Homoprotest met gejoel in Hoogmis St.Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2010 | Gewijzigd op: 01-03-2010
De hoogmis in de St. Jan van10 uur –zondagmorgen 28 februari 2010 is —tot nu toe** - 10.30 uur- redelijk rustig verlopen. Het mediacircus speelde zich buiten de kerk af, eerst in Hart van Brabant waar Henk Krol [Gay krant] een persverklaring gaf. Robert Cooijmans, legde aan de pers zijn aangifte van discriminatie, die hij op 23 februari 20010 bij de politie Brabant-Noord vanwege discriminatie door pastoor Luc Buyens deed, toe.
Daarna concentreerde zich de protesten rond de luipoort waar roze hosties werden uitgedeeld en een antifascistenorganisatie tegen homogeweld een spandoek had opgehangen. Ook stond Giovanni Nijenhuis van Embrace Pink deelde roze hosties uit en de roze driehoeken met de tekst ‘Jezus sluit niemand uit' werden door COC Eindhoven op de revers van de kerkbezoekers opgeplakt.

** zie toevoeging onderaan artikel
Protest in Hart van Brabant en bij de luipoort

Gay-krantdirecteur Henk Krol en Dick Boonman [PvdA raadslid te Nuenen]. Bovenste twee foto's: Giovanni Nijenhuis [r.] van Embrace Pink deelde roze hosties uit.
Op het bord staat: 'Behoudende gelovigen beperken zich tot het verwijderen van de buitenste bast.'

Embrace Pink deelde roze hosities uit, er waren spandoeken [tegen homofobie] en Henk Krol gaf in Hart van Brabant een persverklaring staand naast Rob Cooijmans en Dick Boonman (PvdA raadslid te Nuenen), dat de homo's ondanks dat andere kerken [oud-katholieke en protestante kerken]  ruimer denken over seksualiteit, je niet uit de r.k. kerk moet stappen. 'Dat is laf. Beter van binnen uit te strijden,' zegt de Gay-krant directeur Krol.  
foto's © paul kriele, 28 februari 2010
---------------------------------------------------------


Krol citeerde een uitspraak van de Bossche priester Antoine Bodar, een niet ‘praktiserend’ homoseksueel. ‘Veel priesters denken dat de maatschappij zich niet met de kerk mag inlaten. Maar de kerk mag zich dan ook niet met de maatschappij bemoeien, aldus Bodar over de rol van de kerk, het instituut dat denkt dat haar mening leidend is.
'U kunt ook weglopen van de r.-k. kerk,’ zei Krol, ‘maar dat is laf. Strijden moet je van binnenuit doen.'

Een spandoek tegen homofobie met Jochem.

foto © paul kriele, 28 febrauri 2010.


Om 10 uur verplaatste zich het rumoer naar de kerk waar de pers door een groot aantal ordecommissarissen naar de zijkant van het hoofdaltaar werd gedirigeerd, alwaar in het noordentransept een aantal plaatsen voor hen was gereserveerd.
   
 Drukte van homo's en lesbiennes die naar de mis van 10 uur kwamen, de landelijke, naast de lokale en regionale pers en sympatisanten van de homo's en een toeziend oog van de politie. Er was ook een sympatisant van de Reuselse pastoor  P.M.Versluis met promotiemateriaal. Verlsuis strijd al jaren [en  nu met een boek 'Hollandersland' [ tegen het feit dat Krol de zedenwet losmaakt van God. 'Dat is onpedagogisch [in strijd met de opvoeding],  aldus de slogan op de DAF.
foto's © paul kriele, 28 februari 2010.
   
Henk Krol [3e v.l.] nam met Rob Cooijmans [r.] plaats in de achterste bank van de kerk om niet te provoceren. Plebaan Geert-Jan vanRossum vroeg aan de volle kerk nogmaals om een waardige viering en geen ordeverstoringen. De plebaan zei '..om juist dat eerbare sacrament van de communie niet te schaden geen communie uit te reiken,' welke uitspraak tot gejoel in de kerk leidde. De Plebaan zei ook begrip te hebben voor de gevoelens die er leven.

Plebaan Geert-Jan van Rossem, begon zijn welkomstwoord onder meer met: ‘Jezus, heeft de berg beklommen om de drukte van de wereld achter zicht te laten. Laten we bidden te midden van de beroering waarin we ons soms bevinden. De plebaan sprak ook over God bij wie heel veel mensen dichtbij staan, laten we hier die relatie niet beschadigen.’
Van Rossem vroeg te voorkomen dat het meest eerbare sacrament, de eucharistie, verstoord wordt. We hebben besloten om deze morgen de communie daarom niet uit te reiken.’ Daarop barstte er van achter uit de kerk een kort gejoel los.
‘Ik hoop dat de meesten na afloop kunnen zeggen: het was goed dat we hier waren

**weglopende protest
Toen de plebaan in de preek nogmaals het standpunt van de kerk toelichtte  dat de ontvangst van de communie alleen aan diegenen kan worden uitgereikt die aan een 'juiste beleving' van seksualiteit doen,  verlieten tientallen homo's en lesbo's zingend en protesterend de St. Jan. Het legertje ordecommissarissen probeerde tevergeefs de rust te bewaren.Terug naar boven