Pers ge´nformeerd over aanpak restauratie Sint Janstoren

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-03-2021 | Gewijzigd op: 11-03-2021
Dinsdagmorgen 9 maart 2021 werd de pers door Erfgoed [Ronald Glaudemans] en de restauratie-architect Maikel Niël geïnformeerd over de restauratie van de Sint Janstoren. Het gaat  vooral om de zuidkant van de toren die het meest te lijden heeft van weer en wind. Daarom worden stukken natuursteen gerestaureerd en het voegwerk aangepakt  gerepareerd, evenals de dakleien en het lood. Ook worden  er schilderwerkzaamheden uitgevoerd.De restauratie kost €1.120.000  inklusief drie ton die de opbouw  kost.
-Bovenaan: De journalisten worden bij de bouwkeet van Nico de Bont verwelkomd.
Daar werd vooruitlopend op de klim vast een inleidende toelichting gegeven.
-Hierboven: Marc Brink van het Brabants Dagblad bevraagt
de restauratie-architect Maikel Niël naar het werk
aan de top van de toren waar de klokken van het carillon hangen. 
-Hieronder: Ook delen van het natuursteen worden gerestaureerd.

foto's © henk van esch, 9 maart 2021.
 
-Hierboven: Daar waar nodig worden de leien op de daken vervangen.
Dat gaat ook zo op voor versleten voegwerk. 
-Uiteraard worden de afvoeren van regenwater nagekeken en er wordt ook schilderwerk uitgevoerd.

foto's © henk van esch, 9 maart 2021.​

De restauraties vinden vooral plaats aan het gotische deel van de toren dat na 1490 is gebouwd. Behalve de restauratiewerkzaamheden aan de natuurstenen onderdelen worden er ook andere werkzaamheden aan de torenspits uitgevoerd. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende houten balustrades die gedeeltelijk slecht zijn en vervangen worden.
Op de website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch staat het restauratieverhaal:  www.erfgoedshertogenbosch.nl/sintjan. Of volg het project via de bouwapp. Met de interactieve app volg je alle werkzaamheden op de voet. Je kunt vragen stellen over de restauratie, bereikbaarheid of eventuele overlast melden. Installeer De Bouwapp op je smartphone en zoek naar het project 'Restauratie en onderhoud toren Sint-Jan'. V
Het restauaratieproject wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Terug naar boven