Op de tweede donderdag na Pinksteren, dit jaar donderdag 4 juni 2015, wordt in de katholieke kerk het Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus/Sacrament gevierd. Ceremonieel wordt deze kerkelijke feestdag ondersteund door de Sacramentsprocessie, waarbij dat 'Lichaam' [hostie] in een monstrans wordt getoond. 
Ouderen herekennen die dag nog vanuit hun parochie door die 'optocht' in hun wijk. 


De Sacramentsprocessie die jaarlijks
tgv Sacramentsdag rond de
Sint Jan trekt met hier boven burgemeester Ton Rombouts in de luidpoort.


foto's © toine janssen,  7 juni 2015.

De parochie Sint Jan vierde Sacramentsdag vandaag, zondag 7 juni 2015. 

Als afsluiting van de H. Mis van 12.00 uur trok de processie vanuit de luidpoort over de Parade via de Choorstraat en Sint Janskerkhof naar de Hinthamerstraat, waar bij het Noorderportaal het rustaltaar stond opgesteld.
Na een gebed ging men vanaf het Noorderportaal, via de Hinthamerstraat  terug naar de St. Jan, waar het slotgebed en de zegen werd uitgesproken.
De leden van de Aloude Broederschap van het H. Sacrament escorteerden het H. Sacrament.