Andere route jaarlijkse Sacramentsprocessie

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2016 De jaarlijkse Sacramentsprocessie rond de feestdag van het H. Sacrament trekt dit jaar op zondag 29 mei 2016. De processie gaat dan na de H. Mis van 11.45 uur die gecelebreerd wordt door de nieuwe bisschop Gerard de Korte, via de Noorderpoort en het St.Janskerkhof,  door de Clarastraat naar het seminarie op de Papenhulst.

Aan de stoet gaat het Gilde van de Bossche Oude Schuts vooraf, dat gevogd wordt de de Broederschap van Onze Lieve Vroew en de ridderorde van het H.Graf van Jeruzalem.

foto © paul kriele, 7 juni 2015.

In de tuin van het seminarie van het bisdom wordt een korte gebedsdienst en een aanbidding van het H. Sacrament gehouden. Na afloop biedt de Broederschap aan de aanwezigen een kop koffie aan.
De muzikale zang wordt tijdens de viering verzorgd door het kerkelijk zangkoor van St.Caecilia Sint Pieter uit Maastricht. Dat staat onder leiding van de dirigent Axel Jansen en organist Jos Friedrich.