Najaar restauratie bovenste deel Sint Jans toren

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-09-2020 | Gewijzigd op: 08-12-2020
De spits van de Sint
Janstoren in de steigers.


foto © patrick lijdsman,7 december 2020.


Bericht van 1 september 2020 In najaar 2020  restauratie torenspit Sint Jan

Inhoud werkzaamheden:In de periode tot en met mei 2021 worden het natuursteen, voegwerk en lood -en schilderwerk aangepakt.
Halverwege juli 2021 zal de steiger weer worden afgebroken. Dan kunnen ook de toeristen de toren beklimmen.  Nu steken er dwarsbalken voor de steigerophang door de toren heen.
 De toren is wel virtueel via de site Erfgoed 's-Herrtogenbosch te 'beklimmen'. En de restauratie is via de 'Bouwapp' te volgen.
 


Kijkje naar de Sint Janstoren die vanaf begin november 2020 in de steigers staat ivm restauratiewerk aan de top van de toren.

foto © paul kriele, 23 november 2020.
`............

Bericht van 1 september 2020: Komend najaar krijgt ook de toren van de Sint Jan een restauratiebeurt.
 
Restauratie  Sint Janstoren. foto © paul kriele;,  23 oktober 2020.


De Sint Janstoren is in eigendom van de gemeente die het werk opdraagt.  Het betreft onderhoud en een klein deel restauratie van het bovenste deel van de toren. Het onderste deel is al eerder in 2014 aangepakt. De aanleiding is het periodiek benodigde onderhoud natuursteen, voegwerk, schilderwerk.  Er is extra prioriteit aan gegeven vanwege het afbrokkelen van gesteente van één van de
natuurstenenbogen vorig jaar. 
Afhankelijk van het type steiger kunnen nog niet de gevolgen voor bezoekers worden aangegeven.

Het karwei start zodra de aannemer zijn planning.heeft vastgelegd.