Compromis hostieuitreiking door kerkbestuur St.Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-03-2010 | Gewijzigd op: 04-03-2010
  Lid kerkbestuur St.Jan [parochie St. Jan Evangelist] Herman Lerou, speelde  dinsdag 2 maart 2010 een 'wezenlijke rol' bij het overleg om de communieuitreiking aan homo's te herstellen.

foto © paul kriele, 23 september 2009.

Al wil Herman Lerou, lid van het kerkbestuur van de parochie St. Jan Evangelist, het niet met  zoveel woorden zeggen, zelfs termen verzachten, maar door tussenkomst van het kerkbestuur afgelopen maandag 2 maart 2010, is plebaan Geert-Jan van Rossem door de knieën gegaan om voortaan gewoon in de missen aan iedereen de communie uit te reiken. Dat meldt een betrouwbare bron Bastion Oranje.
Lerou wil de bewoordingen van 'een stapje terug' voor de plebaan en 'gezichtsverlies' voor bisschop Hurkmans verzachten, maar laat de redactie in haar keuze wel vrij. Lerou:' Deze beslissing is in goed overleg gebeurd. We hebben elkaar weten te overtuigen.' 
Lerou: 'Tot slot van ons gesprek, waarbij de bisschop niet aan tafel heeft gezeten [ ik ben niet op de hoogte van het overleg tussen de plebaan en bisschop Hurkmans], bleek de plebaan overtuigd  dat een aantal zaken  hier gescheiden moeten blijven'.  Daarbij verwijst Lerou uiteraard naar de kerkelijke leer en de uitreiking van de communie aan homo's. 

Duidelijk is wel, dat ook door de interventie van het Bossche kerkbestuur - en via plebaan Van Rossem- de bisschop een wending heeft moeten maken en via de site van het bisdom heeft bericht dat voortaan  [mits er geen provocerende demonstraties zouden zijn], de communie gewoon weer wordt uitgereikt.

In onze ogen is het uniek dat een grotendeels lekenbestuur, overigens olv de plebaan - op pastoraal gebied, zo'n duidelijke invloed heeft in deze overigens ook maatschappelijke kwestie, dat een pastoor en de bisschop inkluis, zwichten voor haar advies....  .