Kapelaan Patrick Kuis vertrekt uit Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-03-2016 Kapelaan Patrick Kuis vertrekt uit de parochie binnenstad [H.Maria & H.Johannes Evangelist]. De geliefde en populaire Kuis heeft van de bisschop per 1 mei 2016 de benoeming aanvaard voor een nieuwe werkkring in de gecombineerde parochie in Oss, Lithoijen, Oijen en Teffelen.Pastor Patrick Kuis verlaat Den Bosch.

foto © paul kriele, 3 oktober 2011.

Kuis heeft in een persbericht zijn vertrek aangekondigd. Daarin meldt hij ook een voor hem opvallend citaat
‘De kerk moet het antwoord zijn op ons diepste verlangen: gekend te worden wie wij zijn en daarin te worden bemind’. Ik heb gepoogd om de Sint Jan op de kaart te zetten als een huis ván God en een thuis vóór alle Bosschenaren. Samen ben ik met jullie op weg gegaan. Een weg waarin wij allen veel hebben mogen delen en waardoor ik van de stad en haar gemeenschap ben gaan houden!  Ik ga  jullie enorm  missen!

Pastor Kuis neemt op 2e Paasdag (maandag 28 maart 2016) om 11.00 uur met een door hem te celebreren H. Mis in de Sint Jan afscheid.