Invulling aangekondigd feest rond 800 jaar Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-03-2022 | Gewijzigd op: 12-04-2022
Plebaan Vincent Blom, die eerder al op 12 november 2021, bij de opening van de expositie Shift Talks met kunstwerken over de Sint jan in Huis73, het jubileum van 800 jaar kathedraal aankondigde, heeft globaal het programma bekend gemaakt [Brabants Dagblad dd. 22032022]. Aan de uiteindelijke invulling van de viering wordt nog gewerkt, aldus Vincent Blom, die slechts een tipje van de sluier optilt. De Sint Jan werd in 1222 voor het eerst schriftelijk vermeld.

De viering van de kathedraal is verspreid over het hele jaar. In de nacht, van zaterdag 28 op zondag 29 mei 2022 stelt het kerkbestuur de geheel met kaarsen verlichtte Sint Jan open Daar vinden gesprekken plaats, er is muziek en gezang, maar er is ook ruimte voor gebed. Met Bourgondisch ’s-Hertogenbosch [15-18 september 2022] worden 800 minima op een dag uitgenodigd om op de Parade gratis deel te nemen aan een Bourgondische maaltijd. De plebaan licht deze gastvrije uitnodiging toe met het argument dat’… de Sint Jan ook ren kerk is voor het volk en zal dat altijd blijven.’ Op 1 oktober 2022 is er ‘de Avond van het licht’. Opnieuw is dat een feest met kaarslicht dat aangedragen wordt door gelovigen. Vanuit vier hoeken in de stad trekken elk met een eigen verhaal en met een kaars in hun handen naar de jubilerende Sint Jan.


Bericht van 12 november 2021 Deel uit toespraak plebaan Vincent Blom over viering 800 jaar Sint Jan
 
-Hierboven: De toespraak door plebaan Vincent Blom in Huis73 bij de opening van de expositie van Shift Talks onder het motto Sint Jan.
foto's © paul kriele, 12 november 2021.

Plebaan Vincent Blom opende vrijdagmiddag 12 november 2021 in Huis73 de expositie rond Shift Talks [vervolg van het Erasmusfestival dat ter ziele ging] met als motto Sint Jan. In de entreehal laten merendeels schilders en fotografen [globaal 50] en een enkele met een object , onder het motto Sint Jan, hun werk zien.

De plebaan sprak over de Sint Jan als icoon bij uitstek voor Den Bosch en Brabant. De Sint Jan is Gods eigen prentenboek. En elke Bosschenaar heeft vanzelf iets met de Sint Jan. Hij onderstreepte in zijn korte toespraak het buurschap en de samenwerking die Huis73 met deze expositie over de Sint Jan is aangegaan. De plebaan reageerde daar heel hartelijk op. En ging er, zoals later uit zijn woorden bleek, ook direct op in.

800 jaar Sint Jan-viering 
De plebaan wees op het jaar 2022 wanneer de Sint Jan 800 jaar bestaat. 'Volgend jaa- 800 jaar geleden -was er voor het eerst sprake van de Sint Jan,' aldus Blom. ‘ Mijn prelude voor die herdenking en expositie is ‘Hoe zien Bosschenaren de Sint Jan?’ Voor dat herdenkingsfeest werken de gemeente en het kerkbestuur van de parochie Sint Jan,’ aldus sprak Blom. ‘Dan is deze expo over de Sint Jan een mooie entree naar een nog grotere tentoonstelling als deze van Shift Talks in Huis73. Dus tegen de kunstenaars, al of niet aanwezig, ‘ u heeft nog genoeg tijd uw penselen ter hand te nemen’..

Terug naar boven