De Bont pakt weer steunbeer, raam, en luchtboog St Jan aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-04-2016 | Gewijzigd op: 04-04-2016
Bij de restauratie van de Noordzijde van de Sint Jan is De Bont eind maart 2016 alvast begonnen met de plaatsen van steigers. In de vervolgaanpak komen -indien noodzakelijk- telkens een glas in loodraam, het kozijn, een steunbeer en een luchtboog van het Noordertransept aan de beurt.
Vorig jaar werd al de Mariakapel [zijde fietsenstalling] gedaan en in 2015 ook, maar toen de kopse- Westkant van de kathedraal.
Nu beslaat dit deelproject, dat in zijn aanvang op 14 juli 2014 startte, onder meer de ramen aan weerszijden van de Erwtenman op. 'Bij deze aanpak doen we per onderhoudsfase één raam, een lage gevel en één luchtboog, aldus projectleider Ariën Witjes van De Bont. 
Voor dit restauratieproject is € 2 miljoen uitgetrokken.

Specifiek bestaan de werkzaamheden uit:
het  vervangen van verweerde steenblokken en voegwerk herstellen
glas in lood ramen eventueel herstellen en het plaatsen van voorzetramen
en vervangen of herstellen van de leibedekking.
'Er kan ook wel eens onderling wat verschuiven,' zegt Witjes.

De 'latere Mariakapel....'


De ramen van de Mariakapel
die in 2015 en in 2014 [Westzijde] zijn gedaan
.

Aan het smalle raam links is te zien
dat de Mariakapel later aan de kerk is
aangebouwd. Vandaar een afwijkend tussenraam...
Noordertransept met links naast de steigers -
niet in het zicht - de locatie van het beeld van de Ertenman.

foto's © paul kriele,  4 april 2016.