Paasdiensten in Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-03-2018 | Gewijzigd op: 27-03-2018

Bisschop Gerard de Korte gaat voor in de uiteenlopende diensten in de Goede Week.

Bisschop Gerard de Korte.


foto © paul kriele, 5 maart 2016.
................................................................

 -Op woensdag 28 maart 2018/19.00 uur wordt in een concelebratie van de bisschop met de priesters uit het bisdom de heilige Oliën[ bij de toediening sacramenten] gewijd.

-Op Witte Donderdag 29 maart 2018/19.30 uur  wordt  het Laatste Avondmaal herdacht. Op deze dag zijn het priesterschap en de eucharistie ingesteld.


Het Laatste Avondmaal

foto © mensensamenleving.me
......................................

-Goede Vrijdag  30 maart 2018 Bij de plechtigheid rond de herdenking van  het lijden en sterven van Christus zal om 15.00 uur  het lijdensverhaal -in het latijn- worden gezongen [Schola Cantorum]  met aansluitend de kruishulde onder de zang van het motet  ‘Miserere mei’ [van Allegri].  Om 19.00 uur wordt de kruisweg gebeden.

-Op zaterdag 31 maart 2018 /22.00 uur is de Paaswake, waarin enkele symbolische  tekenen [overgang van dood naar verrijzenis]  zoals het nieuwe paasvuur en de zegening van het doopwater,  plaatsvinden. Bij de aanvang wordt de paaskaars ontstoken.

-Paaszondag Dit paasfeest is de belangrijkste christelijke feestdag:  Christus‘ verrijzenis uit de dood. Op deze dag-  1 april 2018/10.00 uur  -celebreert bisschop de Korte de pontificale H.Mis.

Bij alle vieringen wordt de liturgie ondersteund door de  Schola Cantorum, die Sangeren Onser Liever Vrouwen. Terug naar boven