Boekpresentatie orgel St.Jan in kerk en in bouwloods

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-11-2016 | Gewijzigd op: 20-11-2016
Zondagmiddag 20 november2016 werd tijdens twee aan eengesloten bijeenkomsten, te weten na een orgelconcert in de St. Jan en aansluitend op een samenkomst in het St.Jansmuseum de bouwloods, het boek over het ’Groot orgel van de Sint Janskathedraal' gepresenteerd.
De eerste exemplaren ontvingen achtereenvolgens bisschop Gerard de Korte, overhandigd door organist Veronique Leenders-van den Engh en in de bouwloods aan burgemeester Ton Rombouts door Frans Sluiter, maar die deed er de wens bij dat het orgel dat en van de kerk en van het bisdom en van de gemeente is, maar eens aangelicht moet worden…
Ceremonie in de Sint Jan.


Boek 'Het orgel van de Sint Janskathedraal'.

Eerste exemplaren resp. voor bisschop Gerard de Korte, aangeboden door de organist Veronique Leenders-van den Engh en aan burgemeester Ton Rombouts
aangeboden door de co-auteur van het boek Frans Sluiter. 


foto's © paul kriele, 20 november 2016.

Na een welkom door José Sanders die wees op het herdenkingsjaar rond 400 jaar ‘Groot orgel van de Sint Jan, vandaag te beginnen met de presentatie van een fotoboek over het orgel, nam mede-auteur Frans Sluiter het woord. Sluiter, die al in de jaren negentig illegaal foto’s van het front en de orgelkast nam, vertelde dat er naast wat er in het boek staat hij thuis nog een heel archief aan documenten en foto’s heeft. ‘Maar dat krijg je, als je meer een techneut bent dan een auteur, sprak Frans Sluiter, die met name inging op de geschiedenis van het orgel : het ontstaan de bouwopdracht en de brand van 1584.Degenen die het boek hebben samengesteld, boven fotograaf
Marc Bolsius [rechts ernaast zijn vrouw Miranda] en rechts boven de
cultuur historicus Wies van Leeuwen en onder Frans Sluiter, die al in de
jaren negentig naar boven klom om van de orgelkast foto's  te maken

foto's © paul kriele, 20 november 2016.

Zijn co-auteur Wies van Leeuwen sprak over ‘.. een indrukwekkend orgel met een indrukwekkende klank. Een orgel dat het mooiste is van de wereld. Het orgel heeft een bewogen geschiedenis. Maar dat is typisch Bosch en lik ben niet eens een Bosschenaar . Maar men weet niet hoe het afloopt..’. Waarop Van Leeuwen de orgelbeschrijving van archivaris Peter Kuyer aanhaalt en nog aanvult met een anekdote dat Marc Bolsius toen hij de opdracht kreeg een paar van [volgens Van Leeuwen] 70 beeldjes te fotograferen er achter kwam dat er geen 70 maar dat er zich twee keer zoveel hout gesneden beeldjes op de orgelkast bevinden. ‘Je weet er niks van..’, reageerde fotograaf Bolsius.
‘Die pracht en praal speelt wel degelijk een rol, ‘ besloot Van Leeuwen. ‘Dit orgel verdient in onze ogen veel meer waardering. Het werd in 1617gebouwd en kwam in 1622 klaar, maar we vieren dat feit al volgend jaar.’
Toespraak organist Veronique Lenders-vandenEngh
Organist Veronique Leenders-Van den Engh, die enkele orgelewerken ten gehore had gebracht, bood daarna aan bisschop Gerard de Korte het eerste exemplaar aan. Maar ze zette toch eerst even Den Bosch als orgelstad in het licht. Een stad met drie monumentale orgels, het grootste Vollebrecht-orgel in de St.Cathrien [1851], het Batorgel in de Grote Kerk [1831] en dit dubbel juweel in de St Jan waarvan de kast tussen1617 -1622 is gemaakt. 
Ik denk dat er weinig mensen [bestuurders, media en burgers] beseffen hoe rijk deze stad is aan cultuur historie. Van alle grote meesters wordt wekelijks muziek in deze kerk gespeeld. Dat maakt dat we dit orgel in het boek ‘De Nachtwacht van ’s-Hertogenbosch’ noemen. Het was mijn droom om het fraaie houtsnijwerk naar beneden te halen. Dankzij het werk van Frans Sluiter en Wies van Leeuwen is die droom verwezenlijkt. Ik hoop dat bestuurders, pers en burgers oog en oor blijven houden voor de waardevolle muziek van de Sint Jan. Dat onderstreep ik door aan U bisschop De Korte het eerste exemplaar aan te bieden.

Dankwoord bisschop Gerard de Korte
Bisschop De Korte dankte alle medewerkenden en sprak nog een kort dankwoord: Deze majestueuze ruimte geeft me elke dag als ik de Mis opdraag, een goed gevoel.
Ook op hoogtij dagen als het orgel klinkt en je in een feeststemming komt
Door dit fotoboek te lezen zal ik nog meer zicht krijgen op deze kathedraal en zal ik nog meer kunnen genieten van het orgelspel.’

Vervolgceremonie in de Bouwloods
In het St. Jansmuseum de bouwloods voegde zich burgemeester Ton Rombouts bij het gezelschap.
Daar sprak onder meer Paul Leenders, de voorzitter van de stichting Maurice Pirenne die 40 jaar als organist en dirigent aan de St.J an verbonden is geweest. Vanwege deze viering had Leenders een cadeautje meegebracht*. De stichting schonk de door hen onlangs aangekochte tekening van het orgel door Arthur G Hill [*1758 +1820] in bruikleen aan het St Jansmuseum. De tekrning meet 175 x 70 cm en dateert van ongeveer 1880.
Daarop onthulden bisschop Gerard de Korte en burgemeester Ton Rombouts de bijna 140 jaar oude prent.

Tot slot kwam mede-auteur Frans Sluiter aan het woord met een herhaling van zijn toespraak die hij al in de St.Jan had gehouden. Maar aan het slot woord voegde ook Sluiter de wens toe om ‘ons’ orgel beter in het licht te zetten. 

* Zie hiervoor ook het artikel: '19e eeuwse pentekening duikt op'.  artikel dd. 6 november 2016.
-Boven: De onthulling van de door
de stichting Maurice Pirenne aangeboden tekening van het orgel van Arthur G. Hill.
-Rechts: De uitleg van de auteurs
aan bisschop De Korte en burgemeester
Rombouts. Links Wies van Leeuwen
middenin Frans Sluiter en rechts naast
deze twee Véronique Leenders-van den Engh.

foto's © paul kriele, 20 november 2016.
 

Burgemeester Ton Rombouts, die ook een eerste exemplaar ontving, reageerde op de wens van Sluiter met een voorzichtige toezegging. Omdat dit orgel en het interieur na de torenbrand van 1584 met financiële hulp van de Bosschenaren is hersteld, is het niet alleen van de St. Jan en niet alleen van het bisdom en dus ook van ons Bosschenaren. .. .
De pentekening uit ongeveer 1880 van Arthur G.Hill.

Na aflloop ging het gezelschap met bisschop en burgemeester, onder leiding van de auteurs, naar de eerste verdieping van de bouwloods waar een exposite over het orgel wordt gehouden. Wies van Leeuwen en Frans Sluiter gaven daar uitleg bij de geëxposeerde stukken en documentatie.


Terug naar boven