Demonstratie COC in zondagsmis St. Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2010 | Gewijzigd op: 27-02-2010
Bericht van 28 februari 2010
Het bisdom heeft besloten dat er zondag 28 februari 2010 in de hoogmis geen communie wordt uitgereikt.

Bericht van 22 februari 2010
Aanstaande zondag 28 februari 2010 gaan leden van onder meer het COC en de Gaykrant demonstratief ter kerke in de hoogmis in de St. Jan. Dat is een reactie op de weigering van de Reuselse pastoor Luc Buyens om de plaatselijke carnavalsprins Gijs Vermeulen op carnavalszondag 14 februari 2010 de communie uit te reiken. Dat deed de pastoor omdat die vindt dat Gijs Vermeulen practiserend homosexueel is.  
Afgelopen zondag 21 februari demonstreerden leden van het COC, de Gaykrant en Embrace Pink al passief in en om de kerk van Reusel, waarop de pastoor in de hoogmis de communieuitreiking oversloeg. 

De demonstranten verzamelen zich vooraf in café Hart van Brabant en gaan dan -door het zichtbaar dragen van een roze driehoek - de kerk binnen.

Gesprek Gaykrant -bisschop
Henk Krol, hoofdredacteur van de Gaykrant heeft zichzelf uitgenodigd bij bisschop Toon Hurkmans om over de standpunten van beide partijen te praten. Aanleiding is uiteraard de hostieweigering door pastoor Buyens van Reusel.

Op de website van het bisdom staat dat de kerk homos [per definitie !] de communie niet kan weigeren. Het bisdom vraagt respect voor de opvatting van de Kerk dat mensen die homoseksualiteit praktiseren afzien van het ontvangen van de heilige Communie.  
Hurkmans toont zich bereid een gesprek met Krol aan te gaan.